Fürdőszoba átalakítása

Bevezetés a felújításba

A fürdőszoba az a része a lakásnak, ahol az ember bátran kísérle­tezhet a különféle felületkezelésekkel. Sokszor kifejezetten szóra­koztató feladat megtalálni a céljainknak és igényeinknek leginkább meg­felelő stílust. A fürdőszoba felújítása jelentheti egyszerűen a csapok cseréjét, de akár a teljes berendezés átalakítását és a burkolatok teljes újjávarázslását is. Bármelyikről legyen is szó, helyes kivitelezés esetén biztosan elégedettek leszünk a végeredménnyel.

A fürdőszoba a ház egyik leggyakrabban használt helyisége. Legtöbbünknek fontos ezért, hogy berendezése kényelmes és hangulatos legyen, ráadásul harmonizáljon a lakás többi helyiségének stílusával. Arról se feledkezzünk meg, hogy a fürdőszoba berendezése amellett, hogy esztétikus, el kell, hogy viselje a mindennapi használat igénybevételeit.

A cikksorozatban ismertetett felületkialakítások megfelelnek ennek a kritériumnak. Bemutatjuk, hogy hogyan lehet megbirkózni a fürdőszobákban előforduló leggyakoribb gonddal, a nedves, párás levegővel és az általa okozott problémákkal. Szó esik arról is, hogy hogyan kell elkészíteni a megszokott, hétköznapi felületkialakítások sokkal strapabíróbb, vízálló változatát.

A térkihasználás megtervezése

Mindig legyünk tisztában a helyiség valós méreteivel, legyen szó akár a színkiválasztásról, akár a tárolóhelyek megtervezéséről. Sose feledjük, hogy a fürdőszobák általában viszonylag kisméretű helyiségek.

Fürdő

Ha pusztán az esztétikai szempontokat nézzük, egy kisebb helyiség színét sokkal könnyebb feladat kiválasztani, mint egy nagyobb szobáét, mivel az előb­biben a színek sokkal jobban érvé­nyesülnek, nem „vesznek el”, mint egy nagyobb falfelületen. Ugyanez igaz az egyéb anyagokra is, a kel­mékre, tapétára, csempére, és padló­burkolatokra is. A különféle színmin­tákat, anyagokat, felületkezeléseket mindig majdani végleges környeze­tükben próbálgassuk, teszteljük.

Praktikus tárolás

Mivel a fürdőszoba általában a ház legkisebb helyisége, fontos, hogy a rendelkezésünkre álló összes helyet maximálisan kihasználjuk.

Praktikus tárolás

A lehető leghatékonyabb helykihasználás álta­lában csak ötletes, alaposan megter­vezett tárolórendszerekkel lehetséges. A siker titka, hogy olyan tárolókat ala­kítsunk ki, amelyek egyben esztétikus berendezési tárgyak is. Az első részben sok ötletes tárolómegoldást találhatunk, akár elrejteni, akár kiállí­tani szeretnénk a szükséges fürdő­szoba-felszereléseket.

A falak felújítása

Alapvetően a fürdőszobában alkal­mazott díszítőanyagok, megoldások nem sokban különböznek a lakás többi helyiségében alkalmazott mód­szerektől.

A falak felújítása

Van azonban néhány spe­ciális szempont, amelyekre ebben az esetben mindenképpen tekintettel kell lennünk. A második fejezet egyrészt általánosságban ismerteti a különféle burkoló, felületkezelő technikákat, de szó esik benne a kifejezetten fürdőszo­bákban használatos változatokról is.

Fürdőszobapadlók

Mivel a padló mérete a fürdőszobákban általában viszonylag kicsi, nagyon fontos, hogy ide a megfelelő burkolat kerüljön. A tetszetős megjelenés ez esetben éppúgy fontos, mint a különböző praktikus szempontok. A harmadik részben bemutatjuk a különböző, fürdőszobákban használatos padlóbur­kolatokat, emellett ismertetjük, hogy hogyan kell a felületet a nekünk leginkább tetszőre kialakítani, és ehhez milyen technikákat alkalmazzunk.

Kiegészítők

A világítás, a tükrök stb. olyan berendezési tár­gyak, amelyek a fürdő­szobát igazán praktikus, és használható helyiség­gé teszik.

Kiegészítők

A negyedik részben még szám­talan további kiegészí­tőről szó esik, amelyek a végső simítást jelentik a fürdőszoba felújítása­kor. A különféle kiegé­szítők alapvetően meghatározzák a fürdőszo­ba stílusát. Mielőtt meg­vásárolnánk ezeket, alaposan gondoljuk át, hogy milyen hatást sze­retnénk elérni, és ehhez milyen stílusjegyeket akarunk alkalmazni.

Vízvezeték-szerelés

Nem árt, ha a lakástulajdonos tisztá­ban van a vízvezeték-rendszer alap­vető működésével, kialakításával, mert nem feltétlenül kell minden víz­vezeték-szerelési munkát profi szak­emberre bízni.

Vízvezeték-szerelés

Az ötödik részben bemutatjuk a legegyszerűbb, alapve­tő vízvezeték-szerelési munkákat, ezek segítségével elvégezhetjük a legalapvetőbb, praktikus vagy esztétikai célú átalakításokat. Ha ismerjük a fürdőszoba vízvezeték-rendszeré­nek működését, könnyebben eldönt­hetjük, hogy átalakításkor szükségünk van-e szakemberre, vagy saját ma­gunk is elvégezhetjük a munkálatokat.

Átalakítási munkálatok

A fürdőszoba-felújítás lehet egyetlen, nagyobb lélegzetű munkálat, de vé­gezhetjük fokozatosan, több lépcső­ben is. A hatodik szövegrészben erről a fokozatos átalakításról lesz szó, és azokról a végső simításokról, utolsó, apró részletekről, amelyek teljessé teszik a fürdőszoba átalakulását.

Szórakoztató munkák

A díszítések elkészítése általában igen hálás időtöltés. Munkánk gyü­mölcsét nap nap után élvezhetjük. Egy fürdőszoba felújítását általában nem érezzük kényszerű kötelesség­nek, mert a munka fáradságáért bő­ségesen kárpótol az elkészült vég­eredmény.

Szórakoztató munkák

A tervezésre mindig szán­junk legalább annyi időt, mint a kivite­lezésre. Ha pontosan körvonalazzuk a különböző feladatokat, megtervez­zük a munka menetét, biztosak lehe­tünk a tetszetős végeredményben. Ha valaki felújítást tervez, ez a cikksorozat biztosan nem hiányozhat a tudástá­rából. A sok ötlet és a munkafolyama­tok részletes leírása garantálja, hogy munkánk eredményét éveken át él­vezni fogjuk.