Tetőtér beépítés

Apartman kialakítása 22 lépésben, képekkel!

Lehet, hogy csak kis, egyszobás garzon ki­alakítására van hely a tetőtérben, de ügyes ter­vezéssel így is jól használható teret hozhatunk létre. Az építéskor kis többletráfordítással a berendezés egy részét is elkészíthetjük.

Az itt bemutatott egyszobás kis lakás adhat néhány jó ötletet a házilagos kivitelezéshez. Példánkban különös figyelmet fordítottunk arra, hogy minél kedvezőbb költségekkel készítsék el a mindennapos használathoz elengedhetetlen berendezéseket (ágy, munka­asztal, polcok, tárolóhelyek). A beépített búto­rokat úgy készítették, hogy egy esetleges át­alakítás alkalmával könnyen és sérülés nélkül lebonthatók legyenek.

Előkészületek

A munkát kezdjük a mennyezet és a falak fes­tésével. Az ablakokat gondosan takarjuk le, a padlót pedig takarítsuk fel.

1. lépés (kép alul)

Rögzítsük a szőnyegpadlót kétoldalas ra­gasztószalaggal vagy ragasztófátyollal. Ragasztó­szalag használatánál szükség lehet arra, hogy a padlót a ragasztószalag majdani helyén elő­re lekenjük egy a port jól megkötő anyaggal. Szá­radás után ragasszuk le a szalagot, és egy hul­ladék szőnyegdarabbal jól simítsuk rá a felület­re. Ezután húzzuk le a védőfóliát, és hajtsuk vissza a durván méretre vágott szőnyegpadlót.

Első lépés

Ha ragasztófátylat használunk, később is el tudjuk távolítani a szőnyegpadlót anélkül, hogy bármi is károsodna. A ragasztófátylat a teljes felületen kell felragasztani. A szorosan egymás mellé fektetett sávokat szőnyegdarabbal szin­tén jól rá kell dörzsölnünk a felületre. Ezután helyezzük a szőnyegpadlót a pontos helyére, majd a felületet félig hajlítsuk vissza. Húzzuk le a védőfóliát a ragasztóról és simítsuk bele a szőnyeget.

Ehhez használjunk lekerekített élű és sarkú, csiszolt fadarabot. Ha elkészültünk a padló egyik felével, következhet a másik. A szőnyeget a rögzítés előtt és után is méretre vághatjuk. Bár kicsit nehezebb az utólagos vágás, de ekkor biztosan nem csúszik már el a szőnyeg, és így nem vághatjuk túl kicsire.

Tipp

Forgácslap vásárlásánál ügyeljünk arra, hogy az ne tar­talmazzon formaldehidet, mert egészségkárosító kipárol­gása beépítés után még sokáig megmarad.

A vágáshoz használjunk kampós végű szőnyeg­vágó kést. Egyik kezünkkel jó erősen nyomjuk a helyére a szőnyeget, a másik kezünkkel pedig vezessük a kést a fa! és padló közötti élben. Ne hagyjuk, hogy a leeső darabot a kés elhúzza, mert akkor meggyűrődhet a szőnyeg, és nem lesz egyenes a vágás.

Vágás után még egyszer jól simítsuk a ragasztóba a széleket, majd rögzítsük fel a szegélyt kontaktragasztó­val (érdemes előre felhordani a ragasztót, nehogy rácsöppenjen a szőnyegre). A szőnyeg­padlók más burkolatokhoz való csatlakozását burkolatváltó profilokkal oldhatjuk meg. Ezeket a profilokat az aljzathoz csavarozhatjuk.

2. lépés

A különböző polcok, dobozok és asztallapok készítésére nagyon jól használhatók a 18 mm vastag faforgácslapok. Ha alaposan megterveztük a berendezést, akkor a vásárlás helyén azonnal méretre is vágat­hatjuk a lapokat. Ezzel sok portól és zajtól kí­mélhetjük meg magunkat, és időt is spórolunk. Ilyenkor némileg többet fizetünk, viszont nem kell megvennünk egy egész táblát, és nem ma­rad hulladékunk.

