Magasépítészet

Falazó és építési állvány

A falazó állvány fogalma

Abból kifolyólag, hogy a falazás kb. 1,2-1,3 m magasságig végez­hető kedvező munkafeltételek között, a normális emeletmagasságú ( m ≤ 3,6 m) falat a födémszin­ten kívül két állványszintről (munkaszintről) kell falazni. Magasabb falaknál még több állványszintről történik a falazás.

Építkezési bakállványok

49. ábra. Építkezési bakállványok; a) kis bakállvány, b) kétméteres, c) háromméteres bakállvány

Az erre szükséges ún. falazó áll­vány (más néven kisállvány) bakokból (49 a-c ábra) és ezekre helyezett pallókból készült munkafödémekből áll. Ugyan­csak bakokból és azokon el­helyezett munkafödémről vé­gezhetők el a belső vakoló munkák is.

Bakok és bakállványok

Háromféle magasságú bak van szabványosítva: egy-, két- és háromméteres; ezek segítségével készülnek a kisbak, a kétméteres és a háromméteres bakállvá­nyok (50 a-b ábra). A két- és háromméteres bakállványok­hoz korlát és feljáró is tartozik. Kombinált bakállványt állítha­tunk össze két egymásra helye­zett bakállványból: egy kettős, illetve hármas bakállványra helyezett kis bakállványból (51. ábra). Előbbi esetben 3,0 m, utóbbiban 4,0 m magas munkaszintet lehet előállítani.

Falazó állványzatok

50. ábra. Falazó állványzatok; a) kis bak, b) kétméteres állványzat

Kombinált falazó állványzat

51. ábra. Kombinált falazó állványzat

A bakállványokat a falazáshoz 150-250 cm, a vakoláshoz 150-350 cm tengelytávolságra lehet elhelyezni egymástól. A falazó állvány pallóterítésének szélessége kisbak állványnál 95-100 cm. a két- és háromméteresnél 175 cm.

Különleges falazó állványok

Külföldön gyakoriak az olyan szer­kezetű kisállványok is, amelyeknél a munka­szintet fokozatosan meg lehet változtatni. Ezeknél acélcsőből való teleszkópikus lábakra (52. ábra) hosszpallók kerülnek, amelyekre kereszt-irányban helyezik el a munkafödémet képező pallókat. Az acél állványlábakat egymáshoz szárnyas csava­rokkal felerősíthető, ferde helyzetű deszkákkal merevítik ki. Állványok és létrák biztonságos használata.

52. ábra

52. ábra. Teleszkópikus szerkezetű fém állványláb falazási és vakolási munkákhoz (angol példa)

Egyes munkahelyeken fogaskerekekkel és fogaskerekekkel, forgató karral (vagy kereplőcsörlővel) szabályozható (emelhető) kisállványokat is alkalmaznak. Az előbbi típusú, állítható magasságú állványok­nak nem annyira a falazó, hanem inkább a belső vakoló munkáknál van jelentősége.