Felületképzések

Homlokzatfelületek festés előtti kezelése

Meghatározás

Egyes esetekben kezeléssel érik el, hogy a felület alkalmas legyen a festésre. Az eljárások közös jellemzője, hogy nem képeznek végleges felületet, csak a homlokzatfestések feltételeinek javítására szolgálnak.

Csoportosítás

A kezelés célja lehet:

  • kémiai semlegesítés,
  • a mechanikai tulajdonságok javítása,
  • a porozitás csökkentése,
  • a felületi hiányosságok megszüntetése, tapasztassál, simítással.

Kémiai semlegesítés

A fluátoldatok pl. a hidrogén-szilikofluorid a szilikátanyagok felületén lévő kalcium-hidroxid vagy kalcium-karbonáttal vegyi reakcióba lépnek és víz­ben oldhatatlan, kristályos, nagyszilárdságú vegyületet képeznek, ezzel le­kötik a lúgos kémhatást. Előnyös, hogy a fluátozott felületen a penész, a gomba, az alga, a moha képződmények nem telepszenek meg. Csökkenti a fluátozás a porozitást, erősíti a felület mechanikai tulajdonságait, megszün­teti a kivirágzásokat.

A vegyi folyamat a következő:

3Ca(OH)2 + H2SiF6 = 3 CaF2 + Si(OH)4 + H20

vagy

3CaC03 + H2SiFb + H20 = 3 CaF2 +Si(OH)4 +3 C02

Vízoldhatatlan vegyületek keletkeznek. A második esetben a pezsgés for­májában észlelhető széndioxid gázfejlődés jelentős lehet. Ilyenkor előbb híg oldattal kezelik a felületet. Az alkáli-fluátokat nem célszerű alkalmazni, mert a mellékreakció során keletkező sóvirágzás alapos vizes lemosást tesz szükségessé, valamint a pórustömítő hatása is kisebb. A gipsz mintarészeket nem fluátozzák, mivel azt roncsolja. Kohósalakcementből készült építőanyagokon a fluátozás bizonytala­nabb, mint a tiszta portlandcementeseken.

Felhasznált anyagok

  • Sziliko-fluorsav. Színtelen, szúrós szagú, erősen maró hatású, a levegőn füs­tölgő, víztiszta folyadék.
  • Sűrűsége 1,29-1,31 g/cm3, 25-30% savat tartalmaz. Az üveget is megtá­madja, ezért kizárólag műanyag edényben tárolható. Az EVM Ipari Robban-tóanyaggyár gyártja, ezenkívül nátrium-szilikofluoridot MSZ 3298 szerint, és kálium-szilikofluoridot is előállít.
  • Az említett anyagok nem kimondottan építőipari célra gyártott termé­kek, csak ezen területen is alkalmazhatók. A VEGYTEK illetékes külföldi ké­szítmények importjára. Említést érdemel, hogy a cink-szilikofluoridok a pó­rusokat jól tömítik és gomba-, csíra-, alga- és penészgátlók. Kaphatók külföl­dön színezőfluátok, többcélú kombinált fluátok, amelyek egyben semlegesí­tésre, rozsda-, füst-, korom-, nikotin- stb. foltok elszigetelésére, vakolatszi­lárdítására, pórustömítésre, vízfelvétel csökkentésére, szilárdság növelésére és biológiai semlegesítésre egyaránt használhatók.

Kivitelezés

A felületet letisztítás után az első fluátolást vízzel hígítva kefével vagy ecset­tel juttatják a falfelületre. A hígítás arányát a gyári utasítás és az építéshelyi próba szerint határozzák meg. A második vagy további felviteli műveletet csak gyári előírás esetén szükséges elvégezni.

Munkavédelmi előírások

A fluátozást hiányos öltözetben és szemüveg nélkül nem szabad végezni. A fluát az ablaküvegeken, mázas kerámiákon marási foltokat okoz, ezért az ilyen anyagú felületeket védeni kell.

Minőségi követelmények

A felületen a fluátozásnak egyenletesnek kell lennie.

Műszaki-gazdasági adatok

A vizes hígítású fluátok 1 kg anyagából 20-30 m2 felület vonható be. A rá­fordítási időérték az építéshelyi körülményektől, a költségek az alkalmazott anyagtípustól függően igen eltérőek.

