Felületképzések

Fafelületek lazúros bevonása

A lazúrozás a fafelület olyan pigmentált, vagy színtelen anyagú felületkeze­lése, melynek során az oldószer elpárolog, a felületen beszívódó film képző­dik, amelyen keresztül a fa struktúrája, rajzolata a maga szépségében je­lentkezik. (Műfa felületek bevonására esztétikai okokból ez az eljárás alkal­matlan.) A lazúr bevonatok többfunkciós anyagok az esztétikai és felületvédelmi szempontok kielégítésén kívül a fa biológiai védelmét is szolgálják.

Felhasználásra kerülő anyagok

XYLAMON és XYLADEKOR oldószeres lazúr felületkezelő anyagok. A ter­mészetes fák különböző színárnyalataiban gyártják, a színtelen, fenyőtől a sötét paliszanderig.

A XYLAMON sárgás, átlátszó, üledékmentes folyadék. Szárazanyagtartal­ma 19,3%, sűrűsége 0,86 g/cm3. Száradási ideje 2-24 óra.

A XYLADEKOR sűrűsége 0,88-0,89 g/cm3, szárazanyagtartalma 32,6%, száradási ideje 12 óra. Oldószerrel nem kell hígítani.

A TETOL négy különböző változatban kerül forgalomba: TETOL, TETOL U, TETOL FB és TETOL RKB. Gombák és rovarok ellen is hatásos, szabad­ban használható, dekoratív felületet biztosító bevonóanyagok. Szintetikus olaj- és zománcfesték alá is kiválóan megfelelő alapozók.

Kereskedelmi változatok:

  • TETOL lazúr színtelen alapozó
  • TETOL lazúr színtelen
  • TETOL lazúr színes

Kivitelezés

A lazúrokat kannákban, dobozokban tárolják. Csaknem valamennyi tűzve­szélyes, ezért a tűzrendészeti előírásokat szigorúan be kell tartani. Lazúrozni csak világos, por és huzatmentes helyiségben, megfelelő elszívás biztosítása mellett szabad.

Az elszívó légsebessége ne haladja meg a 0,3 másodperc értéket. A hő­mérsékletet és a levegő páratartalmát a lazúrféleségnek megfelelően kell szabályozni.

Általában minden gyártó megadja az általa előállított típushoz szükséges használati utasítást. A kezelendő faanyagok nedvességtartalma ne haladja meg a 20%-ot. Időjárásnak kitett helyen ajánlatos lazúr alapozót alkalmaz­ni. A lazúrok felhordásmódja lehet: felhordás ecsettel, hengerrel, szórás sű­rített levegővel vagy magasnyomású (airless) szórással.

Minőségi követelmények

Egységes minőségi előírás jelenleg a lazúrozásra nincs. A minőség olyan le­gyen, hogy az esztétikai igényeket elégítse ki.

Kivitelezési hibák, javítás

Legáltalánosabb lazúrozási hibák az egyenetlen rétegvastagság (kézi felvitel­nél hibás felhordási mód miatt), pórus és hólyagképződés szórásnál (rossz felületelőkészítés, vagy minőségi hiba), ráncos rücskös felület (túlzott mennyiségű nagyviszkozitású anyag alkalmazás esetén – esetleg alacsony szórá­si nyomás miatt), érdes felület (poros levegő, szennyezett). A hibákat rend­szerint átcsiszolással és ismételt lazúr réteg felhordásával javítható.

Műszaki-gazdasági adatok

A lazúros bevonás magas esztétikai és a tartósságnövelő értékéhez viszo­nyított költsége arányos.