Kellemes otthon, építés és felújítás

Kellemes lakókörnyezet: használjunk faanyagokat!

Ha az egészséges lakókörnyezetről és épületekről esik szó, elsőként mindenkinek a fa jut az eszébe. Ez azonban nem pusztán nosztalgia, mint például az agyag vagy a szalma estében, hiszen a fa mint építőanyag napjaink követelményeinek is megfelel. Valószínűleg sokoldalú felhasználhatóságának köszönheti töretlen népszerűségét, azonban az érzelmi tényezőket sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen a faanyag tapintása kellemes, szép látványt nyújt és otthonos, egészséges atmoszférát teremt.

A fát ősidők óta használják a házépí­tések során vázként, állványként, födémgerendaként, szarufaként vagy burkolóanyagként. Ahol látható mó­don építik be, ott mintázatával, fényével és színével nagyban befolyásolja a lakó­helyiség hangulatát.

A födém faszerkezetét szabadon hagyták, ami rusztikus hangulatot ad a lakásnak

A födém faszerkezetét szabadon hagyták, ami rusztikus hangulatot ad a lakásnak. A fa egyszerűsége, nyugtató jellege és természetes illata sokak tetszését elnyeri. A képen látható enteriőrben a fa sajátos színével és felületével szinte a berendezési tárgyak egyik eleme.

A fa természetes színét annak két fő al­kotóeleme, a lignin és a cellulóz, illetve a színezőanyagai határozzák meg. A fa felületének képét jelentősen befo­lyásolja a fűrészelés iránya, az átvágott év­gyűrűk egyenesek, kanyargósak, néha kú­pokat formáznak. A faanyagot használják mennyezet, padló vagy fal burkolására is.

Azt, hogy a fából készült épületelem vagy bútordarab rusztikus, egyszerű vagy elegáns lesz-e, a fafajta, illetve a megmunkálás jellege határozza meg. A burkolat formája és a felrakás módja optikailag módosíthatja, sőt javíthatja a helyiség adottságait. A falra vízszintesen rakott lécek a nagy belmagasságot optikailag csökken­tik, míg az alacsony helyiség magasabb­nak tűnik, ha a faanyagot függőlegesen he­lyezzük fel. A színek kombinálásával – természete­sen a jó ízlés határain belül – szintén vál­toztathatunk a helyiség hangulatán.

Burkolás fával

Fával való burkolásnak a felújítás során is nagy hasznát vehetjük. Eltakarhatjuk vele a fal apróbb szépséghibáit és egyenet­lenségeit, a burkolat mögött elrejthetjük az elektromos vezetékeket és a szaniter-elemeket, valamint javíthatunk a hang- és hőszigetelés hatékonyságán is. A teret do­bogókkal tagolhatjuk, így például elvá­laszthatjuk egymástól az étkezőt és a konyhát. Amikor a fából lépcső, ablak, beltéri vagy bejárati ajtó készül, akkor a forma a célja, és a funkcionalitás az eszté­tikum tökéletes összhangba kerül egymás­sal. A fát szívesen használják tetőterek ki­alakítására is, amely a tetőtérben kialakí­tott rejtekhelyhez is ideális.

A képen látható helyiségben a fa dominanciája tökéletes összhangban áll

A képen látható helyiségben a fa dominanciája tökéletes összhangban áll a kandalló egyszerű formájával. A kandalló íve a háttérben levő szekrényen is visszaköszön. Kevés anyag, egyszerű formák, egységes színhatás: ebben a környezetben tökéletesen érvényesül a fa természetes szépsége.

Értéknövelés saját kezűleg

A faanyagot könnyen, és biztonságosan munkálhatjuk meg és nem koszolódnak be. Csak a tölgy és a bükkfa megmunká­lásakor kell jobban odafigyelnünk, hiszen e két fafajta belélegzett pora rákkeltő hatású lehet. Természetesen ez nem azt je­lenti, hogy a tölgyről és a bükkről le kel­lene mondanunk, mindössze azt, hogy megmunkálásuk során szakszerűbben és óvatosabban kell eljárnunk, mint más faanyagok esetében (ld. lexikon). Munkahe­lyi koncentrációs értékek jegyzéke.

Hogyan védekezhet az amatőr barkácso­ló a faanyag finom pora ellen? A kis házi fűrész valószínűleg nincs felszerelve olyan porelszívó berendezéssel, mint amilyen a nagy üzemekben található. Praktikus és egyszerűen beszerezhető olyan szűrőmaszk, amely eltakarja az orrot és a szájat. Ne vá­lasszunk olcsót, csak jó minőségű, az euró­pai szabványügyi előírásoknak megfelelő maszkban dolgozzunk.

A képen látható ház a fa és az üveg ötletes kombinációjával készült

A képen látható ház a fa és az üveg ötletes kombinációjával készült; a kert és a lakótér szerves kapcsolatban áll egymással. A falak favázai és a tetőszerkezet-elemei egyaránt előre gyártottak.

A hazánkban honos fafajtákat – az erdei fenyőt, a lucfenyőt, a duglászfenyőt, a ju­hart, a tölgyet, a bükköt, a nyírt, az égert és a kőrist – faáru-kereskedésben a kívánt méretben beszerezhetjük. Az ellenőrzött telepítésekből kivágott csodálatos trópusi fáknak is megvan a piacuk. A trópusi fák vásárlásának a bojkottálása akármennyire is jó szándékkal szer­veződött, nem tudott az esőerdők megmentéséhez érdemben hozzájárulni, sőt, ellenkező hatást ért el: kiélezte a trópusi fák exportjából élő országok szociális és gazdasági helyzetét. Ugyanakkor felhívta a közvélemény figyelmét az erdőirtás min­denkit érintő problémájára.

