Házak és lakások felújítása

Sötétítő szerkezetek és ablakpárkányok

Felnyíló ablaktáblák és redőnyök

A felnyíló ablaktáblák a sötétítésen kívül az Időjá­rás, betekintés és betörés elleni védelem felada­tait is ellátják, ezen túlmenően történelmi épülete­ken a homlokzat tagolásának fontos formaelemei. Éppen ezért mindenhol, ahol még megvannak, vagy ahol egykor voltak, tartsuk meg vagy állítsuk vissza a felnyíló ablaktáblákat – még akkor is, ha a redőnyök praktikusabbak lennének vagy azokat miniredőnyök alakjában már be is építették!

A felnyíló ablaktáblákat hőszigetelővé lehet tenni. Ebben az esetben feltétlenül széltömörnek kell lenniük, azaz pontosan kell azokat legyártani (pl. deszkából vagy időjárásálló rétegelt lemez­ből) és zárt állapotban szorosan fel kell feküdniük az ablak bélésfalára és a párkányra.

Az utólag elhelyezett, fémből készült minire­dőny-szekrények elcsúfítják a homlokzatot, mert eltakarják az ablakkeret felső részét, gyakran ki­állnak a homlokzat síkjából és sem anyagukban, sem színezésükkel nem illenek a régi házak stílu­sához.

12.17. ábra. A sötétítőszerkezetek sokáig él­hetnek…

12.17. ábra. A sötétítőszerkezetek sokáig él­hetnek…

12.18. ábra.

12.18. ábra. Új erkélyajtó felnyíló ablaktáblá­val: szigetelő üvegezéssel, kétszárnyú kivi­telben és keskeny profilokkal is megvalósít­ható.

Ugyanakkor azonban a redőnyök kezelése ké­nyelmes, ezért aztán a velük szemben támasztott esztétikai aggályok ellenére is újra meg újra al­kalmazták és alkalmazzák ma is azokat a régi épületeken. Zárt állapotban még bizonyos mérté­kű járulékos hőszigetelést is adnak, amennyiben a redőny felülete és az ablak közötti tér szél ellen tömített.

Tekintettel arra, hogy a felnyíló ablaktáblák sem illenek minden háztípushoz, a redőnyök utólagos beépítése ésszerű és esztétikailag elfogadható lehet. így pl. a túl magas ablakok felújításakor a redőnyszekrényeket az új ablak fölött feltűnés nél­kül el lehet helyezni. A homlokzat vakolatának felújítása vagy a külső fal új burkolása egyébként is jó alkalmat kínál arra, hogy a régi ablakáthidalót kibontsuk és magasabbra helyezzük, hogy a re­dőnyszekrénynek helyet teremtsünk. A felgön­gyölített redőny átmérőjének csökkentése érde­kében keskeny falécek és vékony tengely alkal­mazása célszerű.

Régi épületeken a redőnyszekrények gyakran hideg lyuknak bizonyulnak; itt érdemes kiegészítő szigetelést alkalmazni és a réseket eltömíteni, pl. a szekrényekbe parafalapokat ragasztani, a fedél hornyát pedig tömíteni.

 

12.19. ábra. Új ablak és előtétredőny beépí­tése.

12.19. ábra. Új ablak és előtétredőny beépí­tése.

12.20. ábra.

12.20. ábra. Ahol egykor a pajtakapu volt, ott most a nagyvonalú bejárati hall üvegezése található.

Ablakpárkány

A külső ablakpárkány anyaga többnyire fa, bá­dog, terméskő, műkő (terrazzo), meg tömör tégla. A felület sérülései és az ablakhoz, valamint a bé­lésfalhoz való csatlakozások rossz tömítése ele­gendő okot jelentenek a javításra. Ha a párkány szélén nincsenek felhajlított részek, a kisebb ré­seket tartósan rugalmas masszával ki lehet tölte­ni. A kőből készült ablakpárkányok elmállott ré­szeit verjük le és megfelelően színezett speciális tapasszal javítsuk ki. Falazott ablakpárkányoknál a fugákból a laza habarcsot kaparjuk ki és mészpuccolán-habarccsal a fugákat újra töltsük ki. Az ép vagy javított kőfelületeket a nyerstégla­-homlokzathoz hasonlóan hidrofóbbá tétellel lehet megóvni.

Az erősen elmállott ablakpárkányokat teljesen ki kell cserélni

Cserére átmenő kőpárkányok esetén is szükség lehet, ha a párkány belső oldalán pára­lecsapódás és annak következtében nedvesség- és penészfoltok jelentkeznek.

Általában új ablak­párkányra van szükség akkor is, ha a homlokzatot hőszigeteléssel látjuk el. A fából vagy terméskő­ből való vékony ablakpárkányokat pl. horganyzott vagy rézlemezzel lehet borítani és így szélesebbé lehet tenni (a bádoggal borított vastag kőpárká­nyok viszont csúnyák). Bádog alkalmazása ese­tén azonban ügyeljünk a korróziós problémákra (lásd a tetők bádogburkolatait). Új fapárkányokat csak az időjárásnak ellenálló fából, pl. tölgy vagy erdei fenyő gesztjéből készítsünk.