Házak és lakások felújítása

Tetők építése – Kiviteli példák!

A számtalan lehetőség közül a következőkben hat jellegzetes helyzetre vonatkozó kiviteli példát mutatunk be. A szigetelőanyag fajtáját, a tető-héjazatot és a belső borítást a megadott keretek között szabadon lehet megválasztani. A szerkeze­tek felépítésén azonban felülvizsgálat nélkül ne változtassunk.

Elöljáróban néhány általános jó tanács:

  • Minél vastagabb hőszigetelést válasszunk! Ez­zel fűtési költségeket takarítunk meg és környezetünknek is használunk!
  • Ügyeljünk a párazáró réteg szél ellen szigetelő elhelyezésére, különösen az illesztéseknél és a szélek csatlakozásainál!
  • Ügyeljünk arra, hogy a tetőhéjazat és az alsóte­tő között legyen végigmenő hátsó szellőzés – az eresznél, a gerincnél, a tetőablakoknál, ké­ményeknél stb. is, méghozzá minden egyes szarufamezőben!

1. példa

A meglévő szerkezet: Nem beépített tetőtér, a cserepek és a bádogborí­tás rendben van.

Új szerkezet: A meglévő lécezetre a szarumezők közepén tető­léceket csavarozunk fel. A mezőknél valamivel szélesebb lágy farostlemezt szorítunk be, hogy azon behajlás keletkezzék, ami megakadályozza, hogy a víz a szarufák mellett a szigetelésbe foly­jon. A szarufák oldalára pallókat csavarozunk, hogy a szigetelőanyag vastagságát növeljük és a tetőszerkezet esetleges egyenetlenségeit ki­egyenlítsük.

A mezőt párazáró réteggel zárjuk le és telefújjuk cellulózpehellyel. Ez a szerkezet le­hetővé teszi a tetőtér beépítését, nem felel meg azonban a „technika általánosan elfogadott sza­bályainak”. Ezért csak ideiglenes megoldásnak kell tekintetni és a szarufák fölött kialakított, zárt alsótetővel kell kiegészíteni, amint a tető újrafedésére sor kerül.

8.34. ábra.

8.34. ábra. Utólagos szigetelés belülről, ha a szarufák keresztmetszete túl kicsi (1. példa)
Meglévő: 1 héjazat; 2 lécezet; 3 szarufa
Új: 4 léc, 24/48 mm; 5 bitumenes lágy rostlemez; 6 szorosan a szarufához csavarozott lécek; 7 palló; 8 cellulóz szigetelés; 9 pára­záró réteg; 10 lécezet; 11 belső burkolat.


2. példa

A meglévő szerkezet: Nem beépített tetőtér, a szarufákat meg kell erősí­teni, a cserepek és a bádogborítás cserére szorul.

Új szerkezet: A meglévő szarufák oldalára pallókat csavaro­zunk, amelyek olyan magasak, hogy lehetővé te­szik a kellő vastagságú szigetelés elhelyezését. A szarufák fölé bitumenes lágy farostlemez alsóte­tőt fektetünk, erre kerül az alaplécezet, majd a lé­cezet és a tetőfedés.

8.35. ábra.

8.35. ábra. Tetőszigetelés a szarufák között az alsótető kicserélésével (a héjazat átraká­sa szükséges) és a szarufák statikai meg­erősítésével (2. példa) 1 lécezet; 2 alaplécezet; 3 bitumenes lágy rostlemez; 4 szellőztetősík; 5 a szarufákra csavarozott palló; 6 szarufa (meglévő); 7 hőszigetelés; 8 párazáró réteg; 9 lécezet; 10 belső burkolat.


3. példa

A meglévő szerkezet: Nem beépített tetőtér egyenes és kellően teherbí­ró szarufákkal, melyek azonban a tervezett vas­tagságú szigetelőanyaghoz nem elég magasak.

Új szerkezet: A meglévő szarufákra alul vagy felül toldalék élfát szegezünk. Ha a szigetelést szigetelőanyag-­matracokkal végezzük, az élfákat a meglévő szerkezetre keresztben is el lehet helyezni.

8.36. ábra.

8.36. ábra. A szigetelés vastagságának meg­növelése a szarufák megerősítésével, belül­ről vagy kívülről (3. példa) 1 lécezet; 2 alaplécezet; 3 bitumenes lágy rostlemez; 4 szellőztetősík; 5 szarufa (meglévő); 6 élfa; 7 hőszigete­lés; 8 párazáró réteg; 9 lécezet; 10 belső burkolat.


4. példa

A meglévő szerkezet: mint a 3. példában.

Új szerkezet: A szarufák alá hőszigetelő szendvics lapokat he­lyezünk el. Különböző alakú és anyagú szend­vicslapok kaphatók: gipsz-, farost- vagy azbeszt­cement hordozóanyag, különböző vastagságú ásványigyapot- vagy keményhab réteggel. A szendvicslapok már szigetelt tetők járulékos szigetelésére is alkalmasak.

8.37. ábra.

8.37. ábra. Tetőszigetelés a szarufák között az alsótető cseréjével (a héjazat átrakása szükséges) és hőszigetelő szendvicslapok a belső oldalon (4. példa) 1 lécezet; 2 alaplécezet; 3 bitumenes lágy rostlemez; 4 légréteg; 5 szarufa; 6 hőszigetelés; 7 szendvicslap.


5. példa

A meglévő szerkezet: Nem beépített tetőtér, esetleg már meglévő desz­kázattal (fa alsótető).

Új szerkezet: A szarufákra (melyek belülről láthatók), ha még nincs meg, elhelyezzük a látható deszkázatot, er­re pedig ráfektetjük a párazáró réteget. Az élfákat és a köztük lévő hőszigetelést szintén kívülről tesszük fel. Az oromszegélyezés kialakítását lásd a 8.30. ábrán. Különös gondot fordítsunk a külső falhoz való csatlakozás tömörségére.

8.38. ábra.

8.38. ábra. A tető felépítése látható szarufák­kal, a tető újrafedésével (5. példa) 1 lécezet; 2 alaplécezet; 3 bitumenes lágy rostlemez; 4 szellőztetősík; 5 új élfa; 6 hőszigetelés; 7 párazáró ré­teg; 8 deszkázat fából vagy építőipari réteges lemezből; 9 szarufa (meglévő).


6. példa

A meglévő szerkezet: Beépített tetőtér már hőszigetelt tető.

Új szerkezet: A meglévő tetőborításra csavarozzunk élfákat, azok közé helyezzünk el szigetelést, azok alá pá­razáró réteget és belső borítást.

8.39. ábra.

8.39. ábra. Egy már hőszigetelt tető szigete­lésének javítása (6. példa) 1-7 meglévő tetőszerkezet, alátéthéjazat ként rácsos fóliá­val; 8 kiegészítő szarufa; 9 hőszigetelés; 10 párazáró ré­teg; 11 lécezet; 12 belső borítás.