Felületképzések

Felületkiegyenlítő simítás (falfelület kezelés)

Meghatározás

A belső falfelületek folytonossági hiányait, felületi egyenetlenségeit, egyéb felületi hibáit rendszerint felületkiegyenlítő simítással (gletteléssel) lehet ki­küszöbölni.

Felhasználásra kerülő anyagok

A simító tapaszok (glettanyagok) viszonylag nagy számban terjedtek el a belső felületképzésnél. Ezek közül az építéshelyen készülnek: a meszes, enyves, gipszes simítóanyagok, az előregyártott gyári készítmények mű­anyagot is tartalmazó kötőanyagból és töltőanyagból készülnek.

A meszes és enyves simítóanyagot meszes és enyves falfestés esetén, a gipszes simítóanyagot pedig tapétázás esetén csökkenő mértékben hasz­nálják. A különböző műgyanta kötőanyagú falfestékek esetén legmegfelelőbb a hasonló kötőanyag felépítésű kész gyári simító tapasz. A BREPLASTA belső felületképző gyári készítmény átmenetet képez a simítótapasz- és vakolatréteg között mind rétegvastagságban, mind alkalma­zási technikában.

A belső falfelületek egyenetlenségeinek kiküszöbölésére legelterjedteb­ben alkalmazott simító anyagok a következők:

  • meszes simítóanyag, amely oltott mészpéphez adalékolt kb. 10-15% alabástromgipsz keverékéből áll, víz alatt több hétig is tárolható. Me­szes és enyves festés alá egyaránt alkalmazható;
  • enyves simítóanyag, 2-3% alatti enyvoldattal kötéserősített meszes si­mító, tartalmaz még 10-15% budai földet is. Felhasználás előtt készítik, mivel 2 órán belül a keveréket fel kell dolgozni. A simítóanyagból a simítóréteg keményebb és kevésbé szívóképes, mint a mészsimítás;
  • kötéskésleltetett gipsz simítóanyagot elsősorban tapétázás esetén al­kalmaznak. Kötéskésleltetésre a tapétázásnál alkalmazott karboxil-metilcellulóz (CMC) 4-6%-os oldata is alkalmas;
  • BREPLASTA-65 simítóanyag, szervetlen kötőanyagú (mészhidrát) és ás­ványi töltőanyagot tartalmazó, gyári felhasználásra kész termék, amely érdekesebb, de sík felület kialakítására alkalmas. ÉMI Műszaki Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-481/1971.
  • DEKO simítótapasz,diszperziós műgyanta kötőanyagú késztermék. Bel- és kültéri felületek simítására alkalmas. ÉMI Műszaki Alkalmassági Bizo­nyítvány száma: A-85/1974.

Kivitelezés

A falfelületek simítását impregnálás, mélyalapozás után végzik el. A simító tapaszolás feltételeinek jellemzőit elsősorban a tapasz kötőanyag típusa (ol­dószeres, vizes diszperziós) határozza meg. Az oldószeres kötőanyagú tapa­szok általában +5 °C-ig, míg a vizes rendszerűek +10 °C léghőmérsékletig alkalmazhatók.

9. táblázat – Különböző típusú csavarszivattyús szóróberendezések főbb műszaki adatai:

9. táblázat

A simítást kézi simítóval készítik nagy egybefüggő felületek esetén a fel­hordást gépi szórással végzik. Gépi szórásra alkalmazható a kézi tölcséres PUTZMEISTER pisztoly, amely szakaszos üzemeltetésű. Termelékenyebb felhordást biztosítanak a folya­matos üzemű csavarszivattyús finomvakoló berendezések. A glettszórásra alkalmas készülékek típusait, főbb műszaki jellemzőit a 9. táblázat foglalja össze, a különböző rendszerű szóróberendezések a 7., 8., 9. és 10. ábrán láthatók.

7. ábra

7. ábra
WAGNER 35 típusjelű csavarszivattyús szóróberendezés

8. ábra

8. ábra
Szótógép

9. ábra

9. ábra
Kézi szórótölcsér

10. ábra

10. ábra
Függőleges elrendezésű csavarszivattyú szórógép (PUTZ – O – MAT) A) Szórópisztoly díszítő hatású műgyanta kötőanyagú vakolatok legfeljebb 6 mm szemcseátmérőig, finom rostos anyagú masszák, durván töltött diszperziós festékek és mészfesték szórásához

B) Szórópisztoly különlegesen durva, rostos szálú masszák (azbesztszálas), illetve hasonló nagyon durva anyagok szórásához
C) Szórópisztoly különböző összetételű sűrű glettmasszák, sűrű anyagok szórásához

A felhordott simítótapasz rétegvastagsága csak olyan lehet, hogy az zsu­gorodás és repedésmentesen száradjon. Erre vonatkozó adatok anyagtípu­sonként a gyártmányismertetőkben, vagy az ÉMI-MÜAB-ban találhatók.

Többrétegű simítás esetén csak az előző réteg átszáradása, kötése után simítják a további rétegeket. Az ismételt simítótapaszolás előtt az egész fe­lületet csiszolópapírral át kell csiszolni és portalanítani. Száraz technológiával készült belső felületek (szerelt válaszfalak, szerke­zetek) képzésénél a csatlakozási hézagokat speciális hézagoló és simító anyaggal képzik ki, melynek anyagaival kapcsolatos tulajdonságok a szer­kezetépítésre vonatkozó alkalmazástechnikai dokumentációkban találha­tók meg.

Minőségi követelmények

A simító rétegnek összefüggően a vakolat felületén lévő pórusokat teljes egészében ki kell töltenie úgy, hogy sima felületet képezzen. A simaságot természetesen a simító tapasz töltőanyag szemcsefinomságának mértéke határozza meg. A simított felületeknek csiszolás után sima és elmentésnek kell lenniük.