Vízvezeték szerelés

Fűtőtestek – Leeresztés és feltöltés

A víz lezárása

A radiátorok és a központi fűtés csőhálózatának javítása előtt a fűtési rendszert vízteleníteni kell. Nyitott rendszernél először is kapcsolja ki a vízmelegítőt. Ezután a tágulási tartály töltőszelepét teljesen elzárva szüntesse meg a fűtőrendszer vízellátását. Ha nincs elzárócsap, akkor a tartály tetején keresztbe fektetett léchez kösse fel a töltőszelep karját, hogy ne folyhasson ki a víz.

Így eressze le a vizet

Gyorsabban folyik ki a víz, ha levegőt enged a rendszerbe. Keresse meg a rendszer legalsó pontján található vízleeresztő csapot, majd kössön rá egy elvezető tömlőt. Nyissa ki a csapot, majd – felülről lefelé haladva – sorra az összes fűtőtest légtelenítőszelepét

Alulról töltse fel újra!

A rendszer feltöltéséhez zárja el a vízleeresztőt és a lég­telenítőcsapokat. Ezután engedjen vizet a tágulási tartályba, hogy onnan töltődjön fel a csőhálózat. Légtelenítse a rendszert – először a legalsó légtelenítőt nyissa meg, mígnem víz folyik belőle, majd felfelé haladva vegye sorra a radiátorokat. A fűtéscsövek alapos átmosásához két-háromszor is ki kell üríteni és fel kell tölteni a rendszert.

futes1

Az utolsó feltöltés után kapcsolja be a kazánt, és a keringtetőszivattyúval indítsa meg a meleg víz áramlását a rendszerben. Pár nap elteltével légtelenítse a radiátorokat, hogy a meleg vízből felszabadult légbuborékok eltávozhassanak.

A csövek átmosása

A csőhálózat és a fűtőtestek belső falairól különleges mosó­adalékkal távolíthatók el a lerakódások. Zárja el a tágulási tartálynál a vizet. Ezután a csőhálózat legalsó pontján lévő vízleeresztő csapra húzott tömlővel engedjen le mintegy 20 liter vizet. Keverje bele a tisztítószert (általában egy egész üveggel), majd töltse fel a keverékkel a tágulási tartályt. Körülbelül egy hétig a mosóvízzel működtesse a fűtést, ezután eressze le teljesen, és töltse fel tiszta vízzel a rendszert.

Elzárószelep­ csere – Azonosra cserélje!

Az acéllemez radiátorokat többnyire azért kell cserélni, mert belülről kifelé átrágta őket a rozsda. Pótlásként lehetőleg ugyanolyan méretű és típusú fűtőtestet vásároljon, mert ez nagyobb fáradság és átalakítás nélkül is felszerelhető a meglévő falitartókra és az eredeti csőcsonkokra. Mérje le a régi fűtőtestet – ügyelve a tartók helyére és távolságára is -, majd e méretek alapján vásárolja meg a cseredarabot.

Mégis más méretű?

Ha a kicserélt radiátor mégis rövidebb az eredetinél, akkor nincs más hátra: meg kell toldani a szelepbekötéseket.

Toldás

A rést áthidaló közdarabokat az új fűtőtest bekötőcsonkjaira szerelje – így nem kell megbontani a meglévő csőhálózatot.

Növelje meg a hőleadást!

Ha azonos méretű, de hátul hőleadó bordákkal ellátott fűtőtestre cseréli a régi, egyszerű lemezradiátort, azzal szinte megduplázhatja a leadott hőt.

Bordák tisztítása

A bordák valósággal vonzzák a port és a szöszöket, továbbá elég nehezen tisztíthatók. Egy kiegyenesített drót végére erősített mosogatószivacsból vagy ócska rongyból készítsen portalanító eszközt.

Az új szelep

Megvan minden alkatrész?

Elzárószelep felépítése

Az új elzárószelep tartozékai a bekötő­csonk, a kúpos (kompressziós) tömítés és a hollandi anya. A régi bekötőcsonk eltávolításához és az új csonk fel­szereléséhez speciális csőfogóra is szükség lehet.

Vigyen mintát!

Ha már végképp nem javítható a hibás elzáró- vagy szabályzószelep, ki kell cserélni. A leszerelt régi szelepet vigye magával mintának a vásárláshoz. így olyat választhat, amely pontosan illik mind a bejövő csőhöz, mind pedig a radiátor csonkjához.

A tömítő eltávolítása

A régi szelep levétele után a fűtéscsőre rászorult kúpos tömítést kis fémfűrésszel vághatja le. De lassan a testtel: nehogy megroppantsa a csövet, mert szivárogni fog az új szelep! Ez a hiba már csak a sérült csődarab kivágásával, pótlásával orvosolható. Ami pedig nem kis munka.

Rejtett bekötés

Egy régi tömítéssel úgy is „elbánhat”, ha a padlószint fölött átvágja a csövet, majd egy csődarabbal megtoldva köti be az új szelepet. Ha forrasztott karmantyút használ, a toldás alig fog látszani. Előtte a forrasztólámpa lángjával jól szárítsa ki a megkurtított csövet.

Melyik a bemenő ág?

A termosztatikus radiátorszelepet (TRSZ) a radiátor beömlőcsövéhez kell csatlakoztatni. Mielőtt víztelenítené a rendszert a szereléshez, kapcsolja be a fűtést, és tapogassa meg a radiátorhoz vezető csöveket; az a bemenő ág, amelyik előbb felmelegszik.

Automatikus szabályozó

A TRSZ testét pontosan úgy kell felszerelni, mint egy sima elzáró- vagy szabályzócsapot (lásd – lépésről lépésre). Ezután tegye fel a szeleptestre az érzékelőt. Az új szelep majd önműködően szabályozza a fűtőtestbe áramló vizet, így fölöslegessé válik a kivezetőcsonknál található szabályzócsap. Ha a fenti művelettel végzett, nyissa ki teljesen a szabályzócsapot.

A régi szelep levétele

A régi radiátorszelep eltávolítása előtt engedje le a rendszerből a vizet. Tegyen nedvszívó rongyot, ócska törülközőt a fűtőtest alá, hogy felitassa a kicsöpögő vizet.

Régi szelep

Lazítsa meg a csapot rögzítő hollandi anyákat – előbb a radiátornál, aztán a csőnél -, majd vegye le a szelepet. Az új szelep felszerelése előtt csőfogóval vagy imbuszkulccsal távolítsa el a radiátor régi bekötőcsonkját. Olykor a régi kúpos tömítést is le kell szedni a csőről.

Lépésről-lépsére

Új szelep felszerelése

Új szelep felszerelése

  1. Tekerje a szükséges teflon­szalagot a szelepcsonk köré. Kézzel csavarja be, majd húz­zon rajta még 1,5 fordulatot.
  2. Tolja rá a bejövő csőre az új tömítőkúpot, majd a szelep­testet. Kézzel húzza meg a radiátor bekötőcsonkja és a szelep közti hollandi anyát.
  3. Húzza meg teljesen az anyát. Egy másik fogóval fogja meg a szelepet, nehogy elgörbüljön a cső.
  4. Tolja rá a tömítőkúpot a sze­lep bevezetésére. Kapassa rá a menetre a hollandi anyát. Fogóval húzza meg.