Festék tudástár

Enyves, meszelt falfestés, mázolt falfelület és fémfelület felújítása

A különféle felületeken lévő bevonatok karbantartása és felújítása eltérő technológiát, anyagokat és feltételrendszert igényel. Ennek az az oka, hogy a homlokzatokon, fa- és fémfelületeken, külső és belső terekben a különböző bevonati rendszerek másként viselkednek, és másképp is mennek tönkre. A felújításukhoz használt anyagok is mások lehetnek, hiszen azok állandóan fejlődnek.

A hétköznapi életben nagyon sokféle felülettel találkozhatunk, gondoljunk csak arra, hogy minden építészeti kornak megvolt a jellegzetes felületképző anyaga. így az idő múlásával az egyszerű vakolattól a tapétákon át egészen a rozsdamentesítés nélküli korrózióvédelemig és az utólagos hőszigetelésekig sok minden megváltozott.

Enyves falfestés felújítása

Enyves festés felújításakor a régi festékréteget legtöbbször le kell mosni, esetleg kaparni. A felületre korongkefével felvitt nedvesség hatására az enyves festékréteg megduzzad, meglágyul, és festékkaparóval könnyen eltávolítható. Az áztatást, ha szükséges, meg kell ismételni. Arra azonban ügyeljünk, hogy túl sok nedvesség ne kerüljön a falba, mert hosszabb ideig is eltarthat, amíg kiszárad. Kaparáskor a vakolat, illetve a rajta lévő glettréteg ne sérüljön meg! A műveletet alulról felfelé végezzük, a szerszámot kb. 25-35°-os dőlésszögben mozgatva.

Jó tudni! Amennyiben jó minőségű, az előzővel azonos anyagú enyves festékréteget hordunk fel, a régit esetleg nem kell lekaparnunk, ha még eléggé kemény, és nem vált el a felülettől.

Az egyéb festési eljárásokkal készített alaprétegeket feltétlenül el kell távolítani. Az olaj-mázolt, tapétázott felületek esetén a mázolt réteget és a tapétát a vakolat alapjáig le kell kaparni. Az olajmázolt felületekről a festékréteget égetéssel, kaparással, maratással lehet eltávolítani. A tapétát általában nedvesen szedhetjük le. A művelethez használhatjuk a tapétagőzölő berendezést is. Vastagabb tapéták esetén a tüskés henger a legmegfelelőbb, mert a tüskék a felületen átszakítják a burkolatot, ezzel lehetővé teszik, hogy ezeken keresztül a nedvesség a tapéta mögé jusson. A burkolat eltávolítása után a falon lévő festékmaradványokat is le kell szedni.

A már meglévő, többrétegű mészfestést enyves festés előtt le kell kaparni. Vékony, jó minőségű mészfelület csiszolás és portalanítás után alkalmas lehet az enyves festésre. A felújítási munkáknál gyakran előfordul, hogy a sérült, a felülettől elvált vakolatrészek folytonossági hiányt okoznak. Ilyen esetekben a vakolatot fel kell újítani, ehhez többféle, kész javítóvakolat áll rendelkezésünkre.

Jegyezzük meg! Szükség szerint a javított felületeket glettelni kell.

A leporló, puhább vakolatot esetleg fluátozással lehet az enyves festésre alkalmassá tenni. Csak a tiszta vakolat fluátozható, a régi festékmaradványokat, szennyeződéseket el kell távolítani. Általában háromszori fluátozás szükséges három egymást követő napon. Az 1 m2 felületre szükséges fluátkristály mennyisége 150 g. Az oldatot nem egyformán töményen hordjuk fel. Hígabbal kezdünk, majd a végén a legtöményebb oldattal kenjük át a felületet.

A felújítási munkák során az alapfelületet minden esetben szappanozni kell, még a meglévő enyves festékét is. A szappanozás megköti a porszemcséket, az újonnan készülő festékréteget elszigeteli a régitől, és megakadályozza, hogy a felület gyorsan elszívja az új rétegből a nedvességet. A további műveleteket az új munkákhoz megadott technológiai sorrendben végezzük el.

Meszelt fafelületek újítása

A meszelt falfelületeken a festékréteg egy idő után elválik az alapfelülettől. Ez a jelenség előbb bekövetkezik vastag mészfesték esetén és azokban a helyiségekben, ahol a gáz égéstermékei érintkeznek a bevonattal. A felületek újrameszeléséhez a régi mészréteget el kell távolítani a szilárd alapfelületig, azaz a vakolatig. Eltávolításkor ügyelni kell arra, hogy a vakolat lehetőleg ne sérüljön meg. A munkát hideg vagy langyos vizes lemosással kezdjük. Ha a régi mészfesték rétege igen vastag, és lemosással nem távolítható el, akkor spatulával, kaparóval vagy fémkefével kell eltávolítani.