Faanyagból sokféle terméket készíte­nek, például profilléceket, falburkolatot, parkettát, hajópadlót, lapokat. Tömör fa és ragasztott, préselt lapok valamint félkész, saját kezűleg összeszerelhető elemek szin­tén kaphatóak a piacon. A saját kezű összeszereléshez a gyártó szórólapján vagy tájékoztató anyagában, illetve a barkácskönyvekben és folyóiratokban talá­lunk segítséget és hasznos tudnivalókat, de tapasztaltabb szomszédunktól vagy mun­katársunktól is nyugodtan kérhetünk tanácsot.

Egyszerű, díszítés nélküli faház

Egyszerű, díszítés nélküli faház. A II. világháború után sok ehhez hasonló épült, amely még napjainkban is áll. Természetesen időközben felújították, korszerűsítették, és hőszigetelő réteggel vonták be, ami azonban vonzerejét és otthonosságát semmivel nem csökkentette, így a ház minden tekintetben kielégíti a lakók igényeit.

Készítsünk listát az alapanyag-szükség­letről, így sok fáradtságtól kímélhetjük meg magunkat. Minden elemet vizsgál­junk meg, nem deformálódott-e el. Fon­tos, hogy az élek egyenesek legyenek. Ezt követően vizsgáljuk meg a keskeny desz­kákat, hiszen a legkisebb repedés is bosszúságot okozhat akkor, amikor a fa ki­szárad, a repedés pedig egyre nagyobb lesz. Harmadik lépésként vizsgáljuk meg a fa erezetét. Ha az évgyűrűk az élen ki­futnak a deszkából, repedés veszélye áll fenn.

A fa felületét kezelhetjük lazúrral, pác­cal, viasszal vagy lakkal, például vízzel hígítható akrillakkal, illetve színes vagy színtelen, a „kék angyal” jellel ellátott lakkal.

Egy szakember némi faanyag segítségével mindkét problémát orvosolhatja

Egy szakember némi faanyag segítségével mindkét problémát orvosolhatja. A semmitmondó oromzatot faburkolattal és erkéllyel tették otthonossá. Az átalakítás után a tetőtérbe külön lépcsőn, az emeleti balkonon keresztül juthatunk fel, a földszinti lakótér pedig az így feleslegessé vált és elbontott lépcsőház helyével bővült.

A fa mint megújuló nyersanyag

Több érv is szól amellett, hogy az egész­séges lakókörnyezet megteremtéséhez a fát használjuk fel mint építőanyagot. Mi­vel a fa a hőt rosszul vezeti, ezért jó hőszi­getelő. Képes a levegő páratartalmát ma­gába szívni, majd ismét leadni, ellenálló a vegyi anyagokkal szemben, teherbíró ru­galmas, súlya viszonylag csekély, emellett könnyen megmunkálható.

A fa padlóburkolat minden stílushoz illik

A fa padlóburkolat minden stílushoz illik. A lerakás módjával befolyásoljuk a burkolat jellegét, amely a rusztikustól egészen az elegánsig terjedhet. A fenti ábrán négy parketta lerakási módot mutatunk be. 1: négyzet; 2: szőtt; 3: szíj; 4: hajópadló.

A faanyagot a lépcső funkcionális szempontjai szerint formálták meg

A faanyagot a lépcső funkcionális szempontjai szerint formálták meg, és ezzel hatásos térelemet hoztak létre.

Szakszerű meg­munkálás mellett a faanyag rendkívül tar­tós. A fa felhasználásának az ökológiai je­lentősége is rendkívül nagy. Természetes anyag, lebomlik, sokoldalúan újrafelhasz­nálható, kiválogatva és felaprítva majd ra­gasztva és összepréselve új építőanyag készíthető belőle. Mindemellett hőtermelés­re is használható, méghozzá a korszerű égetési eljárásoknak köszönhetően ma már környezetbarát módon. A fa megújuló alapanyag, hiszen a kivágott erdő képes regenerálódni.

A parketta mintáját különféle berakásokkal (bükk) tehetjük még változatosabbá

A parketta mintáját különféle berakásokkal (bükk) tehetjük még változatosabbá.

A fának a fosszilis energiahordozókkal – a kőolajjal és a földgázzal – szemben még egy előnye van, ugyanis égés közben jóval kevesebb szén-dioxid szabadul fel belőle.

Ha ugyanakkora fűtőértékű kőolajat és fát égetünk el (1000 kg fa fűtőértéke kb. 229 kg olaj fűtőértékének felel meg), a kőolaj 1023 kg szén-dioxidot bocsát ki égés közben, míg a fa csupán 66,4 kg-ot, amit a biológiai körforgásnak köszön­hetően az élő fák fel tudnak venni.

Faborítás

(Balra) A falak és a mennyezet borításához használt profilok számos variációs lehetőséget kínálnak. A képen a mintás diódeszkát fa profillécekkel díszítették.
(Jobbra)
Fából a legkülönbözőbb céllal készíthetünk elemeket, legyen szó akár kertépíté­szetről vagy teraszok, illetve balkonok kialakításáról.

A cserépkályha nem csak hangulatos és egészséges, hanem környe­zetvédelmi szempontból is előnyös. Fon­tos, hogy csak kezeletlen fát tüzeljünk el – lakkozott, festett vagy bármilyen módon kezelt faanyagot erre a célra ne használ­junk. A faanyag mindig legyen száraz.