Forgácslapokból készíthetünk pl. egyszerű be­épített polcot. A polc két falra erősített oldalfal­ból, egy rácsavarozott tetőlapból és igény sze­rinti, mennyiségű polclapból áll. Az oldalfalakat sarokvasakkal rögzíthetjük a falhoz, a polcokat pedig kis lécek vagy polctartó stiftek tart­hatják.

3. lépés

Stabilabb polcot készíthetünk, ha a kapcso­latokat fatiplikkel és ragasztóval készítjük. A ra­gasztáshoz hidegenyvre és pillanatszorítókra van szükség. A ragasztót a flakon csőrös vé­gén át közvetlenül a ragasztandó részekre lehet felhordani, majd a darabokat össze kell szorítani a teljes száradásig (ragasztótól füg­gően 4 – 24 óra).

4. lépés

Az előző módon készíthetünk egyszerű, egyik oldalukon nyitott dobozokat is, amelyek­ben mindenfélét tárolhatunk. Ha nem akarunk ragasztani, csavarozhatjuk is az anyagot. Használjunk süllyesztett fejű forgácslapcsava­rokat, amelyek nem állnak ki a felületből. Csavarozásnál vigyázzunk arra, hogy a csavarok ne hatoljanak túl mélyre, éppen csak besüllyed­jenek.

5. lépés

A helyiséget optikailag rolókkal és függö­nyökkel is feloszthatjuk. Ezek rögzítéséhez csavarozzunk előre megcsiszolt cserépléceket a mennyezetre. Érdemes a léceket előre kifúrni és lefesteni, így elkerülhetjük azt, hogy össze­festékezzük a mennyezetet és a padlót. Ha szükséges, a rögzítéshez sarokvasakat is használhatunk.

Apartman lépések 2-5

6. lépés

Térelválasztáshoz készíthetünk könnyű pa­ravánokat is. A lécekből összecsavarozott keretet burkoljuk farostlemezzel, feszítsünk rá textilt vagy szereljünk rá rolót.

7. lépés

A fűtőtestek burkolatát úgy alakítsuk ki, hogy az a levegő mozgását ne akadályozza. Az alsó és felső részen készítsünk be- és kimeneti nyílásokat. A nyílásokat készíthetjük keretbe erősített gyékényfonatból vagy perforált lemez­ből is.

8. lépés

A burkolat dobozát csavarozva vagy/és ragasztva készítsük, majd az ablakkerethez és falra csavarozott tartófülekhez (stafnikhoz) rögzítsük.

9. lépés

A tetőlapra marjunk vagy vágjunk hosszúkás nyílásokat, és 120-as csiszolópapírral csiszol­juk meg az éleket.

10. lépés

Festés előtt a vágott felületeket többször gletteljük át és csiszoljuk meg. A végleges fes­tés előtt többszöri alapozásra is szükség lehet. Igazán sima felületet úgy érhetünk el, hogy a megszáradt alapozást 150-es csiszolópapírral átcsiszoljuk.

11. lépés

Ha a faforgácslapból készült dobozt vagy dobogót szőnyeggel akarjuk bevonni, akkor fareszelővel vagy gyaluval törjük le az éleket és csiszoljuk át 80-as csiszolópapírral. A jobb tapadáshoz alapozzuk le a faanyagot, majd kétoldalas ragasztószalaggal vagy szőnyeg­ragasztóval rögzítsük a bevonatot.

Apartman lépések 6-11

12. lépés

A kétoldalas ragasztószalaggal sűrűn, szinte teljes felületen ragasszunk. A folyékony szőnyegragasztót pedig fogas spatulával hord­juk fel és hagyjuk ragasztás előtt kicsit szel­lőzni. Bonyolult formáknál, ahol fontos az erős ragasztás, használhatunk neoprén kontakt­ragasztót is.