A mechanikai tulajdonságok javítása

Olyan esetben, amikor a vakolat lazább felületei csak kis felületre terjednek ki, vagy a vakolat teljes felülete a megkövetelt felületi tulajdonságoktól csak igen kis mértékben tér el, és az újravakolásra nincs idő, kidolgozott és be­vált felületerősítő eljárásokat alkalmaznak. Abban az esetben is a vakolat­erősítés mellett döntenek, ha az újravakolás tetemes költséget tenne ki, vagy ha ahhoz kőműves kapacitást se lehetne szerezni.

A készítmények 10-15 mm mélyen, sőt egyesek a vastagabb vakolat tel­jes keresztmetszetén áthatolnak és minőségüknek megfelelő hatást fejte­nek ki.

Felhasználásra kerülő anyagok

Vliesin fixatív

Oldószermentes műanyagbázisú vízzel hígítható fehér folyadék. Sűrűsége 1,00-1,05 g/cm3. Szárazanyagtartalma 30%. Száradási ideje +15 °C és 65% relatív légnedvességi állapoton 70 percen belüli. A KEMIKÁL az MF 94-71 szerinti minőségben szállítja. EMI MAB száma: A-23/a/1971. A szilárdságnövelő tulajdonságán kívül pórustömítő hatása is van.

Vakolaterősítő (Putzhárter)

Víztiszta, legfeljebb enyhén sárgás árnyalatú üledékmentes, bódító szagú folyadék. Hatóanyaga poliészter műgyanta, alifás és aromás szénhidrogé­nek elegyében oldott formában. Sűrűsége 0,90 g/cm3. Viszkozitása 4-es Ford pohárral mérve 10-15 másodperc. Lakkbenzin és toluol 1:1 arányú elegyével kicsapódás nélkül hígítható. Száradási ideje 15 °C és 80% relatív légnedvességi állapoton 24 órán belüli.

A vakolat mechanikai tulajdonságán túlmenően fokozza a vízállóságot, pórustömítő, a kivirágzásokat hátráltatja, a kikrétásodott festékréteget is köti. A KEMIKÁL az MF 92-71 szerinti minőségben szállítja. ÉMI Szakvélemény száma M-2171/1970.

Falfix 001

Vinilkopolimer – műgyanta alapú termék.

Színtelen vagy enyhén sárgás folyadék. Nem illóanyagtartalma legalább 14%. Száradási ideje 20 °C-on 3 óra. Vakolaterősítésen túl az elkrétásodott festék megkötésére is alkalmas. A BUDALAKK gyártja. ÉMI MAB száma: A-97/94.

CEHALIN mélyalapozó K 330/003 lakkbenzinnel hígítható készítmény. PLEXOLITE – TG mélyalapozó

Akrilát műgyanta bázisú lakkbenzin oldószeres színtelen átlátszó folyadék. Sűrűsége 0,80±10% g/cm3. Szárazanyagtartalma legalább 15%. Kifolyási ideje 4-es Ford pohárból 14 másodperc. Lakkbenzinnel 1:1 arányban hígít­ható. Átfesthető 3 óra eltelte után. Kiadóssága 400 g/m2.

Kivitelezés

A felületet minden esetben alaposan le kell tisztítani és portalanítani. Ecset­tel, festőhengerrel és fúvással is felhordható. VLIESIN FIXATIV szükség szerint legfeljebb 1: 3 arányban vízzel hígítható és kétszer is felhordható.

A VAKOLATERŐSÍTŐ (PUTZHÁRTER) 1,5 mm átmérőjű fúvókával 3-4 bar nyomási értéken levegő nélküli berendezéssel hordható fel a legtermeléke­nyebben. Egyszeri felhordással megfelelő eredmény érhető el. Kétszer is fel­hordható, de a műveletek között 24 óra szünetet kell tartani. A munkát + 5-+ 35 °C között legfeljebb 80% relatív légnedvességig végzik.

FALFIX 001 oldószeres készítmény, ezért a teljesen száraz felület a köve­telmény. Felhordásra kész konzisztenciájú, nyáron előfordulhat, hogy kis­mértékben FALFIX ECSETMOSÓ-val hígítják. Előnyös, ha a pórusokba ecset­tel bedörzsölik. Gyorsan szárad, 3 óra eltelte után az esetleg szükséges má­sodszori felhordást vagy a további műveletet meg lehet kezdeni.

