Fűtési módok

Biztonsági berendezések, légtelenítők

A központi fűtést csak biztonsági berendezésekkel együtt lehet üzembe helyezni. Nyitott fűtési rendszereket ma már szinte nem is használnak. A levegő, amely a nyitott rendszer tágulási tartályán keresztül bejut a rendszerbe, korróziót, tömítetlenséget okoz és csökkenti a berendezés élettartamát.

A probléma a tágulási tartály elhelyezéséből fakad. A helyiségben a mennyezet alatt rontja a szoba esztétikai képét, a padláson az edény be­fagyásával, szigetelésével és a túlfolyás elvezetésével kapcsolatban adód­hatnak bajok. Nyitott fűtési rendszerek használatát egy szakember sem ajánlja, ezért a továbbiakban ezzel a rendszerrel mi sem foglalkozunk. Nyitott fűtési rendszer zárt rendszerré való átalakítása nem nagy feladat, és minden képzett szerelő meg tudja oldani.

A továbbiakban csak zárt fűtési rendszerekhez készülő biztonsági beren­dezésekkel foglalkozunk. A biztonsági berendezéseket különbözőképpen lehet elhelyezni, de ennek mindig igazodni kell a gyári előírásokhoz. Ezek az eszközök biztosítják a fűtési rendszert a megengedhetetlen túl­nyomással, hőmérséklettel és a vízhiánnyal szemben.

Biztonsági szelepek

A biztonsági berendezések legnagyobbrészt biztosítószelepek. Ezek úgy akadályozzák meg a megengedett nyomás túllépését, hogy maguktól kinyílnak. A nyomás csökkenése után pedig automatikusan becsukódnak.

Biztonsági berendezések elhelyezése

43. ábra. Biztonsági berendezések elhelyezése az előremenő és visszatérő csőhálózaton

A biztonsági szelepek kivitelezésüktől függően lehetnek menetesek, pere­mesek, hegtoldatosak, sarok kivitelezésűek, rugósak, membránosak stb.

Tágulási tartályok. A zárt tágulási tartály

  • a víz tágulásának kiegyenlítésére, ill.
  • a rendszer megfelelő nyomásának megtartására használható.

Zárt tágulási tartályok

44. ábra. Zárt tágulási tartályok

Zárt tágulási tartállyal és biztonsági szeleppel ellátott rendszerben üzemelés közben a víz legnagyobb nyomása 0,2 MPa. Fűtés közben a kazánban levő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 115 °C-ot. A kazánon a szabályozón kívül lennie kell a hőmérsékletet behatároló biztosítóberendezésnek.

A biztonsági berendezések működését, ugyanúgy, mint az egész fűtési rendszerét, egyszer egy évben ellenőrizni kell. A tágulási edény túlnyomási próbáját a gyártás évétől számítva legkésőbb 10 éven belül ellen­őrizni kell! A zárt tágulási tartályok elhelyezhetők a csőhálózatban, vagy beépít­hetők a kazánba. Ezek a tartályok acéllemezből készülnek és belül membránnal vannak kibélelve. A fűtés közben nő a víz hőmérséklete és nyomása.

A fűtési rendszerből a víz bekerül a tágulási tartály egyik részébe, ahol nyomásával átformálja a membránt. A víz nyomásával szemben hat a másik oldalról a nitrogén vagy a zárt tágulási tartályban használt más belső gáz nyomása a membránon keresztül. A nyomás így szükség szerint kiegyenlítődik.

A szerelés alapelve:

  • a zárt tágulási tartályhoz vezető cső minél rövidebb legyen, elzárósze­relvények nélkül, min. 0,3 %-os esésben, a tágulás és a légtelenítés lehetőségével;
  • a zárt tágulási tartályt nem szabad sugárzó hőnek kitenni;
  • nagyságát méretezni kell, az MSZ 04-142 előírásai szerint;
  • a zárt tágulási tartályt és a csöveket óvni kell a fagytól;
  • minden fűtési rendszerben legalább egy biztosítószelepnek lennie kell;
  • 35 L-es vagy annál súlyosabb zárt tágulási tartályt szilárd alátétre kell erősíteni;
  • a zárt tágulási tartályhoz vezető csövön egyáltalán nem lehet elzáró­szerelvény.

A zárt tágulási tartállyal felszerelt fűtési rendszereket az első fűtésnél 4 órán át kell üzemeltetni, méghozzá a fűtővíz legnagyobb hőmérsékletén, ami a gázkazános rendszereknél 90 °C és a szénkazános rendszereknél 95 °C.