Használatánál mindkét össze­ragasztandó felületet egyenletesen és véko­nyan be kell ragasztózni (hengerrel, ecsettel), majd száradni kell hagyni. Amikor a ragasztó felülete már száraz (már nem ragad bele az ujjunk), erősen össze kell nyomni a felületeket, és ezzel kész a ragasztás. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy az összeillesztés után már nem lehet többé korrigálni az esetleges pon­tatlanságokat.

13. lépés

Ha a szőnyegpadlót falra akarjuk tenni, akkor lehetőleg ketten végezzük a munkát. Egyik ember megtartja az anyagot, a másik pedig igazítja és rásimítja. Folyékony szőnyeg­ragasztó használatakor a rásimítás után né­hány szeggel ideiglenesen rögzítsük a burko­latot, nehogy lecsússzon.

14. lépés

Az anyagot csak a ragasztás után vágjuk pontosan le. A kést jól megvezeti a bútorlap éle, és szép egyenes vágást kapunk.

15. lépés

Ha valamit utólag festünk le, akkor ragasszuk le a szerkezetek környékét maszkolószalaggal, és gondosan takarjuk le a padlót, a textilburkolatokból ugyanis majdnem lehetet­len maradéktalanul eltávolítani a festékfoltokat.

16. lépés

A dobogók felületét legalább 22 mm vas­tag forgácslapból készítsük. Ennél a vastag­ságnál legalább 50 cm-enként helyezzük el a tartóváz bordáit.

17. lépés

A megfelelően erős paravánok szerkeze­tére polcokat is csavarozhatunk. A nagyobb ter­helésű polcokat támasszuk konzolokkal is alá.

18. lépés

Minél kevesebb helyen merevítünk egy lemezt, annál erősebb kapcsolatot kell létrehoz­nunk a lemez és tartószerkezete között.

Apartman lépések 12-17Apartman lépések 18-23

19. lépés

Az élek és csavarhelyek kikenése és lecsiszolása után alapozzuk le többször a felü­letet. A szintén kissé megcsiszolt és portalaní­tott alapozásra jöhet a befejező réteg (finish). Ha nem vagyunk gyakorlott ecsetforgatók, akkor hengerelhetjük is a festéket.

20. lépés

A paraván keretszerkezetét előre lefestett farostlemez vagy forgácslap táblákkal is kitölt­hetjük.

21. lépés

Ha tapétázni akarjuk a mezőket, azt is ér­demes a beszerelés előtt megtenni.

22. lépés

A beépített bútorokat és berendezéseket könnyen a helyiség színvilágához igazíthatjuk.

23. lépés

A kész hálófülkét nyitottan, de mégis védelmezőén határolja a kész paraván.

Jó tanács

Az oldószeres festékek és lakkok helyett szinte mindenhol használhatunk lenolaj-kencét vagy pácot és viaszt. A nedves­ség és elkoszolódás ellen a természetes felületkezelő anyagok is megfelelő védel­met nyújthatnak a fának.

Néhány jó ötlet

A berendezéseket készíthetjük műszárított, ragasztással táblásított tömör fából is. Ennél az anyagnál érdemes rejtett összeerősítéseket készíteni (tiplizés és ragasztás). A felületeket lenolajjal, viasszal kezelhetjük, de hagyhatjuk nyersen is. A saját készítésű szekrénytestekre, faliszekré­nyekre rakhatunk a kereskedelemben kapható, lamellás ajtókat is.

Egyszerű ülőke készülhet falapokból. Az összeállított doboz borításához felhasználhatjuk a szőnyegpadló hulladékát, vagy rakhatunk rá ülőpárnát. Sok helyet nyerhetünk azzal, ha az ágyat a nyitott fedélszékben épített galériára telepítjük. A tartógerendákat megfelelő teher­bírású csavarokkal és fémkonzolokkal rögzíthet­jük a falakhoz. A galéria szerkezete persze kellően merevített vagy falhoz fogatott faoszlo­pokon is állhat. A gerendázatra, járófelületnek mutatós deszkázatot készíthetünk. A galériára mindig készítsünk korlátot is.