Kültéri munkák

Létrák és állványok használata

Jól vesse meg a lábát!

Ha munka közben hosszabb ideig ugyanabban a helyzetben áll majd a létra, kötözze mindkét lábát egy-egy erős, földbe vert karóhoz, nehogy megcsússzon. Kemény talajon, vagy ha gyakran kell változtatni a létra helyét, kérjen meg valakit, hogy álljon az alsó fokra, s így rögzítse a létrát.

Létra

Lágy talajon állítsa deszkalapra a létrát, nehogy megsüllyedjen. A deszkára csavarozzon egy szegélylécet is -így nem csúszik le róla a létra -, majd kötözze földbe vert karókhoz a létra lábait. Másik lehetőség, ha jól tapadó, biztonsági létratámaszt bérel.

Kellő távolságban

Az esőcsatorna tisztításához vagy javításához erősítsen távtartó támasztékot a létra tetejére, amely eltartja azt az eresztől. Ha közvetlenül a műanyag ereszcsatornához támasztja a létrát, a csatorna elrepedhet a súlytól.

Ne másszon túl magasra!

A létra négy legfelső fokát csak kapaszkodásra használja. Ha ezekre áll, miközben a feje fölött az ereszcsatornába vagy a párkányba kapaszkodik, jó esélye van arra, hogy lezuhanjon.

Így tolja ki a létrát

Egy átlagos magasságú ember alig 2 m-rel tudja kitolni a falhoz támasztott tolólétra felső részét. Ha ennél magasabb­ra kell tolni, fektesse le a létrát a földre, s rögzítse az alsó végét – így már ki lehet húzni a kívánt hosszúságúra a felső részt. Mielőtt felállítja a létrát, fordítsa kifelé a megfelelő oldalát. Háromtagú, köteles-csigás tolólétrák is léteznek. Ezeket egymaga is kitolhatja, s csak akkor lesz szüksége segítségre, amikor a falhoz támasztja.

A kényelmes és biztonságos öltözet

Ha hosszabb ideig áll majd létrán, olyan cipőt húzzon, ami­nek vastag a talpa és nem csúszik. Nem fájdul meg a lába, ha kampóval ráakasztható állólapot erősít a létrafokra. Hosszúnadrágban és hosszú ujjú ingben jó eséllyel kivédhe­ti a kék foltokat és a horzsolásokat. Lehetőség szerint viseljen védősisakot!

Óvatosan az üveggel!

Amikor létrán állva mázolja vagy üvegezi az ablakot, erősítsen fel keresztbe egy legalább 75×50 mm-es lécet a létra tetejére. A léc az ablak két oldalán a falnak támaszkodik, s távol tartja az üvegtől a létrát.

Állólétrák és állványok

Rögtönzött állvány

Összetolható elemekből kis gurítható munkaállványt építhet. Miután a kívánt helyre tolta az állványt, rögzítse a kerekeit.

Billenésgátló léc

Billegésgátló léc

Szorítóval vagy csavarral erősítsen a háztartási létra lábának belső felére egy 50×25 mm-es lécet, amely elég hosszú ahhoz, hogy ferdén, 45°-os szögben a földig érjen. így szilárdabban áll a létra.

Gumiszalagot a peremére

Peremezze körül erős gumiszalaggal a szobai létra állólapját – így nem esnek le a szalag alá bedugott szerszámok. Az elguruló szögeket és csavarokat a létra szélére tapasztott mágnescsíkkal rögzítheti.

Praktikus tárolóvödör

Soha ne másszon úgy létrára, hogy tele van a keze.

Praktikus vödör létrára

A szerszámokat és egyéb holmikat egy kötéllel felhúzható/ leereszthető vödörben tarthatja -vigyázva arra, hogy a teher ne legyen túl nehéz. Barkácsboltból szerezzen be egy S alakú kampót, akassza a létra egyik felső fokára, és arra tegye a vödröt. Meglátja, mennyivel kényelmesebb így a munka.

Mielőtt felmászna…

Harmadfokú próba

Lépjen föl a felállított létra harmadik fokára, s ugráljon rajta egy kicsit, majd jobbra-balra dőlve nézze meg, nem süpped-e a talajba. Ha elmozdul, helyezze át szilárdabb talajra vagy tegyen alá egy deszkát, amelyet csúszásgátlóval látott el.

Mit ír a címke?

Az új létrákon lennie kell egy címkének, amely feltünteti, hogy mekkora terhelést bírnak el. Gyakran van még rajtuk egy másik címke is, amelynek segítségével – és egy vízmértékkel – a létra biztonságos szögbe állítható.

Létra mustra

Az alumíniumlétránál használat előtt ellenőrizze, hogy szilárd-e valamennyi foka, nem horpadt-e be vagy nem de­formálódott-e valamelyik. Falétránál vizs­gálja meg, nincsenek-e behasadt vagy törött fokai, nem hiányzik-e vagy nem hibás-e a fokok merevítője, illetve, hogy nem korhadt vagy szúrágta-e a létra. A létrát lakkozza be és színtelen favédő szerrel kezelje. Vigyázat, a festék elfedi a hibákat. Feltétlenül vizsgálja meg, hogy elég erősek-e a csuklópántok és támasztékok. Régi falétránál a szétcsú­szást gátló láncot vagy zsinórt is célszerű gondosan ellenőrizni. Mindezek figye­lembevételével elkerülhetők a balesetek.