Felületképzések

A belső falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények

A külső- és válaszfalszerkezetek anyaga kő, beton, tégla, gipsz vagy gázbe­ton. A festés igen gyakran a falakra felhordott vakolatra készül. A falaknak kellően szilárdnak kell lenniük, festés alatt a legkisebb elmoz­dulás sem megengedett. Mozgási hézagok szükség szerint legyenek. Régi fa­lak repedéseit mélyen ki kell vésni és cementhabarccsal kitölteni.

A falak páraáthatoló tulajdonságúak, az eredeti állapotba csak úgy sza­bad beavatkozni, hogy a festés és maga a falszerkezet se károsodjék. A falak és vakolatok teljes keresztmetszetben szárazak legyenek, a higroszkopikus egyensúlyi nedvességtartalomnál magasabb nedvesség nem le­het, ez betonnál 5%, gipsznél 1%. A falak és vakolatok felülete szilárd és az anyagfajtának megfelelő ke­ménységű legyen.

[A festés szempontjából a fal porozitása fontos tulajdonság jellemző, első­sorban az egyenletesség a fontos. A pórusok és kapillárisok határozzák meg a felület szívóképességének fokát (5. ábra).

5. ábra

5. ábra
A felület szívóképességének foka

A repedések a festés alapfelületén károsak és azokat feltétlenül vakolás­sal, simítással vagy tömítéssel meg kell szüntetni. Azonos módon kell eljárni a felületi üregeknél és egyéb felülethiányoknál is.

A felület kémiai tulajdonságai közül ismerni kell a pH értéket. Cement és mészkötésű felületek erősen bázikusak, amelyek az idő előrehaladásával – széndioxid felvétele mellett – semleges felé változhat (6. ábra). A gipszfe­lületek semlegesek. A felületen a festés minőségét befolyásoló kémiai szennyeződések nem lehetnek, mint sókivirágzás, füstből, kátrányból vagy bitumenből származó folt, rozsda és zsaluolajfolt.

Cement- és mészkötésű felületek lúgosságának csökkenése

6. ábra
Cement- és mészkötésű felületek lúgosságának csökkenése

Előnyös, ha a felületet egynemű anyagból alakították ki. A többféle anyag egy helyiségben nehezíti a festési munkát, mivel a különböző anyagú felüle­tek határvonalánál repedés keletkezhet, a felületi porozitás sem azonos. Ilyen esetben a festés művelete előtt megfelelő módszerrel azonos felületet el kell érni. A fal és a vakolat között jó tapadásnak kell lennie, a felújításnál a festék­kaparást a vakolatnak károsodás nélkül el kell viselnie.