Felületképzések

Víz alá kerülő acélszerkezetek mázolása

Az igénybevétel szempontjából különbséget kell tenni az állandóan víz alá merülő, valamint a váltakozva vízben és légtérben elhelyezkedő acélszerke­zetek között. (A közeg agresszivitása szempontjából lényeges, hogy édesví­zi, sós tengeri, vagy speciális vegyianyag-tartalmú üzemi, illetve szennyvi­zek behatásával kell-e számolni.)

Hajó alja, víz elleni védelem

Fontos csoportot képeznek a fürdőlétesítmények acélszerelvényei, az ivóvíz ellátást szolgáló berendezések és a szennyvízzel érintkező vezetékek, tartályok. Tartós és igényes védelmet követelnek, mivel többnyire hosszú élettartamra készülnek, melynek során fontos az állandó üzembiztonság. A karbantartás lehetősége erősen korlátozott és költséges. Minden esetben figyelembe kell venni a vizes közeg agresszivitását, valamint a funkcióból adódó mechanikai igénybevétel mértékét is.

Felhasználásra kerülő anyagok

Általános felhasználásra javasoljuk a 2 réteg KORROMIN alapozóra felhor­dott TIXOTROP KLOROTEX bevonatrendszert. Összefüggő nagyobb sík fe­lületek esetén ajánlatos a Klorotex festéknek az airless szórásra kidolgozott típusát alkalmazni az erre alkalmas felhordó berendezéssel. (A megrendelés­ben fel kell tüntetni, hogy az ecsetelhető, vagy az airless változat kerüljön-e szállításra.)

Vízalatti mozgó szerkezetek alapozására alkalmasabb a 2-3 rétegben fel­vitt HAJÓFENÉK-alapozó használata. Zsilipekre és hasonló szerkezetekre jól alkalmazható a legalább három ré­tegben felhordott KATEPOX vagy KATESIL festékbevonat. Ezek az epoxi bázisú bevonatok azonban fokozottan érzékenyek az esetleg alkalmazott rozs­dalemaró szerek el nem reagált savas maradványaira.

Az ivóvízzel érintkező berendezések acélfelületeire a tixotrop tulajdonsá­gú, vastag bevonatot képező UREX, vagy a KLOROSZIL bevonatrendszer ajánlható. Mindkét termék rendelkezik az OKI vizsgálatai alapján szerzett ANTSZ engedéllyel. Bortartályok és hidroglóbusok belső bevonására is alkal­masak. A KLOROSZIL egykomponensű, oldószert tartalmazó, klorkaucsuk bázisú, míg az UREX kétalkotós, oldószermentes, poliuretánalapú készít­mény.

Kivitelezés

Az ólommíniumos KORROMIN-alapozó méregtartalma miatt csak ecsete­léssel hordható fel, szórni nem szabad. Gyengébben előkészített K-2, K-3 minőségű felületen is jól tapad. Szükség esetén TERPENOL-lal hígítják. TIXOTROP beállítása folytán függőleges felületekre is vastag rétegben hordják fel. Olaj, vagy alkidgyanta kötőanyagú festékekkel 24 órai száradás után, agresszív oldószert tartalmazó (pl. KLOROTEX) festékkel pedig 3 nap múlva festhető át.

A HAJÓFENÉK-alapozó, mely pl. úszódaruk vízbemerülő részeire alkal­mazható, gondos oxidmentesítéssel és zsírtalanítással előkészített felületet kíván. A WASH-PRIMER-rel végzett felületelőkezelés növeli az alapozás tar­tósságát. Ezt követően mintegy 4 óra múlva hordják fel az első réteg HAJÓFENÉK-alapozót. Az első réteg felvitelét ecseteléssel végzik, a továbbiak szórhatók is. Az egyes rétegek között 15-25 °C hőmérséklet mellett 18 órás száradási idő szükséges. Hígítása terpentinnel vagy lakkbenzinnel végez­hető.

A TIXOTROP UREX bevonóanyag a két komponens összekeverése után a megadott 30-40 perces feldolgozhatósági időn belül közvetlenül hordható fel a gondosan előkészített K-1 és T-0 minőségű acélfelületre. A bevonó-anyagot hígítani nem szabad. Ecsettel vagy hengerrel két rétegben hordha­tó fel. A két réteg felvitele között 24 órai száradási időt kell biztosítani. + 5 °C hőmérséklet alatt és 75% relatív légnedvesség felett nem használha­tó, mert bevonati hibák lépnek fel.

A bevonat üvegszövettel, vagy üvegpaplannal erősítve is kialakítható, ilyen esetben két nedves réteg közé ágyazzák a vázanyagot.

A KLOROSZIL rozsdátlanított és zsírtalanított (K-2, illetve T-0) acélfelület­re vihető fel. Az ecseteléshez, vagy a hagyományos, illetve levegő nélküli szóráshoz megfelelő hígítás után kellő védőhatást három réteg biztosít, összesen legalább 160 mikron vastagsággal. Az egyes rétegek felhordása kö­zött a hőmérséklettől függően 2-4 órás száradási időt hagynak a felmaródás veszélyének elkerülése érdekében.

Munkavédelem

Az ólommíniumos KORROMIN-nal végzett munkáknál az ólomtartalmú fes­tékekre vonatkozó előírást kell betartani. Az UREX B komponensének ártal­mai megelőzése érdekében védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni.