Házak és lakások felújítása

Kettős üvegezés készítése, előablak, üvegezés cseréje

Fűtött helyiségekben az egyrétegű ablakok már nem felelnek meg a technika mai színvonalának és azokat kettős üvegezésűvé kell átalakítani vagy kétrétegű ablakra kell kicserélni.

Az egyébként még ép ablakok megtartására és hőtechnikai tö­kéletesítésére több lehetőség kínálkozik:

  • előtétablak elhelyezése a belső vagy külső ol­dalon;
  • az egyszeres üvegtáblák kicserélése szigetelő, ill. hővédő üvegezésre;
  • cserekerettel új ablak beépítése a régi ablaktokba.

A különböző kettős ablakszerkezetek szigete­lési tulajdonságai alig térnek el egymástól és nagyjából megfelelnek egy szigetelő üvegezéssel ellátott ablak színvonalának.

Előablak felszerelése

Egyes országok szeles vidékein és a hideg hegyi tájakon az előtétablak vagy „előablak” hagyo­mány. Az ilyen előablakokat belülről vagy kívülről úgy helyezték el, hogy azokat nyáron le lehetett venni. Ezek aránylag kevés munkával elkészíthe­tők és a legtöbb esetben utólag is könnyen fel­szerelhetők. Akinek van egy kis mesterségbeli tu­dása és egy asztalosműhelye, az – egyszerű fel­csavarozható vasalatokkal – olcsón maga is elkészítheti ezeket az előablakokat.

Ha a meglévő ablakok befelé nyílnak, az új ki­egészítő ablakot legjobb a belső oldalon a fal elé vagy a falba süllyesztve elhelyezni. A belső olda­lon alkalmazott kiegészítő ablak a külsővel szem­ben azt az előnyt biztosítja, hogy a régi, gyakran kis mezőkre osztott ablakot meg lehet terhelni. Az előablak nagyobb üvegtáblákkal készülhet és jó tömítéssel kell ellátni, hogy az ablakok közti tér­ben a páralecsapódást lehetőleg elkerüljük. Ha ezeken túlmenően vastagabb üveget is alkalma­zunk és az ablakok közti bélésfalat hangnyelő la­pokkal burkoljuk, akkor az ablakkal ráadásul még a hangszigetelést is javítjuk.

Ha a homlokzat külső oldalát hőszigeteléssel látjuk el, akkor kézenfekvő a kiegészítő ablaknak a külső oldalon való beépítése, hogy a bélésfalak környezetében a hőhidakat kiküszöböljük és az ablaknyílások mélységét optikai eszközökkel csökkentsük. Külső előtétablakok esetén a meg­lévő ablak akkor is megtartható, ha a fa már erő­sen elmállott és helyenként korhadt. Ilyenkor a fa már említett kémiai megszilárdítása vagy a fa kétkomponensű fakitöltő masszával való pótlása nem egyszer használható eredményeket ad. A páralecsapódás megelőzésére a belső ablak ré­seit jól el kell tömíteni.

Természetesen szigetelő vagy hővédő üvege­zéssel is lehet előtétablakokat készíteni. Házila­gos kivitelezésre azonban az ilyen ablakok már nem alkalmasak. Fontolóra kell venni azt is, hogy minden újabb üvegtábla a helyiségben jó 10 % fényveszteséget okoz, szigetelő üvegezésnél te­hát, a keretet is beleértve, több, mint 20 % vész el.

Nagyon egyszerű, esztétikai és technikai szempontból azonban nem a legszerencsésebb megoldás az, amikor az ablakszárny belső olda­lára keskeny profillal vagy vékony kerettel (az egyesített szárnyak mintájára) egy második üveglapot szerelünk. A kereskedelemben erre a célra is kaphatók különböző műanyag és fém profilok.

