Tetőtér beépítés

A hidegtető rétegeinek elkészítése, a külső nyílászárók elhelyezése, bádogos munka

A hidegtetők kialakítása

A hidegtető rétegeit célszerű kisebb felületenként – pl. szaruállásonként – elkészíteni. (Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a vízszigeteléshez használatos fóliát is szaruállásonként szegezzük fel. Az ilyen nagy kiterjedésű szerkezetet igenis a lehető legnagyobb felületre helyezzük el, hiszen elhelyezése így egyszerű és gyors.)

A gyakorlatban a hőszigetelés háromféle módon helyez­hető el:

 • közvetlenül a szarufa külső oldalán, egybefüggően;
 • közvetlenül a szarufa belső oldalán, egybefüggően;
 • a két szarufa között.

A hidegtető rétegeinek elhelyezése során első lépés a biztonsági vízszigetelés elkészítése. Ha egyidejű beépítés­ről van szó, akkor a szarufatávolságoktól függően három-hat szarufára egyszerre erősítjük fel a tervezett vastagságú fóliát. Vigyáznunk kell arra, hogy ez annyira megfeszüljön, hogy az alsó – még be nem helyezett – hőszigetelő réteghez ne érjen hozzá, a légcirkulációt ne akadályozza, de legyen egy kis belógása is az esetlegesen bejutó csa­padékvíz elvezetésére. Ehhez a munkához ajánlatos fólialepedőket használni (112. ábra).

112. ábra

112. ábra: Biztonsági vízszigetelés készítése új épü­let tetőtér-beépítése esetén 1 ellenléc; 2 az ellenléc alá feszített mű­anyag fólia; 3 az átszellőztető levegő be­jutása az eresznél; 4 hajlított ácskapocs: 5 koszorúba horgonyzott csavar.

Utólagos beépítés esetén a fóliázást szaruállásonként végzik. Ebben az esetben szorítólécekkel a szarufák olda­lához rögzítik a méretre vágott fóliát (113. ábra).

113. ábra

113. ábra: Biztonsági vízszigetelés készítése utóla­gos tetőtér-beépítés esetén 1 eresz fölötti deszkázat; 2 beszorító léccel rögzített műanyag fólia; 3 beszorító léc; 4 hajlított ácskapocs; 5 koszorúba hor­gonyzott csavar.

A biztonsági vízszigetelés elhelyezésével tulajdonkép­pen az alátéthéjazatok valamelyik típusát készítettük el (114-116. ábra).

114. ábra

114. ábra: A biztonsági vízszigetelés elhelyezése a) deszkaaljzatra ellenléccel; b) szarufára ellenléccel; 1 héjazat; 2 tetőlécezés; 3 le-szorítóléc; 4 átszellőztetett légréteg; 5 bi­tumenes lemez; 6 deszkaaljzat; 7 mű­anyag fólia; 8 szarufa.

115. ábra

115. ábra: A biztonsági vízszigetelés elhelyezése a) deszkaaljzatra, hullámpala fedés alá; b) deszkaaljzatra, sík palafedés alá; 1 hullámpala; 2 palalemez; 3 bitumenes lemez: 4 deszkaaljzat; 5 szelemen, a hullámpala felerősítésére: 6 szarufa

116. ábra

116. ábra: A biztonsági vízszigetelés elhelyezése a) egyidejű tetőtér-beépítés esetén, ellen­léc nélkül; b) utólagos beépítés esetén, ellenléccel; 1 tetőhéjazat; 2 tetőlécezés; 3 műanyag fólia; 4 beszorító léc; 5 szarufa.

Második lépésként helyezhető el a tetőhéjalás, bár gyak­ran a hőszigetelő réteg felerősítését végzik másodikként. Ebben az esetben a fólia elhelyezése után a hőszigetelést tartó réteget készítjük el. Egy függőleges pallósorra kell felerősíteni a tulajdonképpeni tartó- és védőréteget, amely lehet pl. pozdorjalemezből vagy ritkított deszkázatból. Ide rögzítjük két rétegben – hézagolással – a hőszigetelő anyagot (117. ábra). Ha a hőszigetelő táblák nedvesség­védelemmel is el vannak látva (NIKEPANEL, ISOPANEL), akkor a tartórétegre felesleges vízzáró réteget rögzíteni.

117. ábra

117. ábra: Függőleges térelhatároló szerkezet hőszigetelésének elhelyezése két rétegben 1 hőszigetelő lemezek.

A hőszigetelés felerősíthető

 • felragasztással,
 • nagy alátétes szegezéssel,
 • beszorítással,
 • pántalátétes szegezéssel.

Felragasztás esetén a ragasztót foltokban hordjuk fel, és vigyázunk arra is, hogy a hőszigetelő táblák között ne keletkezzenek hézagok, légrések. A rétegek kb. 5 cm átmérőjű alátétlemezekkel is leszegezhetők. Az alátétek műanyagból vagy fémből készülhetnek. Beszorítás esetén a táblákat a terv szerinti méretnél kissé nagyobbra szabjuk le, és így befeszítjük a szarufák, a térdfal vagy a tetőszerkezet függőleges elemei közé. Pántalátétes szegezés esetén acél vagy műanyag ládapánttal szorítjuk a kívánt helyzetbe a hőszigetelő táblákat.

