Hasznos - Ártalmas

Fűtőrendszerek – gáz, kandalló, fűtés

A fűtés, bár meleggé teszi otthonunkat, légszennyeződést is okozhat. A tüzelő­anyagot elégető berendezések – legyen az földgáz, olaj, propán-bután gáz, szén vagy fa – gáznemű égéstermékeket bocsátanak ki, tehát igen fontos a megfelelő szellőztetés és a készülékek karbantartása.

Kémények fatüzeléshez

Ha a kandallóban, kályhában vagy kazánban fával tüze­lünk, akkor, a kéményre kü­lönös figyelmet kell fordítani.

  • A fűtési szezon kezdete előtt ellenőriztessük a ké­ményeket, hogy ne legyen bennük madárfészek, és tisztíttassuk ki a lerakódott karbolsav maradványokat, ami kéménytüzet okozhat.
  • Csak száraz fával tüzeljünk a kandallóban, és soha ne égessünk el vegyileg ke­zelt faanyagokat.

A jó rendszer

Ha új otthont építünk, szereltes­sünk be jó hatásfokú kazánt jól szigetelt égéstérrel, ami mini­málisra csökkenti az égéstermé­kekkel való érintkezést. A beren­dezés feleljen meg a legújabb biztonsági szabványoknak. Győződjünk meg róla, hogy a kazán megfelel otthonunk méretének, mert túl nagy egység működtetése nem hatékony.

Melyik fűtőanyag a legjobb?

Az elektromos áram káros égéstermékek nélkül fűt, és a földgáz is viszonylag tisztán ég el. Az olaj, a szén és a fa nem olyan tiszta, viszont általában olcsóbb.

Tartsuk tisztán!

Az elektromos rendszerek ki­vételével bármely fűtőbe­rendezést választjuk, szereljünk fel mellé szén-monoxid ­jelzőt úgy, hogy a jelzés jól hallható legyen. Az égés melléktermékeként létrejövő színtelen, szagtalan szén-mo­noxid kis mennyiség­ben fejfájást, szédü­lést, hányingert és légszomjat okoz. A nagy mennyiség okozta mérgezés a gyermekekre és az idősebbekre nézve halálos is lehet.

Mindenképpen ellenőriztessük a kazánt fűtésszerelővel a nyári vagy a kora őszi idő­szakban, mielőtt a fűtést bekapcsoljuk (külö­nösen, ha a kazán több mint tízéves). A sze­relő ellenőrzi, hogy a kazánból megfelelően távoznak-e az égés során kelet­kező gázok, megfelelő mennyi­ségű levegő jut-e az égéstérbe. Átnézi a csöveket, hogy nincs-e szivárgás vagy eltömődés.

Tipp: A radiátorra tegyünk burkolatot, hogy a kisgyermekeket megvédjük az égési sérülésektől.

Piszkos csővezetékek?

A forró levegőt keringető, légbe-fúvásos fűtőrendszerben pollen, por és más szennyeződések is keringhetnek. Egyes szakértők azt javasolják, hogy a csöveket évente egyszer porszívózzuk ki, mások szerint ez fölösleges. Ha az allergia problémát okoz a családban, akkor cseréljük ki a kazán levegőszűrőjét nagyobb hatékonyságúra. A padláson átmenő csövek szivárgás esetén szigetelő­anyag-részecskéket keringethetnek, tehát ellenőriztessük ezeket is évente.

Gáz: különleges problémák

Ha gázfűtésünk van és furcsa szagot érzünk, akkor ne nyúljunk semmilyen elektromos kapcsolóhoz, ne használjuk a telefont, ne cigarettázzunk, és ne gyújtsunk gyufát. Mindenki azonnal hagyja el a házat, és mobiltelefonon vagy telefonfülkéből hívjuk a gázszolgáltatót vagy a 112-t.

Minden gázüzemű berendezés beüzeme­léséhez szükség van a gázszolgáltató engedé­lyére, ami garanciát jelent a biztonsági szab­ványok betartására. Ha használt készüléket veszünk, azt feltétlenül ellenőriztessük egy gázszolgáltató szakemberével.

Végül: soha ne használjunk kivezetés nélküli propán-bután-gáz- vagy petróleum­kályhát a lakásban, mert ezek halálos mérge­zést okozó mennyiségben bocsáthatnak ki szén-monoxidot.