Felületképzések

Enyves festés, kivitelezés

Meghatározás

Száraz, páralecsapódásnak ki nem tett helyiségek belső falain készített felületképzés.

Felhasználásra kerülő anyagok

Építési fehér mészpép (oltott mész) MSZ 108.
Építési gipsz MSZ 57.
Bőr-, króm-, csont- vagy kevertenyv MSZ 9622.
Ipari savkazein MSZ 3694.
Kenőszappan MSZ 3665.
Krómtimsó MSZ 3673.
Ipari K-AI timsó MSZ 6062. Bécsi fehér.
Budai föld (piktortégla).
Iszapolt kréta.
Színes porpigmentek (kivéve ólom- és rézpigmentek).
Növényi (keményítő) enyvek.
Cellulóz (glutolin) enyvek.
Habkő MSZ 21148.
Lenolaj MSZ 997.

Kivitelezés

A munkavégzés feltételei:

  • enyves festést csak 10 °C fölötti alapfelületen, illetve léghőmérsékleten szabad végezni, és ezt a festés száradásáig biztosítani kell,
  • téli időszakban az enyves festék anyagainak előkészítése csak fűtött helyiségben végezhető,
  • a festett falakat teljes száradásig fagytól és páralecsapódástól védeni szükséges,

Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények:

  • enyves festésre csak száraz, szilárd, korábbi festékrétegtől mentes va­kolt alapfelület alkalmas,
  • az alapfelület laza részeit, tapadásrontó szilárd szennyeződéseit spatulyával lekaparják, fa- vagy tégladarabbal átdörzsölik, majd portalanít­ják,
  • tiszta, de porló és lágy vakolaton felületszilárdító és kivirágzást gátló alapozás szükséges fluát oldattal, vagy hidrofób nátrium-metil-szilikonát oldattal,
  • repedéseket, lyukakat, a felület egyenetlenségeit acélsimítóval felhor­dott, enyvoldat tartalmú gipszes tapasszal tömítik.

A kivitelezés szerszámai:

Acélspatulyák, kaparóvasak (rasketták). Csiszolóvászon (MSZ 4541), csiszolópapír (MSZ 4542). Korongecset, festőkefe (MSZ 10301). Keverőedények, vedrek (MSZ 10754). Kétágú létra (MSZ 11363). Sziták, keverőfák, mintázó szerszámok, acélvonalzó.

A kivitelezés műveletei:

Alapfelület előkészítés

A régi festékmaradványokat, laza felületi szennyeződéseket lekaparják, il­letve lemossák, a tiszta felületet átdörzsölik, majd portalanítják. Vakolatszilárdító-semlegesítő előkezelés igénye esetén egymást követő 3 napon, há­romszori fluátozást végeznek, egyre töményebb (átlagosan 150 g/m2 kristá­lyos fluátot tartalmazó) oldattal.

Hidrofób alapozás esetén ecseteléssel vagy szórással, egyszeri műveletként 0,25-1,00 l/m2 3-5% Na-metilszilikonát tar­talmú vizes oldatot hordanak fel. A felületi hibákat (repedések, lyukak) enyv-oldattal késleltetett gipszhabarccsal tömítik. A teljes felület gipszes simítása csak oszlatott sima falfestés esetében szükséges, ezt acélsimítóval legfeljebb 0,5 mm rétegvastagságban készítik. A felületelőkészítés utolsó művelete az alapmeszelés; lenolaj tartalmú híg mészpép 1 rétegben történő felecsete­lése.

Festék előkészítés

Az enyves festékek anyagait felhasználás előtt 1-2 nappal beáztatják: külön a töltőanyagokat és a pigmentet. Közben többször átkeverik, végül megszű­rik. Az enyvet mindig frissen készítik, mert hosszabb állás után, különösen magasabb hőmérsékleten gombásodásra hajlamos. A növényi enyveket szintén beáztatják és átszűrik, hogy a csomósodási veszélyt elkerüljék. A szí­nezésre ólom- és rézpigmentek nem használhatók, mert száradás után meg­feketednek. A festékkomponenseket csak a próbafestés kezdése előtt sza­bad összekeverni.

Előfestés

Jó minőségű enyves festés előtt színezés nélküli, budaiföld (piktortégla) töl­tésű keverékkel 1 rétegű előfestést készítenek, melyet száradás után átcsi­szolnak és leporolnak.

Szappanozás

1 kg kenőszappan 10-12 I vízzel készült oldatát egyenletesen, korongecset­tel hordják föl a falfelületre. A szappanozás hatására a felületen zsírsavas mész képződik, ami a fal pórusait tömíti. Száradása után 24 órán belül a fes­tést folytatni kell, mert hatása idővel csökken. Többszöri szappanozás vi­szont túl zsírossá teszi az alapot, ami a tapadást és fedőképességet rontja.

