Felületképzések

Horganyzott és horganyfelületek mázolása, festése

A horgany (más néven cink) és a vele képzett fémes bevonatok az agresszív, főleg ipari légtérben nem mutatnak tartós korrózióállóságot. Ilyen körülmé­nyek között feltétlenül védőfestésre szorulnak.

A horganyfelületen a nedves levegőn bázikus cinkkarbonát keletkezik, melyen a festékbevonat gyorsan öregszik, majd leválik. Ezért festés előtt olyan kezelés szükséges, amely e réteg jelenlétét, illetve további keletkezé­sét megakadályozza. Ezt szolgálja a WASH-PRIMER-rel vagy BUDAPRIMER-rel végezhető felületelőkezelés, ami egyúttal jó tapadóalapot képez a to­vábbi alapozó réteg alá. Ma már elavultnak és bizonytalannak minősül az a régebbi gyakorlat, amely a tapadó alapul szolgáló oxidréteg kialakulását fél-, egyéves légköri behatásra bízza.

Felhasználásra kerülő anyagok

Közvetlenül a horgany, illetve horganyzott felületre WASH-PRIMER-ezés nélkül cinkkromátos alapozófesték nem hordható fel. Ugyancsak ügyelni kell arra, hogy a horganyfelületekre nem szabad míniumos alapmázolást tervezni, mert az idő előtt tönkreteszi a horganyfelületet.

Ezek figyelembevételével a friss horganyfelületekre WASH-PRIMER-es előkezelés, majd RAPID-cinkkromátos alapozófestés, majd erre TIXOTROP KLOROTEX-es nagy ellenálló képességű fedőfestés felel meg. (A WASH-PRIMER rétegre a TIXOTROP KLOROTEX nem vihető fel közvetlenül, mert nem összeférhetők!) A klórkaucsuk bázisú TIXOTROP KLOROTEX a felhor­dásmódnak megfelelően kétféle változatban készül. A kivitelezési adottsá­goktól függően vagy az ecsetelésre, vagy levegő nélküli szórásra kidolgozott típust rendelnek meg.

Viszonylag rövid, néhány hónapos természetes légköri érlelés után a hor­ganyzott felület a dekoratív védőbevonatot szolgáltató ORKÁN festékkel több rétegben közvetlenül is befesthető. A technológia így egyszerűbb, de a védőhatás kevésbé tartós és ellenálló.

Kivitelezés

A tapadást és tartósságot növelő WASH-PRIMER réteg a zsírtalanított hor­ganyfelületre ecseteléssel, szórással vagy merítéssel egyaránt felvihető. A komponensek 401 arányú alapos összekeverése után az anyagot 8 órán belül fel kell használni. A réteg átfestésére 4 óra elteltével kerülhet sor a ja­vasolt alapozó, illetve közbenső és fedőfestékkel.

Az ORKÁN esőcsatornafesték használata esetén nincs szükség külön rozsdagátló alapozásra, egyetlen festékkel kialakítható a kielégítően tartós, dekoratív bevonat. Alapos felkeverés után ecseteléssel hordják fel a por-, olaj- és mechanikai szennyeződésektől mentes, tiszta, száraz horgany felü­letre. Két réteg elegendő, a második előtt 3-4 órás száradási időt kell közbe­iktatni. Előzőleg már festett felületről a régi bevonatot illetve annak marad­ványait eltávolítják. Az ORKÁN festék fehér, piros, szürke, ezüstszürke, feke­te, sárga, krém, továbbá kék és zöld színben készül.

Munkavédelem

A tűzrendészeti óvórendszabályokat kell betartani, zárt helyiségben a má­zolás és szikkadás ideje alatt alapos szellőztetésről kell gondoskodni.