Fürdőszoba átalakítása

Praktikus tárolás a fürdőben

A fürdőszoba általában a lakás egyik legkisebb helyi­sége, s ez gyakran a mozgást is akadályozza. Mégis, mérete ellenére a fürdőszoba a lakás egyik leginkább igénybevett területe, ahol sok tárolóhelyre van szüksé­günk, hiszen el kell helyezni a törülközőket, tisztálko­dószereket és a különböző díszítő célú fürdőszobai kiegészítőket.

A siker titka, hogy ügyes tervezéssel a lehető legtöbb tárolóhelyet hozzuk létre, kihasználva azokat a területeket is, amelyek egyébként haszontalanok maradnának. Fontos, hogy a tárolóeszközök megjelenése esztétikus legyen, így akár a fürdőszoba díszeivé is válhatnak.

Hol tároljunk?

Amikor egy fürdőszobában a tárolóhelyek kiválasztásáról döntünk, sokféle szempontot kell figyelembe vennünk. Mérlegelnünk kell, hogy kellően praktikus-e az adott tárolóhely, illetve, hogy eléggé eszté­tikus-e, nem rontja-e a fürdőszoba összképét. A teljes lakás mérete szintén fontos tényező. Sok esetben ugyanis bizonyos holmikat csak a fürdőszobában tudunk elhelyezni. Egy nagyobb lakásban ugyanak­kor még a tisztálkodószereket sem feltétlenül kell a fürdőszobában tá­rolni, így több hely marad a dísztárgyak elhelyezésére való polcoknak.

Stílusos tárolás: Az egyszerű, nyi­tott polcok egyaránt használhatók tá­rolásra és a különféle dísztárgyak bemutatására. Az itt elhelyezett tisztál­kodószerek, kozmetikumok egyben a fürdőszoba díszei is. Ugyanakkor mindig kéznél vannak.

Stílusos tárolás

Praktikus tárolóhelyek: Remekül gazdálkodhatunk a hellyel egy ügye­sen megtervezett polcrendszerrel. Ezzel az egyébként funkció nélküli helyeket is hasznosíthatjuk, és egy viszonylag kis helyen is elég sok hol­mit elhelyezhetünk.

Praktikus tárolóhelyek

Beépített bútorok: Az ilyen bútorokkal be­rendezett helyiség ren­dezett, tiszta összbe­nyomást kelt. A beépí­tett bútorokkal maximá­lisan ki tudjuk használni a rendelkezésünkre álló teret. Beépített bútorokat általában szakemberrel célszerű készíttetni, bár ma már vásárolhatunk elemes bútorokat is, amelyeket viszonylag egyszerűen saját ma­gunk is összeállíthatunk.

Beépített bútorok

A megfelelő szellőzés biztosítása: Egy fürdőszobában gyakran túl nagy a levegő páratartalma, ezért különö­sen fontos, hogy megoldjuk a megfe­lelő szellőzést. Igaz ez a tárolóhelyek­re, bútorok belsejére is; sokat segít­het, ha a szekrényeknek olyan ajtajai vannak, amelyek lehetővé teszik a levegő átáramlását.

A megfelelő szellőzés biztosítása

Ötletek a tároláshoz

  • Bemutatás és elrejtés: Mindig érde­mes olyan felületeket kialakítani, ahol nemcsak tároljuk, de ki is állít­juk a szép használati tárgyakat. Ez­zel együtt azonban legyenek olyan tárolóhelyek is, ahová el tudjuk rej­teni azokat a tárgyakat, amelyeket nem feltétlenül szeretnénk szem előtt hagyni.
  • A gyerekek biztonsága: A gyógy­szereket gyakran tárolják a fürdőszobaszekrényben. Különösen fontos, hogy ezeket a gyerekek ne ér­hessék el, sőt ha lehetséges, zárható helyen legyenek.
  • Többfunkciós bútorok: A praktikus tárolás titka többféle funkció kom­binálása. Egy faliszekrény például lehet egyben tükör is, míg a polcra akasztókat szerelhetünk. Mindkettő jó példája annak, hogy hogyan nyer­hetünk több helyet.