A CEHALIN mélyalapozó K 330/003-at 1:0,5-1 arányban lakkbenzinnel hígítva tanácsos alkalmazni, így jól beszívódik és nem képez fényes filmet.

PLEXOLITE-TG mélyalapozó 1:1 arányban lakkbenzinnel hígítható. A tel­jes száradási ideje 48-72 óra, de 25 °C környezeti hőmérsékleten már 3 óra elteltével átfesthető.

Munkavédelmi előírások

A VLIESIN FIXATÍV veszélytelen. Egyes készítmények oldószeresek, ezért a nyílt láng használata és a do­hányzás ezeknél tilos. A VAKOLATERŐSÍTŐ (PUTZHÁRTER) oldószere mérgező hatású is.

Minőségi követelmények

A felület teljes területén egyenletes hatást kell elérni, kihagyások, túlzott mennyiség felhordásából származó laza, fényes film a felületen nem kép­ződhet. A felületnek jellegében inkább mattnak és kevésbé fényesnek kell maradnia.

Kivitelezési hibák, javítás

A hígítással kapcsolatosan fordulnak elő hibák. A sűrű anyag nem szívódik be a mélyebb helyekre, a túlhígított viszont nem alkot megfelelő szilárd fe­lületet és a folytonosság sem biztosítható. Másodszori felhordással a hiányos előkészítő munka a festés előtt javítható. Simítás vagy alapozás után már vakolaterősítésre nincs lehetőség.

A porozitás csökkentése

Eltérő porozitású felületre felhordott festékek fénye, tapadása is eltérő lehet, továbbá egyes festéktípusok túlzottan pórusos felületre szakszerűen fel sem hordhatók, ezért a felület porozitását – arra alkalmas készítményekkel – fes­tésre alkalmassá teszik.

A korábbiakban ismertetett sziliko-fluorsav, nátrium-szilikofluorid, kálium-szilikofluorid és néhány külföldi fluátozó készítmény, valamint a VLIESIN FIXATÍV, a VAKOLATERŐSÍTŐ (PUTZHÁRTER) anyagok egyben pórustömítő tulajdonságúak is.

A pórusokat azáltal kisebbítik, hogy mélyebben behatolva az üregfalakra tapadnak vagy azokat részben, ritkán teljesen kitöltik. A pórustömítők be-szívódási mélysége a tömítendő anyag hajszálcsövességétől, a pórusok méretétől, alakjától függ. Lényeges tényező a pórusok nedvességviszonya, a vegyi reakció során keletkező csapadék vagy gáz, amely a kitöltést hátrál­tatja. Szerepet játszik a kitöltő anyag felületi feszültsége és viszkozitása is.

A felületi hiányosságok megszüntetése:

  • tapasztassál,
  • simítással.

Festeni egyenletes hiánytalan felületre szoktak. A vakolaton viszont a ké­szítés hiányosságai és későbbi sérülés nyomai a gyakorlatban szintén elkerül­hetetlenek. Van olyan hiba, amit vakolással, vakolatcserével javítanak, a tel­jes felület simaságát viszont simítással érik el. A vakolás és a simítás művele­te között a lyukakat, élhiányokat és alaki hibákat tapaszolással szüntetik meg.

A homlokzatfelületen alkalmazott tapaszoknak és simítóanyagoknak a kültéri igénybevételeket viselniök kell és a rájuk kerülő simító- vagy festék­anyaggal összeférhetőnek kell lenniök.

Felhasználásra kerülő anyagok

Meszes finomhabarcs

Homlokzati mészfestés esetében csak élesszemű szennyeződést és iszapot nem tartalmazó igen kevés cementadagolású habarccsal tapaszolnak, ezzel végzik a simítást is.

Kivitelezés

A tapasztást kézzel készítik. A simítás anyagát nagyobb összefüggő felüle­tek esetén géppel hordják fel és kézzel elsimítják.

Munkavédelem

A homlokzati állványon végzett kézi- és gépi munkavégzésre vonatkozó előírásokat kell betartani.