Felületképzések

Fűtőtestek és meleg csővezetékek mázolása

A különböző fűtőtestek és meleg csővezetékek funkcióikban, szerkezeti megoldásukban és anyagaikat illetően is lényeges eltéréseket mutatnak. A különféle fűtési megoldásnak megfelelő radiátorok készülhetnek pl. ön­töttvasból, alumínium lemezből, acéllemezből és más szerkezeti anyagokkal kombinált kivitelben is. Hőigénybevételük is eltérő, aminek szintén szerepe van a felületképzés kiválasztásában és kialakításában.

Felhasználásra kerülő anyagok

Az épületen kívüli csatornákba fektetett távfűtő vezetékek többnyire vas­tag hőszigetelést kapnak. E vastagfalú, nagy átmérőjű acélcsövek védelmé­re rozsdátlanítás után, a szigetelés elvégzése előtt háromrétegű KATEPOX felületvédelem megfelel. Az egyes rétegeket fokozatosan növekvő viszkozi­tásra beállított festékanyaggal alakítják ki. Az első réteget ecseteléssel hord­ják fel.

A szakaszonként elhelyezett függőleges aknák tegyék lehetővé a szárazon tartáshoz szükséges szellőzést is, egyébként a csővezetéket ne ér­hesse talajvíz, vagy egyéb eredetű vízbetörés, mert az ebből adódó nedves­ség tartós jelenléte a melegen üzemelő acélcsövek rendkívül gyors kilyukadását okozhatja. A beltéri meleg csővezetékek, öntöttvas és acéllemez fűtőtestek festésére az üzemelési hőmérséklettől függően az alábbi festékeket alkalmazzák.

Ezek:

  • Radiátor-zománc: 100 °C-ig
  • KALORFIX: 110 °C-ig
  • KATESIL: 130 °C-ig
  • TERMOSZIL: 250-300 °C-ig
  • VULKOSZIL (fekete, zöld, vörös): 250 °C-ig
  • VULKOSZIL (ezüstszürke: 450 °C-ig
  • TIVESZIL: 450 °C-ig

Kivitelezés

A viszonylag kis hőállóságú, világos színekben gyártott RADIÁTOR-zománc és a KALORFIX egykomponensű készítmények, felhasználásuk egyszerű. Fő­leg bolyerek, radiátorok és ezek csőszerelvényeinek tetszetős, fényes meg­jelenésű befestésére alkalmasak. Színüket az adott hőfokhatárokig nem vál­toztatják. A zsírtalanított fémtiszta felületre közvetlenül is felhordhatok, kül­téri vagy nedves igénybevétel esetén azonban korrózióvédő alapozás vagy WASH PRIMER-es előkezelés szükséges.

Felhordás

A felhordás ecseteléssel vagy szórással végezhető. A KALORFIX megfelelő adalékkal (MAVEDEL JU) és viszkozitás beállítással elektrosztatikusán is szór­ható, valamint bemerítéssel is felhordható. Általában két réteg ad megfelelő ellenállóképességű és tetszetős fényű bevonatot. Az egyes rétegek között a táblázatban szereplő közbülső száradási időket be kell tartani.

A KATESIL dekoratív célokra nem alkalmas, hidraulikusan kötő adalék­anyaga folytán inkább a talajjal és kültéri nedvességgel tartósan érintkező, hőfokingadozásoknak kitett szerelvények védőbevonására használható. Az esetleg csatlakozó beton felületeken is jól tapad. Zsírtalanított, száraz, de enyhén futórozsdás (K-3, K-4 minőségű) fémfelület is megfelel. Kétalkotós termék, mely 1:1 arányú alapos összekeverés után kenőkéssel vagy ecsete­léssel, esetleg szórással hordható fel. A több rétegben, 24 órás közbenső szünetekkel kialakított (KATEPOX közbenső réteggel is kombinálható) mint­egy 400 mikron vastag összréteg a vízalatti igénybevételre is megfelelő.

Magasabb hőállóság

A magasabb hőállóságot biztosító szilikon bázisú illetve szilikonkombiná­ciós TERMOSZIL, VULKOSZIL, és TIVESZJL festékek egykomponensű, be-égetős termékek. A beépítési helyen történő bevonatkialakítás tehát ezek­kel nem lehetséges, felhasználásuk beégető kemencével rendelkező festő­üzemhez kötött. A darabok méretéhez és alakjához igazítható speciális infrasugárzókkal esetleg megoldható a helyszíni alkalmazás is.

Főként hőkicserélők, kémények, fűtőcsövek és villamos hőkandallók esetében kerülhetnek felhasználásra a tűzizománcozás helyett. A bevonatok alapozást nem kí­vánnak, lehetőleg szemcseszóró tisztítással előkészített, fémtiszta, száraz alapfelület szükséges. A felhordás ecseteléssel vagy szórással is végezhető. A beégetési hőmérséklet a VULKOSZIL esetében 180 °C, 40 percig, míg a TERMOSZIL és a TIVESZIL esetében 230-250 °C, 1 órás időtartammal.

Munkavédelem

A radiátorzománc biztonságtechnikai szempontból kedvezőtlen, mivel erő­sen gyúlékony és egészségre ártalmas oldószereket (mintegy 30% benzol-­homológot) tartalmaz. A hőálló festékek jelentős mennyiségű gyúlékony ol­dószert, belégzésre ártalmas benzol-homológokat tartalmaznak, ezért „be­égetés” előtt néhány órás szikkadásra valamint erős elszívásra van szükség. Olyan festékeket, amelyek már 60-80 °C-on bomlanak (pl. poliészter tartalmúakat, stb.) és bomlástermékük kellemetlen szaggal jár, ilyen területen nem szabad felhasználni.