Tetőtér beépítés

A tetőtér-beépítéshez külföldön alkalmazott anyagok és szerkezetek

A tetőterek külföldi szerkezeti megoldásainak tanulmányo­zásakor érdemes azokat az országokat előnyben részesí­teni, ahol a tetőtér-beépítésnek már hagyományai vannak.

A külföldi példák túlnyomó többségében a tetőtér hatá­rolószerkezetei külső levegővel átszellőztetett, kéthéjú hidegtetők. A tetőhéjalás alá biztonsági vízszigetelést építenek be, amely a hőszigetelés és a tetőhéjalás közti légteret két rétegre osztja. Mindkét réteget átszellőztetik a külső levegővel. A hőszigetelés, a belső burkolati rendszer általában réteges, többnyire a tetőszerkezethez van rögzítve. A külső burkolat általában követi a már meglevő burkolati rendszert.

Ha viszont ettől eltér, akkor minden esetben beleilleszkedik a környezetébe. A hőszigetelés belső oldalán párafékező (párazáró) réteget alkalmaznak. A belső burkolat ütésálló, többnyire éghetetlen vagy nehezen éghető lemeztermék. Kisebb mértékben használnak fel hő- és páraszigetelő szendvics­elemeket határoló elemekként. Mivel az elemek egy része házilagosan is előállítható, érdemes velük a következőkben megismerkedni.

Szellőzőnyílások a tetőn

A szellőztető levegő bevezetésének a megoldása általá­ban az ereszdeszkázat alsó részén kihagyott, hálóval védett rés. A bejutott levegő elvezetését a gerinc környé­kén biztosítják. Ez pl. a tetőgerinc szerkezeti kialakításá­val, speciális gerincfedő elemek alkalmazásával vagy a fedési mezőbe elhelyezett szellőztetőelemekkel oldható meg. Ez utóbbi az elterjedtebb. A szellőztetőelemek fémből, műanyagból, de leggyakrabban a fedés anyagából készülnek, és a fedési mezőbe ugyanúgy beilleszthetők, mint a fedés egyéb elemei.

Biztonsági vízszigetelés

A biztonsági vízszigetelés hagyományos módja a deszka­aljzatra szegezett bitumenes csupaszlemez borítás. A bitu­menes lemezre a szarufák vonalában távtartó lécezést helyeznek, majd erre kerülnek a tetőlécek. Korszerűbb megoldás a szarufák felső síkjában kifeszí­tett, speciálisan erre a célra kifejlesztett, nagy szilárdságú – esetenként műszállal erősített – vízszigetelő fóliák, amelyeket tekercsben forgalmaznak. A tekercseket az eresszel párhuzamosan, 10-15 cm átfedéssel kell a szarufák felső síkjára erősíteni. A kifeszített fólia a szaru­fák között 2-6 cm-t belóg. A tető hajlásszögétől függően távtartó lécezésre vagy magára a fóliára helyezik el a tető­léceket.

A fóliák legismertebb típusai a német Delta Fólia SP, a BRAAS Unterspannbahn és a Techtohen fólia, vala­mint a belga, alumínium-azbeszt kombinációjú, tűz­védelmi szempontokból előnyös ASTRAL fólia (105. ábra).

105. ábra

105. ábra: ASTRAL üvegszállal erősített fóliával kiképzett hidegtető a) ellenléc nélkül elhelyezve (eresszel pár­huzamos metszet); tetőhajlás: 20°; b) el­lenléccel elhelyezve (eresszel párhuza­mos metszet); tetőhajlás: 20°; c) eresz-és gerincképzés; 7 tetőhéjazat; 2 tető­lécezés; 3 ellenléc; 4 külső átszellőztetett légréteg; 5 ASTRAL fólia; 6 belső átszel­lőztetett légréteg; 7 szarufa; 8 hőszigete­lés; 9 párafékező (légzáró) réteg; 10 belső burkolat.

Hőszigetelés belső burkolatok

A hőszigetelés és a belső burkolatok legelterjedtebb megoldása a rétegekből álló, a tetőszerkezetre függesztett rendszer. Hőszigetelésként túlnyomórészt a szervetlen szálas hőszigetelő anyagokat, az ásvány- és az üveg­gyapotot használják. Erre a megoldásra mutatnak példát az NSZK-beli Grünzweig + Hartmann und Gasfaser AG., ISOVER márkanevű termékeivel kialakított tetőtér­-beépítések. A cég ásványgyapot hőszigetelő anyagot és ebből kifejlesztett termékeket gyárt.

