Felületképzések

Mészfestés meghatározása, meszelés kivitelezése

Meghatározás

Új épületek első falfestésére, háztartási gáz égéstermékeinek kitett, erősen párás, gőzös helyiségek (pl. konyha, fürdőszoba) falfelületeinek nem pené­szedő festésére szolgáló hagyományos eljárás.

Mészfesték

Felhasználásra kerülő anyagok

Építési fehér mészpép (oltott mész) MSZ 108. A mész legalább 6 hónapon át vermelt, 1,25-1,33 kg/l sűrűségű, 30-48% Ca(OH)2 tartalmú legyen. Oldásá­ra, hígítására célszerűbbek a lágy víztípusok (esővíz, hólé, folyóvíz stb.).

Mikromész v. dezaggregált oltott mész. Minőséget Műszaki Átvételi Felté­tel szabályozza. Szabad mésztartalma 11-23%, sűrűsége 1,20-1,50 kg/l, szemcsefinomsága 80 mikron alatti. Gépi felszóráshoz célszerűen lágy vizes hígításban alkalmazható.

 • Ipari savkazein: MSZ 3694.
 • Lenolaj MSZ: 997.
 • Lenolajkence: MSZ 998.
 • Kenőszappan: MSZ 3665.
 • Építési gipsz: MSZ 57.

Mészálló pigmentek színes meszeléshez:

 • krómoxidzöld: MSZ 3299,
 • vasoxidvörös : MSZ 10962,
 • vasoxidsárga: MSZ 10963,
 • vasoxidfekete: MSZ 10964,
 • ultramarinkék „C”: MSZ 21199,
 • cementsárga „M”: MSZ 21191,
 • cementvörös „M”: MSZ 21193,
 • cementbarna „M”: MSZ 21195,
 • cementzöld „M”: MSZ 21197,
 • cementfekete „J”: MSZ 21200.

Kivitelezés

A munkavégzés feltételei:

 • meszelés csak 10 °C feletti szerkezet- és léghőmérsékleten végezhető, és ezt a festék száradásáig biztosítani szükséges,
 • a meszelés anyagainak előkészítését fűtött helyiségben kell végezni,
 • a meszelt falakat teljes száradásig fagytól és páralecsapódástól védni szükséges, kokszkosaras fűtés alkalmazása azonban nem megengedett.

Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények:

 • meszelésre legalkalmasabb a mészhabarcs vakolat, akár csak részben kötött állapotban is megfelel. Végezhető meszelés durván pacsekolt nyerstégla, vagy beton felületeken,
 • az alapfelület laza részeit, tapadásrontó sziláru szennyeződéseit spatulyával lekaparják, fa- vagy tégladarabbal átdörzsölik, majd portalanít­ják. Nyersbeton felületek zsaluolaj foltjait a későbbi átütés veszélye mi­att letisztítják,
 • az alapfelületek repedéseit, hiányosságait mész vagy gipszhabarccsal javítják,
 • a javított felület finom simítására mész és lenolaj tartalmú gipszpépet acélsimítóval hordanak fel, majd száradás után csiszolják és portalanít­ják,
 • erősen nedvszívó alapfelületeket alapmeszelés előtt vízzel nedvesítik.

A kivitelezés szerszámai, gépei:

 • Acélspatulyák, kaparóvasak (rasketták).
 • Csiszolóvászon (MSZ 4541), csiszolópapír (MSZ 4542).
 • Korongecset, négyszögletes festőkefe (MSZ 10301).
 • Alacsony nyomású (2-4 bar) meszelőgép.
 • Kétágú létra (MSZ 11363).
 • Vödrök (MSZ 10754).
 • Sziták, keverőfák, mintázó szerszámok.
 • Mikromész szóráshoz Wagner-Airless 7000 tip. nagynyomású szórógép, „0,021″ lyukméretű, 60° szórási kúpszögű fúvókával.

A kivitelezés műveletei

Anyagelőkészítés

A mészfestés anyagait felhasználás előtt 1-2 nappal beáztatják, többször át­keverik és megszűrik. Az oltott mészpépet lágy vízzel hígfolyós, tejszerű konzisztenciára hígítják, majd 1 mm lyukbőségű szitán átszűrve elválasztják a nyersanyag oltatlan mész és agyagszemcséit a víz szilárd szennyezéseitől.

