Fűtési módok

Kémények feladatai, működése

A kémény olyan építészeti szerkezet, amelynek feladata az elégett anyagok elvezetése a külső légtérbe. A jó kémény huzatot ad és a kazán­ban megteremti a fűtőanyag gazdaságos elégetésének feltételeit. A kémény építésénél a falazóanyagokat mészcementes habarccsal rögzítjük. A kéménycsatornát nem szabad szellőztetésre használni.

A gázzal működő fogyasztókat önálló füstelvezetővel (füstcsővel) kell a kéményhez csatlakoztatni. Minden olyan gáz elégetésével működő fogyasztót, amelynek teljesítménye nem haladja meg a 20 kW-ot, helyi fogyasztónak tekintünk. Az atmoszferikus égőjű készülékeket csak a deflektoron (huzatkiegyenlí­tő) keresztül lehet a kéményekhez hozzákapcsolni.

Ennek két feladata van:

  • a kéményhuzat megszakítása;
  • védelem (biztosító) a visszaáramlás ellen.

Szél esetén a kéményhuzat olyannyira megerősödhet, hogy feleslegesen sok levegő „áramlik át” a fogyasztón, és ezzel csökken a fűtés gazdasá­gossága és romlik az égés minősége. A megfelelő égetés érdekében meg kell szüntetni a kéményhuzatot.

A nagymértékben odaszívódott levegő nem halad át a fogyasztón, hanem megkerüli azt. Ezt a deflektor teszi lehetővé, amely elszívja a levegőt a helyiségből. Ezzel egy időben felhígulnak az elégett anyagok és csökken a vízpára kondenzációjának lehetősége. A kéményhuzatot megszüntető berendezés fölötti füstelvezetőnek függőlegesen kell elhelyezkednie és min. 50 cm hosszúnak kell lennie. (Magyar előírás szerint: 3d, azaz 3 átmérőnyi hossz!)

Deflektor

55. ábra. Deflektor (huzatkiegyenlítő): baloldalt visszaáramlás (rossz), jobboldalt jó áramlás

A visszaáramlást megakadályozó biztosító olyan szélviszonyok mellett működik, amelyek lehetővé tennék a visszaáramlás bekövetkeztét, azaz lehetővé tennék, hogy a fűtési rendszerből kikerült elégett anyagok a le­vegőbe való távozás helyett visszatérjenek a fogyasztó légterébe.

A biztosító úgy működik, hogy megakadályozza az elégett anyagok belépését a fogyasztó légterébe és a kéményhuzat megszakítójával elvezetteti azokat a fogyasztótól. Ez az állapot a fogyasztó égőfejének begyújtása után csak rövid ideig tart, addig, amíg a kémény fölmelegszik.

Kémény huzata

A kéményhuzat az időjárási viszonyok hatására változik. Előnyös ha a kéményhuzat szabályozható, mivel egyenletes huzat esetén a fűtőanyag 6 %-át megtakarítható. A kéménytoldalék keresztmetszetének felülete ugyanolyan legyen, mint a kéménykürtőé. A toldalék tengelye megegyezik a meghosszabbított kéménytengellyel.

Kémény magassága

A kéménynek még min. 80 cm-rel kell a tető fölé magasodnia. A kémény magassága befolyásolja a huzat nagyságát. Amennyiben a huzat nem ele­gendő (a turbókazánoknál mindig megfelelő), a kazán és a kéményszel­lőző közé ventilátort kell elhelyezni. A kémény keresztmetszetének nagysága a fogyasztó teljesítményétől függ. A családi házaknál általában elegendő, ha az átmérő 130 mm.

Fogyasztó teljesítménye, kWA kémény legkisebb átmérője, mmFöldgázfogyasztás, m3/h
9,61001,3
14,41101,9
18,41202,5
22,41303,0

Új kémény üzembe helyezése előtt ki kell azt próbálni és teljesíteni kell a tűzbiztonságra és tömítettségre vonatkozó kívánalmakat. A fogyasztók csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell a bekötést és ajánlatos elvégezni a kémény tömítettségének próbáját.

Magyarországon szükséges a kéményt a kémény közszolgáltatókkal felülvizsgáltatni. Csak megfelelőnek minősített kémény használható gáztüzelésre! Némely cégek részletesen foglalkoznak az elégett anyagok elvezetésének kérdésével a gázfogyasztók üzemelésének gazdaságossága és biztonsá­gossága szempontjából.