Meszelés előtt nagy figyelemmel kell eltüntetni az olyan régi festést, amely anyagában nem egyezik az újonnan készülővel. Régi vakolaton, mielőtt a festéket felhordanánk, az előző festést (különösen az enyves festést), tapétaréteget teljesen kaparjuk le, és bő langyos vízzel mossuk át. Ugyanez vonatkozik a vízüveg vagy olajmázolásra is. Az eltávolított festékréteg apróbb maradványait csiszoljuk és poroljuk le, majd végezzük el a portalanítást. Mindezt annak érdekében kell megtenni, hogy az újonnan készülő mészfesték rétege az alaphoz kellő mértékben hozzá tudjon kötni. A hibákat tapaszolással és gletteléssel javítsuk ki.

Mázolt felületek felújítása

Az épületek belső terében a mindennapos használat, a tisztítás következtében bekövetkező kopás, valamint a felületi sérülések miatt van szükség a felújításra. Külső térben az időjárás hatására a bevonatok tönkremennek, elveszítik a színüket, megrepedeznek, felhólyagosodnak. A szakszerűen elkészített mázolt felületek tehát 5-7 év eltelte után mindenképpen felújításra szorulnak.

Tapadási fokozatok

Sok esetben a mázréteg alatt megkezdődik a szerkezet korróziója. Gyakran lehet látni elhanyagolt fa- és fémszerkezeteket, ahol a mázréteget nem újították fel, és az anyag tönkrement. Ez általában 15-20 év alatt következik be, ha semmilyen karbantartást nem végzünk. Ilyen esetekben nehéz a felújítás, általában csak a teljes csere oldja meg a problémát.

A mázrétegek élettartama a festékanyag minőségétől és a felület mázolására vonatkozó technológia betartásától függ. Általában igaz az a megállapítás, hogy a drágább alapanyaggal jobb felületi minőséget lehet elérni. Ezért a felülethez igazodva – lehetőségeink figyelembevételével – a lehető legjobb alapanyagot kell alkalmazni.

Nagyobb kiterjedésű tönkremenetel esetén az egész bevonatot el kell távolítani az ismertetett módszerek valamelyikével, és új rétegeket kell felhordani. Kedvező esetben, ha például csak a bevonat felső rétege hámlik, az állagmegóvást elvégezhetjük úgy is, hogy csak a laza réteget távolítjuk el, egészen a szilárd alapfelületig. Amennyiben a bevonaton csak helyi károsodások vannak, akkor csak helyi javításokat végzünk.

Gondot okozhatnak az olaj- vagy zsírszennyeződések, illetve a poros alapfelület. Ezek a felületen tapadási problémákat idézhetnek elő, ezért eltávolításukról gondoskodni kell. A port szemrevételezéssel vehetjük észre. Az olaj- és zsírszennyezett felület onnan vehető észre, hogy a felületre cseppentett víz nem szívódik be, hanem csepp alakban rajta marad.

Jegyezzük meg! A felületet mindig alaposan vizsgáljuk meg. Amennyiben úgy látjuk, hogy még maradtak rajta festéknyomok, azokat is távolítsuk el (ugyanazzal a technikával).

Ha bázikus eltávolító szert használtunk, akkor a felület kémhatását is meg kell állapítanunk. Ezt pH-mérésre alkalmas indikátorral végezzük. A semlegesítést többszöri vizes mosással segíthetjük elő. Mivel ez rendkívül sok nedvességet juttat a fába, ezzel az eljárással egyre ritkábban dolgozunk. Ehelyett inkább az oldószeres festékeltávolítókat, illetve a csiszolást alkalmazzuk.

Gyakori probléma a fafelület szerkezeti anyagának, tehát a fának a károsodása (pl. korhadás, vetemedés stb). Ez általában nedvesség hatására következik be: a fa elkorhad, szilárdsága csökken. Ilyenkor a laza részeket el kell távolítani, és műfával vagy más megfelelő minőségű tapasszal kell a folytonossági hiányt pótolni. Előtte természetesen a felületet impregnáló alapozással kell ellátni. A komolyabb hiányosságokat csak asztalosmunkával lehet kijavítani. Az asztalos gyakran a szerkezeti részek részleges vagy teljes cseréjével végzi el a felújítást.

A fafelületek felújításának lépései

A fafelületek felújításának lépései a következők:

 • A károsodás mértékének függvényében teljesen vagy csak a károsodott részeken eltávolítjuk a bevonati réteget/rétegeket.
 • Átcsiszoljuk a teljes felületet. Ennek során eltávolíthatók a szennyeződések, festékmaradványok. A műveletet portalanítással fejezzük be.
 • Impregnáló alapozás (beeresztés) következik azért, hogy a felület megfelelő telítettségű legyen. A faanyag védelme érdekében különböző védőszerekkel kezelhetjük a szerkezeteket (pl. gombamentesítés, állati kártevők elleni védelem).
 • Folttapaszolást végzünk késtapasszal. Ezzel a helyi hibákat, felületi sérüléseket javítjuk.
 • Száradás után a csiszolás következik portalanítással.
 • Szükség szerint simítótapaszoljuk a felületet.
 • Száradás után ismét csiszolunk, portalanítunk.
 • Felhordjuk az első közbenső festékbevonatot, majd száradást követően a második közbenső réteg következik.
 • Végül az átvonó zománcfestéket kenjük fel. A felhordás technikája, menete megegyezik a korábban bemutatottakkal.

