Felületképzések

Ólomfelületek festése, rézfelületek mázolása

Az ólom kiváló vegyi ellenálló képességgel és korrózióállósággal rendelkező szerkezeti anyag. E célokra védőbevonatot nem igényel. Egyes szerelvénye­ken az egyöntetűség és a dekoratív megjelenés érdekében szokták befeste­ni az erős vegyi igénybevételtől mentes ólomfelületeket. A légköri korrózió folytán az ólom felületén kialakult összefüggő vékony védőhártya jó tapadó alapot ad a felületképzéshez.

A tapasztalat szerint az ólomfelületek festékbevonatai gyakori felújításra szorulnak, mert nem maradnak meg tartósan épségben.

Felhasználásra kerülő festékek

Díszítő jellegű festésre leginkább a levegőn száradó alkidgyantás típusok fe­lelnek meg. Ilyen pl. a TRINÁT vagy a NEOLUX zománc.

A tartósság növelése érdekében a TRINÁT fedőzománc alá célszerű 1 ré­teg tixotrop beállítású TRINÁT alapozót felvinni. Hasonló célt szolgálhat a BUDAPRIMER nevű shop-primer alapozókészítmény is. A tapasztalatok sze­rint a míniumos alapozók az ólomfelülettel nem összeférhetők.

Kivitelezés

A bevonásra kerülő tárgyakat portalanítás és zsírtalanítás céljából le kell mosni (pl. ULTRÁS vízzel, ALUPON vagy STANNUPON oldattal), és utána ala­posan leöblíteni. A fémmel érintkező első festékréteget a jobb tapadás érdekében ecseteléssel hordják fel, ami a viszonylag kis ólomfelületekre való tekintettel a munkaidő ráfordításban nem okoz lényeges többletet. A TRI­NÁT alapozó a tixotrop beállítás folytán viszonylag sűrűnek látszó állapot­ban is könnyen ecsetelhető, a túlhígítást kerülni kell. Ezért a hígítás előtt a festéket alaposan megkeverik – a sűrűnfolyós tixotfrop állapotot átmenetileg megszüntetve addig, amíg a helyes viszkozitásérték beáll.

A hígítást lakk­benzinnel vagy terpentinnel végzik. Ecsetelés esetén nem szükséges a TRINÁT alapozó marokecsetes erőteljes bedolgozása, a laposecsettel történő könnyed festés, sőt a szórással végzett felhordás is kellőképpen eredmé­nyes. Az esztétikusabb külső megjelenés érdekében az alapozóréteg más­nap átfesthető a bő színválasztékban rendelkezésre álló, jó terülőképességű és magas fényű TRINÁT vagy NEOLUX fedőzománccal.

Kis igénybevételű beltéri alkalmazás esetén a tiszta, száraz ólomfelület az említett alkidgyantás fedőzománcokkal alapozás nélkül is bevonható.

Rézfelületek mázolása

Kivételesen agresszív környezeti hatásoktól eltekintve a réz és ötvözeteinek korrózióállóságát jónak minősíthetjük. Kisebb, felületi fémoxid leválások csak S02 gázokban dús nedves levegő tartós behatására következnek be, amikor is az egyébként összefüggő Cu20-ból álló felületi réteg alámaródá-sára kerülhet sor.

Erősen párás, széndioxid tartalmú légtérben zöld színű pa­tinaréteg (bázisos rézkarbonát) képződik, mely különösen a műemlékjellegű épületek kupoláin, borító lemezein sok esetben kívánatos jelenség. Így a rézfelületek festésére ritkán kerül sor, az egyes szerkezeti elemeket inkább csak az egyöntetűség kedvéért szokták festékbevonattal ellátni. A fokozott vegyi ellenállóképesség és a fémes vagy patinás külső megjelenés kívánal­ma esetén speciális, színtelen műanyag lakkal képzett védőréteg kialakítása is eredményes.

Felhasználásra kerülő anyagok:

  • WASH-PRIMER
  • BUDAPRIMER
  • RAPID CINKKROMÁTOS alapozó
  • REAKTÍV-korróziógátló alap
  • TRINÁT fedőzománc
  • TIXOTROP KLOROTEX közbenső és fedőzománc
  • REZISZTÁN közbenső és fedőzománc
  • REZISZTÁN-SUPER zománc
  • MELÁKON színtelen lakk (hőre keményedő)

Kivitelezés

A megtisztított felületre a színtelen lakkozás kivételével a jó tapadás érde­kében minden esetben WASH PRIMER-es vagy BUDAPRIMER-rel végzett fe­lületkezelés szükséges, a szokásos 5-10 mikron rétegvastagsággal. Erre ecseteléssel vagy szórással vihető fel a RAPID CINKKROMÁT-os vagy a RE­AKTÍV KORRÓZIÓGÁTLÓ alapozás. A javasolt fedőzománcréteg beltéri igénybevétel esetén TRINÁT vagy REZISZTÁN lehet, míg kültéri használatra TIXOTROP KLOROTEX vagy REZISZTÁN SUPER felel meg.

A fedőzománcokéval egyező megnevezésű közbenső rétegek alkalmazá­sa növeli a felületkezelések tartósságát és ellenálló képességét. Rácsos, vagy erősen tagolt felület esetén az ecsetelés gazdaságosabb, míg kiterjedt sík fe­lületek levegő nélküli szórással vonhatók be előnyösebben. Ügyelni kell, hogy a TIXOTROP KLOROTEX festékből az alkalmazott felhordástechniká­nak megfelelően kialakított típus kerüljön megrendelésre.

Az eredeti fémes, ill. patinás küllemet biztosító színtelen lakkozás esetén a két rétegben felhordott beégetős MELAKON-színtelen jobb tartósságot ad, mint a levegőn száradó AKRILÁN lakk. A hőre keményedő típus alkalma­zása azonban speciális, fűthető berendezéshez kötött.