Kert

A cserjefaj kiválasztása és telepítése

A növényvilág „igáslovai”, a cserjék adják meg a kert szerke­zetét, amely köré az egész felépíthető. Könnyen telepíthetők, s a róluk vágott dugványokkal gyorsan és olcsón láthatunk hozzá új kertrész kialakításához. Többnyire hosszú életűek, s ha meg­gyökereztek, már minimális gondoskodással is beérik.

A cserjefaj kiválasztása

Ha egészséges növényt válasz­tunk, cserjénk hosszú évekig kertünk dísze lesz. Kerüljük az olyan növényt, amely­nek gyökerei túlnőtték az edényt, mivel ez az új helyén általában nehe­zen ered meg. Figyeljünk oda azokra a jelekre, melyek a túl hosszúra nyúlt edényes nevelésre utalnak: a kifakult címké­re, a repedezett cserépre és a vízel­vezető lyukakon kinövő gyökerekre!

Nézzük meg, nem nőnek-e gyo­mok a cserépben, mivel azok is gon­dot okozhatnak. Kerüljük az elszíneződött, hervadt vagy sérült levelű növényeket! Az ágak erősek legyenek, s ne legyen rajtuk törés! Vegyünk a kelleténél több, konté­nerben nevelt cserjét, s ezeket cse­répbe ültetve tartsuk arra az esetre, ha valahol pótlásra lenne szükség!

Jó ötlet

A rózsákról sokan azt hiszik, hogy sok gondozást és odafigyelést igényelnek. Valójában azonban száraz­ság- és melegtűrők, így víztakarékos választásnak számítanak a kertben – külö­nösen a száraz vidékeken.

Cserjék cserépben

A cserjék edényben nevelve is hosszú életűek lehetnek. Használ­hatók takarásra, az időszakosan színesedő lombú növények hátte­reként vagy akár a kert egyes ele­meinek hangsúlyozására is.

 • A frissen vásárolt cserjét azonnal ültessük át nagyobb tartóba, majd ahogy nő, ültessük egyre nagyobb edénybe!
 • Ha egy cserje szeles helyen áll, ügyeljünk arra, hogy edénye elég nagy le­gyen a megtartásához!
 • A vízelvezetést az edény meg­emelésével (pl. lábakra vagy téglákra állításával) javíthatjuk, de arra na­gyon figyeljünk oda, hogy a növény ne eresszen gyökeret a talajba!
 • Ha az edény alján csak egy vízel­vezető nyílás van, fúrjunk bele még néhányat!
 • Használjunk jó minőségű, a szab­ványoknak megfelelő ültetőközeget! Termőföldet megbízható kereske­désben vegyünk! A jó minőség azt jelenti, hogy az ültetést követő 6-8 héten nem kell tápot használni. Ha az ültetőközeg nem tartal­maz vízmegkötő kristályokat, ad­juk hozzá azokat mi, de ponto­san kövessük a csomagoláson megadott utasítást!
 • Ha elérkezik az ültetés ide­je, szórjunk fokozatosan kioldódó tartalmú műtrágyát a növény köré!
 • Végül terítsünk a talaj felszínére szerves vagy szervetlen talajtakaró réteget (komposztot vagy sódert)!

Sövények

Az alábbi cserjék 3-5 méter ma­gasra nőnek, de sövénnyé is nyír­hatók.

 • Örökzöld sövény telepítéséhez ültessünk Pittosporum eugenoides ‘Variegatum’-ot, Acmena és Syzygium fajokat vagy korallberkenyét (Photinia fajok)!
 • Ha egész évben mutatós zöld lombra és sokáig szép virágokra is vágyunk, próbálkozzunk kaméliákkal!

Támrendszer melletti nevelés

E módszer lényege, hogy a dísz­cserjét vagy kistermetű fát víz­szintes támrendszerhez kötözve, egy síkban nevelik. A támrendszer, például lécváz melletti nevelés akkor jó megoldás, ha helyet akarunk megtakarítani, vagy ha el akarunk rejteni egy előnytelen falat, illetve kerítést. Fiatal, szétágazó növényt válasszunk, amelynek van néhány vízszin­tesen növekedő ága is!

Az apácarács vagy a huzalokból készült háló éppúgy megfelel támasztéknak, mint néhány szög. A növényt a faltól 5-10 cm-re ültessük! Az ágakat szabályos vagy kötetlen elrendezésben kötözzük a tartók­hoz! A kötözést a hajtások növeke­désével folyamatosan ismételni és módosítgatni kell. A kívánt hatás elérése érdekében rendszeresen metsszük a növényt!

A cserjék gondozása

 • Ahhoz, hogy a cserjéket megóv­juk a kártevőktől és a kóroko­zóktól, nincs szükségünk drága és veszélyes vegyszerekre.
 • A télen, még szunnyadó állapot­ban lévő cserjéken elvégzett met­szés után azonnal kerítsünk sort a mészkénleves lemosó permetezés­re, hogy elpusztítsuk az áttelelő pajzstetveket és gombákat!
 • A levéltetveket híg mosószappa­nos oldattal permetezzük le! A tisz­ta szappan éppúgy jó, mint a szap­pan alapú készítmények.
Vigyázat! Az ültetőközeges zsák kinyitá­sakor ne lélegezzük be annak porát, nehogy Legionella baktériu­mok kerüljenek a szervezetünkbe! Az a legjobb, ha védőfelszerelést -maszkot és kesztyűt – használunk.

Cserjék egész évben

CserjeJellemzőkMikor a legszebb?Termet
GyöngyvirágcserjeHosszan tartó díszes virágzás.Tavasszal és nyáronTalajtakarótól középmagas cserjéig (1-3 m)
JapánbirsFényes, örökzöld levelek; hosszan virágzanak; illatos termést hoznak.TavasszalTalajtakarótól a középmagas cserjéig
LevendulaÖrökzöld; virága vonzza a pillangókat.Tavasszal és nyáronFélcserje (50 cm)
MályvacserjeFényes levelek; színes, változatos virágok.Nyáron és kora ősszelKözépmagas cserje (1-3 m)
OrbáncfűSárga virágait egész nyáron hozza.Egész nyáron és ősszelTalajtakaró, alacsony cserje
VeronikacserjeTermészetesen kicsik; örökzöldek; mutatós lila, rózsaszín vagy fehér virágfürtök.Egész évben: a fő virágzási idény tavasszal van.Gömbölyded cserje (1-1,5 m)