Felületképzések

Fa- és műfa felületekkel szemben támasztott követelmények

A felületkezelendő fa és műfa szerkezeti elemek felületével szemben tá­masztott követelményeket a következő tényezők határozzák meg.

Ezek:

  • az alkalmazandó felületkezelő anyag és technológia,
  • a felületkezeléssel elérni kívánt funkcionális cél és az alkalmazott fafaj,
  • a rendelkezésre álló technikai eszközök (előkészítő és felületkezelő berendezések).

Ugyanazon felületkezelési cél elérése érdekében más követelményeket támasztanak a fafelülettel szemben pl. kézi vagy gépi felületkezelés esetén.

A fafelülettel szemben támasztott követelmények a következőképpen csoportosíthatók:

  • fizikai követelmények (megengedhető hibák, repedések, felületérdesség, síktól való eltérés, nedvességtartalom),
  • kémiai követelmények (pH érték, zsírtartalom, szennyezettség, ásvány­tartalom),
  • esztétikai követelmények (transzparens felületkezelés esetén) szín, struktúra rajz.

Fizikai követelmények

A felületnek politúrozás vagy átlátszó lakkbevonat esetén folytonosnak, re­pedés és egyéb durva hibától mentesnek kell lenni. A fa struktúrája lehető­leg egyenletes, zárt pórusú, göcsmentes legyen. A hullámos vagy szakadt rostú – kivéve ilyen esztétikai hatást elérni kívánó burkolatoktól – fafelület nem kívánatos. A felület legyen sík, az ettől való eltérés legfeljebb 0,1-0,3% lehet. Átlátszó felületkezelés esetén kell a felületnek a legsimábbnak lenni. A megengedhető legnagyobb átlagos felületérdesség – a funkcionális és esztétikai igénytől is függően legfeljebb 50-75 mikron.

Fedőlakkos vagy festékes felületkezelés esetén megengedhető folytonossági hibák, strukturális egyenetlenségek, göcsösség stb. nagyobbak, mivel ilyen esetben a felületet simító tapaszolással kiegyenlítik. Kisebb (0,5-1,0 mm-nél nem nagyobb) re­pedések megengedettek, az átlagos felületérdesség 300-500 mikron között lehet. A felület megengedett épségi hibáinak mértékét az is befolyásolja, hogy a felületkezelés előtti simítótapaszolást milyen anyaggal végzik és a ta­paszt késátvonással, vagy szórással hordják-e fel.

Nedvességtartalom

A nedvességtartalom a felületkezelés szempontjából legfontosabb fizikai követelmény, amely befolyásolja a bevonat tapadását, kötését és későbbi tartósságát, minőségét is. A fa, illetve a fafelület nedvességtartalmával szemben általános követelmény felületkezelés előtt, hogy egyenletes elosz­lású legyen, a felület és a belső rész között minél kisebb legyen a nedvesség­különbség és feleljen meg ahhoz a légállapothoz tartozó egyensúlyi fanedvességnek, amilyen légállapotban később a faszerkezetet használják.

Ezek­től az általános követelményektől igen nagy eltérések is adódhatnak és megengedhetők attól függően, hogy milyen felületkezelést választanak. A szelepként működő bevonatok esetén a nedvességtartalom magasabb le­het. A leggyakrabban használt hazai festékek és lakkok esetén a fa, illetve fafelület nedvességtartalma 11-14% (nettó) érték között megfelelő. Politúrozás esetén a felületi nedvesség célszerű optimuma – a használt anyag mi­nőségétől függően: 8-12% között van.

Fizikai követelmények

A műfa anyagok felülete a fizikai követelményeket általában kielégíti. Ezek esztétikai okokból ritkán kapnak transzparens felületkezelést. Takaró festék, illetve fedőlakk bevonat számára a természetes fa felületével azonos követelményeknek kell megfelelniök. A faforgácslapok felületét simító tapa­szolással kell ellátni a fedőréteg felhordása előtt. Ennek megfelelően az átla­gos felületérdességi követelmény 300-500 mikron. A finom felületű lapok és a farostlemezek ezt a követelményt kielégítik.

A műfa anyagok nedvesség­tartalmával szemben a természetes faanyagoknál szigorúbb követelményt kell kielégíteni, mivel ezek az anyagok a nedvességtartalom változására fo­kozottabban érzékenyek. A legtöbb felületkezelő anyag esetén az optimális nedvességtartalom a termékszabványban előírt 8-10% legyen. A műfa anyagok felületképzését lehetőleg víz-, illetve párazáró bevonattal célszerű megoldani, mert a felületen behatoló nedvesség rövid idő alatt az anyag fe­lületének tönkremetelét eredményezheti.

Kémiai követelmények

A fa sokféle kémiai anyagot tartalmaz. A felületkezelés szempontjából ezek között a gyanták, zsírok és éterikus oldatok jelenléte fontos, mivel ezek a fe­lületkezelő anyagok tapadását befolyásolják. A fa pH értéke pedig a bevo­nat kémiai anyagával összefüggésben határozza meg a felületkezelés minő­ségét.

Általános követelmény, hogy a fafelület lehetőleg közel neutrális pH érté­kű (5-7) gyantatáskáktól és zsíroktól, olajoktól, valamint egyéb kémiai anya­goktól mentes legyen, ideértve a természetes növényi zsírokat, valamint a külsőleg rákerült szennyeződéseket. Természetesen bizonyos fajok eleve több ilyen anyagot tartalmaznak, ezeknél a felületkezelő anyag tapadóké­pességét növelni kell.

Egyes fafajok (pl. akác) nedvei elszíneződésre hajlamos vegyületeket tar­talmaznak. Az ilyen fafelületekre kémiailag rezisztens felületkezelő lakkokat kell használni, amit előzetes kísérletekkel lehet meghatározni. Néhány fontosabb hazai, illetve műfa felületének kémiai jellemzőit az alábbi táblázat foglalja összes.

Egyes fafajták kémiai tulajdonságai

FafajpH-értékCiántatartalom %Zsír, illóolaj tartalom %
Erdeifenyő4,5-5,54-60,7-0,8
Jegenyefenyő4,8-5,10,8-1,00,3-0,5
Lucfenyő4,7-5,51,7-2,00,5-0,7
Tölgy4,5-5,2-4,5-5,2
Bükk5,0-5,20,52,5-3,5
Szil (mezei)--2,6
Kőris (magas)-0,54-4,5
Akác--4-5
Éger--3-4
Nyár (fekete)-1,32,7

A műfa anyagok a természetes fától a bevitt kötőanyag mennyiségétől és minőségétől függően különböző kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. A hazai műfa anyagok kötőanyaga karbamidtípusú műgyanta. Az ebben lé­vő szabad formaldehidtartalom nem lehet nagyobb 1%-nál. A cementkötésű faforgácslemez nedvesített felületének pH értéke 12,5, ennek következtében a felületkezelésnél ezt figyelembe kell venni.

Esztétikai követelmények

Átlátszó bevonat esetén mind a fa, mind pedig a műfa anyagoknál követel­mény az egyenletes felület struktúra, kirívó szín, fény vagy felületrajz eltérés a látszó felületen ne legyen. A felületnek ezen kívül piszkolódástól, idegen anyagoktól eredő foltoktól, karcolásoktól, benyomódásoktól és minden más szembetűnő hibától mentesnek kell lennie. (Nem lehet a felületen feltű­nő toldás, illesztés, foltozás, színezéknyom, ujjlenyomat stb.)