Mázolt fémfelületek felújítása

A – jellemzően vas és acél – fémfelületek felújítására akkor kerül sor, ha a felületen megjelenő korrózió az egész bevonatot veszélyezteti, miközben a szerkezeti anyag is károsodhat. A vas és acél anyagoknál a rozsdaképződés térfogatnövekedéssel jár, így a bevonatot a felület ledobja magáról. Ennek eredményeként az állagromlás felgyorsul.

A fémfelületek bevonatának eltávolítására bármelyik bemutatott módszer és eltávolító anyag használható. Gyakoriak a mechanikus módszerek, mert a festékréteggel együtt a fém-oxid rétege is eltávolítható. Használhatunk kézi vagy gépi működtetésű csiszolóeszközöket, drótkefét, tűköteges festékeltávolítót. A legjobb minőségű felületet homokfúvással érhetjük el. A homokszemcsék folyamatos felülethez ütközése olyan súrlódást hoz létre, ami fémtiszta felületet eredményez. Szükség szerint el kell távolítani a zsír- és olajszennyeződéseket is. A régi mázolást a fémfelületekről le is égethetjük. Vigyázzunk, a fémek jó hővezetők, a felület gyorsan felhevülhet! Égetés és kaparás után újból alapozni kell. A bevonat marató folyadékkal is leszedhető. Ekkor a felületet ugyanúgy semlegesíteni kell, mint a faanyagnál.

Fontos, hogy fém alapfelületek esetén szinte mindig a teljes bevonati rétegrendet eltávolítjuk. Itt tehát nem alkalmazható olyan eljárás, mint a fánál, amikor csak a felületi bevonatot választjuk le. Mindemellett megfelelő eljárással a felület oxidszennyezettségét is meg kell szüntetni (homokfúvásnál ez eleve megtörténik).

Acélfelületek felújításának műveletei

Az acélfelületek felújításakor a következő műveleteket végezzük el:

 1. Először távolítsuk el a régi festékbevonatot és oxidréteget, valamint a szennyeződéseket.
 2. Zsírtalanítsuk a felületet, például lakkbenzinnel.
 3. Hordjuk fel a rozsdagátló alapozóréteget. Ennek vastagsága legalább 60 μm legyen. A különböző bevonati rendszerekhez külön alapozók tartozhatnak!
 4. Igényesebb felületek esetén végezzük el igény szerint a folt- és simító tapaszolást (külső térben lehetőleg kerüljük).
 5. Hordjuk fel az első, majd a második közbenső festékbevonatot.
 6. Végül hordjuk fel a zománcfesték bevonatot! A közbenső és az átvonórétegekhez a bevonati rendszerhez tartozó anyagokat használjuk fel. Vegyük figyelembe a tisztított acélfelület tisztasági fokozatát!

Mázolt falfelületek felújítása

A falfelületek más okokból hibásodhatnak meg, mint a fa- és fémfelületek. Gondoljunk a falszerkezetek átnedvesedéséből, a helytelen összetételű vakolóanyagból, vakolati tömörségből, különleges hatásokból (pl. sütő mögött) stb. eredő problémákra. Felújításkor ezért elsődleges feladat a hiba okának felismerése és megszüntetése. Az okok általában szemrevételezéssel, vagy egyeszű kísérletekkel megállapíthatók (a nedvességtartalom mérése, szilárdsági vizsgálat). Vegyük azonban figyelembe, hogy ezeknek a munkáknak (utólagos nedvesség elleni szigetelés, a vakolat eltávolítása – új vakolat felhordása) az elvégzése legtöbbször nem a festő feladata.

Mázolt falfelület felújítása

A felújítás során az alábbi műveleteket kell sorban elvégezni új, mázolt falfelület kialakításakor (amennyiben a bevonati hiba okát megszüntettük) :

 • A felület dörzsölése, csiszolása, portalanítása.
 • Mélyalapozás, a szívóképesség kiegyenlítése.
 • Gipszelés, glettelés.
 • Száradás után csiszolás, portalanítás.
 • Felület beeresztése olajfesték-hígítóval.
 • Folttapaszolás, száradás után a tapaszok helyén csiszolás, portalanítás.
 • Simító tapaszolás, száradás után teljes felületű csiszolás, portalanítás.
 • Első, majd második közbenső réteg felhordása.
 • Átvonó zománcfesték felhordása.