Felületképzések

Vízgőznek fokozottan kitett acélszerkezetek mázolása

A gőznek kitett fémszerkezet korróziós igénybevételét a belső légtér pára­tartalma és hőmérséklete alapvetően meghatározza. A hőszigetelés nélküli épületek belső hőmérséklete többé-kevésbé követi a külső hőmérséklet vál­tozásait. Lehűléskor a levegő relatív nedvességtartalma emelkedik, és a hő­mérséklet-ingadozásokat legjobban követő fémszerkezeteken megindul a páralecsapódás. Ez korróziót indít el, a keletkezett rozsda pedig elősegíti a folyamat lefutását a pára felszáradását követő időszakban is.

A felhasználásra kerülő anyagok

Az 55 °C-nál nem melegebb párák esetén klórkaucsuk alapú, pl. TIXOTROP KLOROTEX fedőbevonatos rétegfelépítés megfelelő (60 °C-nál már klórlehasadással, tehát a festékanyag leromlásával kell számolni).

A 70-80 °C-ig, akár 90% relatív légnedvesség tartalmú térben, a trópusi klímára is megfelelő, poliuretánbázisú REZISZTÁN bevonat alkalmazható.

A meleg- vagy forró, telített vízgőzzel dolgozó üzemek berendezéseire KATESIL fedőbevonatos rétegfelépítés javasolható.

A TIXOTROP KLORKAUCSUK és a REZISZTÁN alkalmazása esetén alapozó rétegre is szükség van, amely célra a RAPID CINKKROMÁTOS alapozót, vagy hegesztési igény felmerülése esetén a HORGEPÁL cinkporos alapozót használják.

Kivitelezés

A RAPID CINKKROMÁTOS alapozót ecseteléssel, szórással vagy bemerítéssel hordják fel az oxidmentesített és zsírtalanított acélfelületre 30-40 mikron rétegvastagságban. Majd négyórás szobahőmérsékletű száradás után ag­resszív oldószereket tartalmazó festékekkel felmaródási veszély nélkül át­vonható. Az esetleges hígítást PERSZINT HÍGÍTÓ-405-tel végzik.

A HORGEPÁL használata előtt az acélfelületet lehetőleg szemcseszórással gondosan megtisztítják, a festéket pedig alaposan felkeverik. Az első réteget ajánlatos ecsettel felhordani. Kültéri igénybevétel esetén két réteg felvitele szükséges 30-40 mikron rétegvastagságban. Ponthegesztésre kerülő dara­bokra azonban nem kerülhet 20 mikronnál vastagabb réteg.

A TIXOTROP KLOROTEX az előbb említett alapozókra 4, illetőleg 16 órai száradás után hordható fel levegős vagy levegő nélküli szórással, vagy ecse­teléssel, 2-3 rétegben. Felhordás előtt a TIXOTROP festéket jól fel kell kever­ni, miáltal átmenetileg hígabbá válik. Rétegenként 100 mikron körüli vastag­ság érhető el, keresztirányú szórással, ecseteléssel 75 mikron. Amennyiben fényes felületre van igény, úgy utolsó rétegként az ún. TIXOTROP KLOROTEX átvonó zománcot kell felvinni.

A REZISZTÁN és a KATESIL egyaránt kétalkotós termék. A tiszta száraz acélfelület előzetes alapozását nem igénylik. A REZISZTÁN készítmények a kikeményedésig vízre nagyon érzékenyek, később azonban tartósan vízállóak. A két-háromszori felhordással kellő rétegvastagságot érnek el mindkét anyaggal.

A KATESIL rétegvastagsága legalább 400 mikron legyen, ami a legcélsze­rűbben kenőkéssel hordható fel.

Munkavédelem

A PERSZINT HÍGÍTÓ-405 mintegy 12%, a TIXOTROP KLOROTEX 20% körüli benzolhomológot tartalmaz, ezért a felhordásnál az egészség valamint tűz­védelmi előírásokra különösen ügyelni kell. (I. fokozatba sorolt termékek!)

A REZISZTÁN komponensei 40-50% benzolhomológ tartalmúak, ezért a felhordás fokozott elővigyázatot és figyelmet igényel.