Házak és lakások felújítása

Állványzat felállítása (falhoz)

Az állványoknak stabilnak és baleset biztosnak kell lenniük. Az ismeretek hiánya, a költségekkel és idővel való takarékoskodás miatt éppen a házila­gos kivitelezésnél gyakori a kockázatos, sőt ve­szélyes helyzetek vállalása.

Alacsonyabb, egyszerű munkaállványokat ké­tágú létrákból, bakokból és pallókból magunk is készíthetünk. Az összes többi állvány készítését legjobb szakcégre bízni. Az üzembiztos elkészí­téséért ugyan az állványépítő a felelős, az előírá­sos állapotban tartásért és használatért mindenki felel, aki az állványt használja.

A két kétágú létrából és egy pallóból álló segédállványok használata 3 m magasságig meg­engedett. A pallónak mindkét létránál két-két létra­fokon kell felfeküdnie. Ha a palló 2 m-nél maga­sabban van, védőkorlátot is alkalmazni kell. A fa- vagy acélbakokból és azokra helyezett pallókból álló bakállványokat 4 m magasságig szabad használni. Legfeljebb két bakot szabad egymásra tenni, a bakok közötti távolság maxi­mális értéke 3 m.

Az egy ágú létrákról max. 8 m magasságig csak kisebb munkákat szabad végezni. A létrákat ne állítsuk fel túl meredeken, azokat elcsúszás ellen biztosítani kell (pl. úgy, hogy egy másik személy tartja) és szilárd, nem süppedős alapot igényelnek.

7.18. ábra.

7.18. ábra. Állványépítésnél ügyeljünk a következőkre:
1 tetőn végzett munkák esetén védőállványt kell elhelyezni; 2 a védőállvány magassága az eresz fölött > 80 cm; 3 az állvány és a külső fal közti szabad távolság legfel­jebb 30 cm lehet; 4 a teljes védőkorlát 1 m magas le­gyen; 5 a középrúd magassága kb. 40 cm; 6 a lábdesz­ka magassága > 10 cm.

7.19. ábra.

7.19. ábra. A 2 kétágú létrából álló segédáll­vány felállításának fontos pontjai:
1 a támaszközt a padozatnak megfelelően válasszuk meg; 2 a padozat mindig egy-egy létra két fokán feküdjön fel; 3 a legfelső létrafokokat ne használjuk; 4 padozat (deszkák vagy pallók, a támaszköztől függően); 5 biztosító­lánc; 6 a segédállvány maximális magassága 3 m lehet, már 2 m-től oldalkorlátot kell elhelyezni.

A konzolos állványok kinyúlnak az épületből. Er­re a célra a teherviselő nyers födémhez fa- vagy acéltartókat erősítünk. Az ilyen állványokat védő­állvány vagy könnyű munkaállvány céljára szabad alkalmazni (terhelés max. 1 kN/m2 = 100 kg/m2).

Nagyobb homlokzatfelületeknél fémcsövekből összeállított állványokat használunk.

Az állványokra a következő előírások érvényesek:

  • Az 5 m-nél magasabban végzett munkákhoz biztonsági állványokra van szükség.
  • A talaj felett 2 m-nél magasabban lévő összes állványfelületet védőkorláttal kell ellátni. Ez kar­fából, középrúdból és lábdeszkából áll.
  • Belső oldali védőkorlátra nincs szükség ott, ahol az állvány padozata és az épület közötti távolság nem nagyobb, mint 30 cm.
  • A deszkákból vagy pallókból készült állványpa­dozatokat sűrűn kell lerakni és úgy, hogy azok se lebillenni, se oldalt kifordulni ne tudjanak.