Ha ilyen egyszerű megoldás mellett döntünk, akkor

  • vizsgáljuk meg, hogy a meglévő ablakszárny elég stabil-e és elbírja-e a többletterhet;
  • ügyeljünk arra, hogy az ablakkeret és az előtét­üveg közti hézag pára ellen tömítsen;
  • gondoljunk arra, hogy az üvegtáblák közti tér­nek tisztítás céljából hozzáférhetőnek kell maradnia;
  • törődjünk azzal is, hogy a megoldás jól néz­zen ki.

A plexiüvegből készült előtéttábláknak ugyan kicsi a súlyuk, azonban karcokra érzékenyek és ezért hosszabb időn át nehezen tarthatók tisztán.

12.8. ábra. Egy rétegű ablak megkettőzésével nyert kétrétegű ablak

12.8. ábra. Egy rétegű ablak megkettőzésével nyert kétrétegű ablak 1 régi ablak (elég jó állapotúak és stabilnak kell lennie, hogy még egy szárnyat elbírjon); 2 új belső előablak (a régi ablakra akasztva).

12.9. ábra. Belső előablak beépítése

12.9. ábra. Belső előablak beépítése 1 régi ablak; 2 szellőzés; 3 tömítés; 4 új belső előablak; 5 lefűrészelt ablakpárkány.

12.10. ábra. Kétféle külső előablak

12.10. ábra. Kétféle külső előablak 1 ha a bélésfal elég mély, az előablakot a bélésfalba ál­lítjuk be és az ablaktokot kapcsokkal a főablakhoz erősít­jük; 2 ha az ablak bélésfala nem elég mély, akkor az ablakot a bélésfal elé helyezzük. Ennél a változatnál azon­ban az előablak erősebben ki van téve az időjárás vi­szontagságainak; 3 meglévő ablak; 4 új külső előablak.

12.11. ábra.

12.11. ábra. Egyszeres üvegezésű ablak át­alakítása szigetelő, ill. hővédő üvegezésűvé 1 régi ablaktok; 2 régi ablakkeret; 3 fémprofil; 4 új üve­gezés.

Az üvegezés kicserélése

Jó karban lévő, stabil ablakoknál mód van arra, hogy az egyszeres üvegezést szigetelő üvege­zésre vagy hővédő üvegezésre cseréljük ki. A szokásos ragasztott szigetelő üvegezés mellett a peremükön összehegesztett üvegtáblák is kapha­tók, ezek alkalmazása megfontolásra érdemes. Ezekhez a kereskedelem speciális fémprofilokat kínál, melyeket az ablakkerethez lehet csavarozni. Ezek alkotják a felfekvő felületet és egyúttal az ablakszárny teherbírását is javítják. A dolog első hallásra nagyon egyszerűnek tűnik, házilagos kivi­telezésére mégis legfeljebb szakmai irányítás mellett vállalkozzunk, ráadásul a szigetelő üveg­ablakokat méretre kell gyártatni.

 Új ablak beépítése cserekerettel

Ha az ablaktok stabil és még eléggé ép, az ablak bélésfalát pedig nem kívánjuk megsérteni, akkor az új ablakot tokkal együtt a meglévő ablaktokra szerelhetjük. Ehhez a régi ablaktokot meg kell munkálni (keskenyebbé kell tenni). A régi tok dekopirfűrésszel, gyaluval és vésővel való megmunkálását, valamint az új ablak berakását ma­gunk is elvégezhetjük. A régi ablaktokból annyit munkáljunk le, amennyit csak lehet, nehogy a kettős tok túl széles és aránytalan legyen. Beépí­téskor ügyeljünk a hézagok gondos tömítésére és a vízelvezetésre.

12.12. ábra. Új ablak beépítése a régi ablak­tokba

12.12. ábra. Új ablak beépítése a régi ablak­tokba 1 új ablaktok; 2 régi ablaktok; 3 új ablakszárny; 4 az ere­deti ablakméret megtartása érdekében a régi ablaktokot le kell gyalulni.

12.13. ábra.

12.13. ábra. A régi ablakok értékét gyakran alábecsülik.