Kifejezetten tetőtér-beépítés számára fejlesztették ki az ISOVER-ROLLISIL nevű terméküket. Ez 10 m hosszban gyártott, tekercselt ásványgyapot filc, alufóliával, ill. nátron­papírral és alufóliával kasírozva. Az első változat éghetetlen, a második nehezen éghető. A kasírozást a tekercsek mindkét hosszoldalán túlnyúló szegélysávval látják el. Amikor a tekercseket a szaruközökbe nyomkodják, a túlnyúló, erősített szegélysávok a szarufák belső oldalaihoz simulnak, így ezeken keresztül rögzíthető a hőszigetelés, tűzőkapcsok segítségével. A tekercs hossza max. 10 m, legnagyobb vastagsága 12 cm.

Így a hőszigetelés és a belső párazáró fólia toldásainak száma minimális. A tekercs a helyszínen késsel vágható a megfelelő hosszra. A filcet600, 700, 800, 1000 mm szélességben gyártják, így kivá­lasztható az adott szarufaközhöz legközelebb álló méret A tekercs méretét (szélességét) úgy kell megválasztani hogy az a szarufaköznél 2 cm-rel nagyobb legyen. A meg­felelő szélesség a helyszínen is kiszabható, de a kasírozó-réteget nem szabad átvágni. A felesleges filc a hordozd alufóliáról könnyen eltávolítható.

Ha a hőszigetelést kívülről helyezik fel a szarufákra, akkor erősített szegélysáv nélküli ásványgyapot filce használnak. A nehezen hozzáférhető üregeket ömlesztett ásvány­gyapottal, ill. keletkezett hulladékgyapottal töltik ki. A belső oldalon levő alufóliának párazáró szerepe van ezért előírják, hogy a toldásokat, csatlakozásokat pára-záróan kell kiképezni. Ezt általában ragasztott alufólia csíkokkal érik el.

A több rétegű, a hőszigetelést és a burkolatot is magukban foglaló határoló falak többnyire házilagosan készülnek. Hőszigetelésként az ásványgyapotot részesítik előnyben, mert a műanyaghabok tűzveszélyesek, égés közben fojtó gázzá alakulhatnak. Az előregyártott hőszigetelő és burkoló szendvicspanele­ket, a szarufák és az egyéb fedélszékelemek változó távol­sága miatt, szinte csak kísérleti jelleggel alkalmazzák, bár ezek könnyen szabhatók a kívánt méretre.

Műanyaghab hőszigetelésű szendvicspanelre példa az NSZK-beli Esmann cég ISODOM nevű terméke. Az ISODOM elemek hőszigetelő, önhordó, statikai szerepet is betöltő szendvicspanelek, amelyek szelemenes típusú fedélszerkezetekre szerelhetők fel (106. ábra).

106. ábra

106. ábra: ISODOM  előregyártott, önhordó, külső határoló falszerkezet (függőleges metszet) a) elemcsatlakozás; b) metszet és nézet: 1 16 mm vastag műanyag kötésű fafor­gács lemez; 2 a faforgács lemezre szege­zett és enyvezett impregnált fenyőfa léc; 3 60 vagy 75 mm vastag poliuretánhab-réteg.

Az elemek kifogástalan burkolatot nyújtanak a belső oldal felé, amely azonnal tapétázható, festhető, fa- és egyéb burkolatokkal ellátható. Az elemek súlya olyan csekély, hogy kézzel mozgathatók. Felerősítésükhöz rozsdamentes kampósszeget használnak. A szegeket a fenyőfa lécek melletti, a poliuretán- (PUR) habrétegen és a faforgács lapon keresztül kell a szelemenekbe verni. Az elemek kb. 5 mm széles, a szelemenen fekvő vízszintes illesztési hézagait speciális ISODOM hézagkitöltő masszával egészen a hő­szigetelő hab felső síkjáig kitöltik. A függőleges hézagok kitöltésének két módja van. Az egyik módszer szerint a hézagot ISODOM hézagkitöltő masszával kenik ki. A másik módszer szerint a fugába egy zártcellás szerkezetű műanyaghab zsinórt préselnek be, és ezt rozsdamentes kap­csokkal – szükség szerint – rögzítik.

Az ISODOM elemekben levő fenyőfa lécek teherhordó szerepük mellett lehetővé teszik a légcirkulációt is. A biztonsági vízszigetelés elmaradását az e célra is alkalmas PUR-hab alkalmazása magyarázza.