A hígított, szűrt mésztejhez a feldolgozhatóság javítására 5-10% kazein vagy tej; kötésének erősítésére 1-2% lenolaj vagy lenolajkence; rétegke­ménységének növelésére és nedves állapotának meghosszabbítására 5% konyhasó adagolható. A szükséges adalékfajtát és mennyiségét a helyszíni körülmények ismeretében próbával határozzák meg.

Színes mészfestés készítésére csak lúgálló minősítésű oxidpigmentek alkal­mazhatók. A porpigmenteket felhasználás előtt legalább 1 nappal tiszta víz­ben duzzasztani, beáztatni szükséges. A színezőanyag mennyisége a teljes keveréktömeg 10%-át nem lépheti túl.

Alapmeszelés

Az előbbiekben leírt alapfelület- és anyagelőkészítés után a falfelületet len­olaj tartalmú híg mészpép felecsetelésével, 1 rétegben előmeszelik.

Gipszelés

Sima felületigényű fehér vagy színes meszelés esetén az alapmeszelés után gipszes gletteléssel simítják az alapfelület egyenetlenségeit.

Meszelés

A gipszes simítás után következik a mészfesték felhordása, általában 2 ré­tegben. A felhordás végezhető kézi ecseteléssel vagy meszelőgépes szórás­sal. A mikromész nagynyomású gépi felszórásához a pépet 5:1 arányban vízzel hígítják. Az egy műveletben felhordott, száradt mészréteg vastagsága 0,2 mm-nél több nem lehet. A 10. táblázat különféle fehér és színes mészfes­tékek gyakorlatban bevált összetételét ismerteti, 10 liter festékkeverékre vonatkoztatva. Fehér mészfestésnél az utolsó réteghez a fedőképesség nö­velése érdekében festőtéglával kevert mészpépet is használnak.

10. táblázat – Fehér és színes mészfestékek összetétele:

Anyag
Oltott mészpép (kg)4,504,004,004,004,00
Lágy víz (I)6,507,007,006,506,50
Lenolaj (kg)-0,05---
Kazein (kg)--0,05-0,50
Duzzasztott pigment (kg)---0,50,50

Munkavédelmi előírások

Ha a szembe mész kerül, vízzel kimosni tilos, e célra híg táblaolajat kell ké­szenlétben tartani! Mész szórásnál a szórófejkezelőt védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell ellátni! Mészfesték színezésére mérgező hatású pigmenteket nem szabad hasz­nálni !

Minőségi követelmények

Kiemelt követelmények:

 • a bevonat egyenletes vastagságú legyen,
 • a kész felületen leveles mállás, lepergés, elporlás nem engedhető meg,
 • a bevonat sávos, ecsethúzásos, megfolyt nem lehet,
 • színes mészfestésnél árnyalati eltérés nem megengedett,
 • mintázott felületen kihagyás, hengerezési hiba nem lehet, a záróvona­lak vízszintestől vagy függőlegestől való eltérése legfeljebb 0,1% lehet.

Kivitelezési hibák, javítás

Az alapfelület hiányos előkészítése miatt visszamaradó laza felületrészek vagy szennyeződések a mészfesték réteg tapadását rontják, leválását okoz­hatják. A mészfesték száradásához elég időt kell hagyni, mert túl gyors szá­radás esetén a festék leporlik az alapról. Túl vastag réteg felhordásakor a le­vegő C02 tartalma nem képes a kötőanyagot mélységében is karbonáttá alakítani.

Nem előírt minőségű, vagy helytelenül előkészített anyagok-alkal­mazásakor á festés foltos, szemcsés, csökkent tapadóképességű lösz. A mészfestés felújítását hideg vagy langyos vizes lemosással kezdik. A ned­vesített felületről minden tapadáscsökkentő régi festést spatulyával lekaparnak, az átütésveszélyt jelentő zsír- és olajfoltokat eltávolítják. Részleges vagy teljes felújítás csak a letisztított alapfelületen kezdhető el, a fentiekben előírt műveleti sorrend betartásával.