A hőszigetelő táblák elvágott végeit, csatlakozási héza­gait a pára (nedvesség) behatolása ellen öntapadós vagy ragasztott műanyag csíkokkal kell megvédeni.

A hőszigetelő réteg beépítése után helyezik el annak a belső tér felőli oldalára a pára fékező (záró-) réteget, amely­nek anyaga C-120 minőségű bitumenes lemez vagy mű­anyag fólia is lehet. A réteget úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen folytonossági hiánya, azaz ne legyen lyukas, a folyamatos illesztéseknél pedig ragasztva legyen. Párazáró réteggel kasírozott hőszigetelő panelek alkal­mazása esetén ez a réteg természetesen elmarad.

Külön meg kell említeni a tetőgerinc közelében levő rétegeket, eltérő beépítésük miatt. Amikor a belső teret oldalról a szarufák, felülről a taréjszelemenek határolják, akkor az eddigiektől egy kissé eltérően helyezzük el a biztonsági vízszigetelés és a hőszigetelés rétegeit. A ferde hőtároló fal hőszigetelő rétegének elhelyezésével a taréj­szelemen alatt 1-1,5 m-rel „megállunk”, innen ugyanis a hőszigetelést egy rugalmasabb, ún. hőszigetelő paplannal végezzük. Majd a héjalás felőli oldalra nedvességvédő bitumenes lemezt vagy impregnált papírlemezt ragasztunk fel. A biztonsági vízszigetelést úgy képezzük ki, hogy az a jó légcirkuláció érdekében, a tetőgerinc alatt befejeződjék.

A belső burkolat elhelyezésének módjai a következők:

 • a hőszigetelő és a párazáró réteg után következő lemezszerkezetre rögzítjük a burkolatot;
 • a lemezszerkezet helyett ritkított deszkavázat alkal­mazunk, és annak függőleges vagy vízszintes szálaira helyezzük el a burkolatot;
 • a szarufák belső oldala a burkolat tartószerkezete.

A nyílászáró szerkezetek elhelyezése

A tetőn levő nyílászárók csatlakozásakor a hidegtető egyes rétegeit ragasztással, beszorítással vagy beszorító léccel illesztjük a nyílászáró szerkezetekhez. A rétegeket a tokhoz (vaktokhoz) ütköztetjük (illesztjük), és vékony léccel leszo­rítjuk. Ugyanígy járunk el erkélyajtók és -falak esetében is (118. ábra).

A nyílászárók elhelyezésekor alsó, ill. felső élük mentén üregek maradhatnak a szerkezet és a hőszigetelés között, pl. a függőleges és a ferde síkok metsződésénél. A kelet­kező üregeket laza (maradék) hőszigetelő anyaggal tölt­sük ki.

118. ábra

118. ábra: Teraszajtó elhelyezése utólagos tetőtér-­beépítés esetén 1 az átszellőztető levegő beeresztése; 2 ereszdeszkázat; 3 falváz; 4 fagerenda; 5 erkélyajtó; 6 hőszigetelés; 7 párafékező (légzáró) réteg; 8 belső burkolat; 9 bitu­menes lemez; 10 külső burkolat; 11 pal­lókkal készített lépcsőfok; 12 ragasztott parketta; 13 aljzatbeton; 14 bitumenes csupaszlemez; 15 hangszigetelő lemez; 16 homokterítés; 17 feltöltés; 18 meglevő födémszerkezet; 19 mettlachi lapburkolat; 20 ágyazóhabarcs; 21 szűrőbeton; 22 ho­mokterítés; 23 csapadékvíz elleni szige­telés; 24 párakiszellőző réteg.

Bádogos munka

A hidegtető rétegeinek elhelyezése közben kell elkészíteni a vízzáró bádogozást is. A tető egyes részein (hajlat, párkány stb.) a kellő vízelvezetést és a megfelelő vízzárást csak bádogozással érhetjük el.

A bádogozás anyagai lehet­nek:

 • horganylemez,
 • horganyzott bádoglemez,
 • (fekete) acéllemez,
 • alumíniumlemez,
 • ólomlemez,
 • vörösréz lemez.

Ára és jó minősége miatt általában a horganyzott lemezt alkalmazzák a fedés bádogozásához, valamint az eresz­csatorna és lefolyó készítéséhez.

A bádoglemezek toldási módjai a következők:

 • átlapolás,
 • korcolás,
 • forrasztás.

Az átlapolás a lemezek széleinek egymásra takarása. Koroláson a lemezszélek egymásba kapcsolását értjük (hajlítás által), külön rögzítő szerkezet alkalmazása nélkül. A forrasztás tökéletes vízzárást nyújt.

A bádogos munkák jó minőségű megvalósításához kellő gyakorlat, nagy anyagismeret, továbbá a szerkezet pontos áttekintése elengedhetetlen. Ezért a bádogos munkákat házilagos kivitelezésre nem javasoljuk, mert felületes el­végzése beázásokat és egyéb károkat okozhat a belső szerkezetben. A bádogos hibái csak körülményesen és költségesen javíthatók.