Épületek külső burkolatai

Műpala hullámlemez homlokzati burkolatok

A műpala hullámlemezeket elsősorban tetőfedéseknél, de homlokzatburkolá­soknál, sőt esetenként önálló homlokzati falként is, vázszerkezethez kap­csoltan, normál és hőszigetelt változat­ban egyaránt alkalmazzák.

A 6 mm vastag és 51 mm hullámma­gasságú műpala hullámlemezeket:

  • 1097 mm táblaszélességben,
  • 1600 és 2500 mm hosszúságban gyártják.

A lemezeket kétfajta szélességű hul­lámátfedéssel

  • 1/4-es takarásnál 1050 mm,
  • 5/4-es takarásnál 873 mm elemenkénti terítékszélességgel kell szá­mításba venni úgy, hogy a kezdő ­vagy takaró- (befejező-) elemhez 177 mm-t hozzáadunk.

Az összesített méretek adják meg a tel­jes homlokzati felületi szélességet. A teljes homlokzat vonatkozásában nem­csak egész elemek (az előbbi szerint), hanem hosszában vágott kiegészítő lemezek is szükségesek. Az 1/4-es átfe­désnél nincs dilatációs probléma, annál inkább az 5/4-es átfedésnél. Az elemek homlokzati alsó átfedése a szabvány szerint 80 mm, ami a gyakor­latban legfeljebb 40-50 mm-re csök­kenthető.

Az elemeket – ellentétben a tetőfedés­sel – hullámvölgynél kell a vázhoz rögzíteni. (A kettőzött átfedési soron megfelelően rögzített és stabil heve­dernél természetesen a hullámhegyen is kapcsolhatunk elemet a vázhoz.) A füg­gőleges terhek viselése szempontjából a hullámvölgyön, a szélteher szívóha­tása szempontjából pedig a hullámhe­gyen való rögzítés célszerű. A gyakor­latban az egynél több táblasorú hom­lokzati burkolásnál az alsót és a köz­bensőt hullámvölgyben, míg a (3-4 m terep feletti résznél) felsőt (a takart ele­met és az eresz közelit) hullámhegyen kapcsolják a vázhoz.

A heveder vagy a hordozóváz anyaga lehet fém vagy fa. Fém esetén az acél­profilt hullámvölgyben, a tábla függesztési pontjánál kell átfúrni, és a burkot vízmentes kötéssel kell a vázhoz kapcsolni. Faváz esetén a helyzet jóval egyszerűbb, mert az elem átfúrása után a kötés a rugalmas kiegészítő és fém alátétes hat lapfejű facsavarral stabil kapcsolást biztosít a hullám alsó, eset­leg felső pontján keresztül. A héjalási teríték készítését úgy kell indítani, hogy 1/4-es takarásnál a szél­iránnyal ellentétes irányú legyen a terí­ték, 5/4-es takarás esetén a szélirány már figyelmen kívül hagyható.

Az elemek hordozóvázhoz kapcsolásá­nál a következőket kell betartani:

  • az 1097×1600 mm-es lemezt táblánként
  • 4 m magasságig 6 ponton,
  • 4 m magasság felett 8 ponton,
  • az 1097×2500 mm-es lemezt táblánként
  • 4 m magasságig 8 ponton,
  • 4 m magasság felett 10 ponton célszerű kapcsolni.

A tetőfedésben jártas szakembereket ne tévessze meg az, hogy a tetőknél meg­szokott 4, ill. 6 pontos a kapcsolás a homlokzatokon kétszeresére növek­szik. Ez a többlet a szélteher szakító-hatása miatt szükséges. A 6 mm-es lemezek – a tűrési mérethatár miatt – a statikai számításkor csak 5 mm-rel vehetők figyelembe, ugyanis átvonuló viharok után a szegezés nélküli cserép­tető a helyén marad, a hullámlemez héjalásokat azonban alaposan megtépázza a vihar.

A homlokzati hőszigetelt felületeknél nem kell külön szellőztető légrést ké­szíteni, erre kiválóan megfelel a hullá­mok adta légjárat.

Homlokzat- és tető héjalás kap­csolt sík felületekkel

8.55. ábra. Homlokzat- és tető héjalás kap­csolt sík felületekkel és szellőző légréssel 1 műpala hullámlemez; 2 légrés; 3 hőszigete­lés (pl. THERWOOLIN); 4 vízorr lemez; 5 he­veder; 6 facsavar+alátét; 7 ívelt lemez; 8 tető­fedés; 9 rugalmas alátét; 10 kapcsoló facsavar (110-es), 11 alátétfólia; 12 tetőzet; 13 alsó burkolat; 14 tető-hőszigetelés; 15 párazáró fólia; 16 főfal.

Homlokzati héjalás hullámlemez műpalával

8.56. ábra. Homlokzati héjalás hullámlemez műpalával a) kiemelt hevederezéssel; b) hőszigetelés közötti hevederezéssel; 1 hullámlemez héjalás; 2 légrés; 3 fa vázheveder; 4 facsavar; 5 fém+gumilemez alátét; 6 hevederköz; 7 beszellőző; 8 kiszel­lőző; 9 szellőztető PROTEKTOR szalag; 10 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 11 takaró fémlemez; 12 alátét-gumiszalag (6-8 mm).

 Hullámlemez tetőfedés

8.57. ábra. Hullámlemez tetőfedés és tetőfelépítmény-héjazatok oldalsó kapcsolása 1 műpala hullámlemez homlokzati héjalás; 2 fa-csavaros kapcsolás hullámvölgyben; 3 facsavaros kapcsolás hullámhegyen; 4 vízmentes tömítőgyűrű; 5 légjárat; 6 belevegőző; 7 faheveder; 8 hőszi­getelés (pl. THERWOOLIN); 9 főfal; 10 kapocs­szegő; 11 biztonsági szegő; 12 takaró (látszó) szegőlemez; 13 alátétdeszka; 14 táblás hőszi­getelés (pl. AUSTROTHERM); 15 tetőzet.

Tető és homlokzati fal héjazata

8.58. ábra. Tető és homlokzati fal héjazata egykörös szellőzéssel 1 légjárat; 2 légjárat forduló; 3 átmeneti idom; 4 tetőfedés 5 homlokzati héjalás hullámle­mezzel; 6 facsavarozás; 7 alátét; 8 szelemen; 9 faheveder; 10 hőszigetelés (pi. THERWOOLIN); 11 táblás hőszigetelés (pl. AUSTROTHERM ); 12 főfal.

Tető és homlokzati fal héjalása

8.59. ábra. Tető és homlokzati fal héjalása kétkörös szellőzéssel 1 hullámlemez műpala héjalás; 2 tetőfedés; 3 átmeneti idom; 4 légjárat; 5 facsavar; 6 víz­mentes alátét; 7 faheveder; 8 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 9 táblás hőszigetelés (pl. AUSTROTHERM); 10 főfal; 11 L profil (PVC).

Hullámlemez-kapcsolás spe­ciális fúróhegyes csavarozással

8.60. ábra. Hullámlemez-kapcsolás spe­ciális fúróhegyes csavarozással (1-5 mű­veleti sor).