Timsózás

A zsírsavas mész pórustömítés keménységének és záró hatásának fokozásá­ra szappanozás után 1 kg timsó kb. 10 liter vízzel készült oldatával ecsetelik át a felületet. Az oldatba az erős kristályosodás (gyöngyözés) visszafogására 0,5 I enyvoldatot is adagolnak. A felhordott timsóréteget nem hagyják ki­száradni, hanem még nedvesen ráfestik a következő réteget. (Enyves festék vagy újabb szappanozás).

Második szappanozás

Gipszes alapfelületen timsózás után még egy szappanozás szükséges a fent leírt módon, ekkor vízben oldhatatlan alumíniumszappan képződik a felüle­ten, ami kizárja a timsó foltosodását.

Enyves festés

Az előkészített komponenseket olyan konzisztenciájúra kell keverni, hogy az ecsetből könnyen kicsurogjon. Minden esetben próbafestést kell végezni a falon, vagy papírlapon a száradás utáni szín, keménység és dörzsállóság ellenőrzésére. Az enyves festések színe száradáskor mindig világosodik!

Festés közben a helyiség huzatmentes legyen. Állati enyves festésnél a kisebb rétegvastagság miatt 2 réteg, növényi enyveseknél 1 réteg biztosít jó fedőképességet. A fal- és mennyezetfestésnél a végső réteget a beeső fény irányával párhuzamosan ecsetelik, másképpen csíkos lesz. A nedves össze dolgozhatóság érdekében egyszerre csak kartávolságnyi felületsávot célszerű festeni, különben a munkahézagok meglátszanak. Többszínű falfestés, vagy színes fal- és fehér mennyezetfestés esetén eltérő színű záróvonalat festenek fel. Hengermintázás esetén az első réteg az alapszín, második az eltérő színű mintázat.

Enyvezés

A frissen felhordott festék lágy kefével tupfolható, így szemcsés felületstruktúra alakítható ki. Sima, világos tónusú felületeken fénylő enyves festés készíthető, ha a festékbe pipaföldet (nagy tisztaságú agyag, földpát) kevernek. A fényhatás végső talkumos átdörzsöléssel fokozható. Bágyadt fényhatás érhető el, ha a száraz enyves festékréteget terpenolban vagy benzinben oldott viasszal szórják át, majd ennek száradása után átkefélik.

Munkavédelmi előírások

Szobafestésnél mérgező hatású pigmentet színezésre használni nem sza­bad. Épületben enyvet, timsót csak szabadba kivezetett, vagy kéménybe be­kötött füstcsővel ellátott tűzhelyen szabad főzni. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál, csiszolásánál, porolásánál hatásos szellőzést kell biztosítani.

Minőségi követelmények

A bevonat egyenletes vastagságú legyen, a kész felületen leveles mállás, lepergés, elporlás nem engedhető meg. A bevonat sávos, ecsethúzásos, meg­folyt nem lehet. Színes festésnél árnyalati eltérés nem megengedett. Mintázott felületen kihagyás, hengerezési hiba nem lehet, a záróvonalak vízszintestől vagy függőlegestől való eltérése legfeljebb 0,1% lehet.

Kivitelezési hibák, javítás

Az alapfelület hiányos előkészítése miatt visszamaradó laza felületrészek és szennyeződések a festékréteg tapadását rontják, leválását okozzák. A bevonat foltosodását okozhatja az alapfelület eltérő szívóképességű minősége, a túlzott szappanozás, a timsózás gyors kiszáradása, a színezőanyag nem kellő elkeverése, az ecsetelési sávok nedves összedolgozási igényének figyelmen kívül hagyása. Több nappal felhordás előtt készített enyvoldattal kevert festék kötőképessége csökken, kellemetlen szagú, a bevonat gombásodik.

Az enyves festések javítását, felújítását a felület lemosásával kezdik. Azo­nos anyagú új festés esetén az állati enyves rétegeket nem mossák le teljesen. A növényi enyves festékréteget viszont teljesen eltávolítják, vizes duzzasz­tás után spatulyával lekaparják. Előzőleg olaj mázolt festékréteget enyves festés előtt lúgos, szódás vagy szalmiákszeszes oldattal lemossák, vagy ho­mokszórással érdesítik. Minden átfestés előtt a pormegkötés és szívóképes­ség csökkentés érdekében szappanoznak.

Még megfelelő szilárdságú, de erősen porszennyezett enyves festésű falak tisztító gyurmájának készítésé­hez 1 liter vízben 4 dkg rézgálicot és 1 dkg timsót oldanak, majd ehhez 1 kg rozslisztet keverve kb. ökölnyi gombócokká gyúrják, a szennyezett felületet ezzel dörzsölik át. Dohányfüstös, kormos falak foltmentesítését vasgálic-cal kevert mészpép bedörzsölésével végzik. Majd egy rész kenőszappan és négy rész mészpép keverékével záró alapozást készítenek, végül a fenti mű­veleti sorrend szerint az enyves festést felújítják.