Lakás komfort

Világítás – fények a laskában, függönyök, redőnyök

„A napfény varázslatossá teszi otthonomat. Melegségét változatos fényekkel kombinálva sokféle hangulatot teremthetek.”

A természetes fény

A természetes napfény élettel tölti meg a szobát. A színek hatékony árnyalásával nemcsak a légkört teszi vonzóvá, szívünket is melengető élményben részesít bennünket.

A természetes fény

A természetes fény mindig jó hatással van ránk, ezért minden ősszel visszaállítjuk az órát, hogy nyerjünk egy órácskát a hajnali napfényből. Otthonunkban ablako­kon, tetőablakokon, erkélyen és üvegezett ajtókon árad be a napfény, erre gondoljunk, amikor a lakás világítását tervezzük. Függönyvásárlásnál ne csupán a dekoratív ha­tásra ügyeljünk, azt is vegyük fontolóra, miként szabályozhatjuk a helyiségben a fény mennyiségét és minősé­gét. Megnyugtató látvány, ahogy a redőnyön, reluxán beszüremkedő napfény mintát rajzol a berendezésen.

A természetes fény

Az ablakon a legáttetszőbb kelme is megszűri a nap su­garait, mégis át lehet látni rajta. Ha nem akarjuk, hogy reggel a kelő nap sugarai megzavarják nyugalmunkat, a redőzött függöny vagy sötétítő roletta segít. A fényerő szabályozásán túl a berendezéshez illő függönyök oldják a kemény bútorokkal teli helyiség, például az ebédlő zordságát. Ha a helyiségben csökkenteni akarjuk a fényt, a roló, a roletta, a redőny, a reluxa, illetve a zsalugáter vagy spaletta tehet jó szolgálatot.

Függönyök

A jól megválasztott függöny éppen úgy hat az ablakon, mint a színes sál egy hétköznapi öltözéken. Egyszerű csíkokat szabjunk az anyagból, s hatásos textúrákat és színeket válasszunk.

Az egyszerű kelmék kecsesen függenek a napja­inkban szokásos vas- vagy farúd karnison. Így a díszítésük is egyszerűbb, mint a rojtos, redőzött függönyök esetében, ráadásul olcsóbb és széles választékban készen is kapható. Függönyökkel bármely helyiséget színesebbé, textúrájával pedig érdekesebbé tehetünk.

Függönyök

A függöny lehet bélelt vagy béleletlen, áteresztő függönnyel kombinált vagy magában álló. A béleletlen függönyök redőzése laza, természetes. Az átlátszó fátyol vagy organza maximálisan megvédi az embert a tolakodó pillantások elől, és a he­lyiségbe áramló fényt is megszűri. Az áttetsző vászon, fátyol és organza szintén megszűri a fényt, de a kíváncsiskodóktól nem rejt el ben­nünket. A bársonyhoz hasonló nehezebb kelmék ünnepélyesebbek, nyáron megóvnak a perzselő napsugaraktól, télen pedig a huzat ellen nyújta­nak védelmet.

Az egyszínű vagy visszafogottan csíkos függö­nyök harmonikusabbak, mint a hivalkodóan mintásak. Kifinomult ízlésre vall, ha a függöny színe igazodik a fal árnyalatához. Az egyszínű damaszt- vagy nyersselyem textúrája érdekes hatású, és természetes eleganciát kölcsönöz a máskülönben takarékos formának. A hosszú füg­göny – bármilyen kelméből legyen is – maga­sabbnak és kecsesebbnek mutatja a helyiséget.

Méretek

A függönytartó rudat tíz centiméterrel az ablakkeret fölött helyezzük el. Optikailag megnövelhetjük a helyiség magasságát, ha közvetlenül a mennyezet alá szereljük. Helyezhetjük a mennyezet és az ablakkeret felső pereme közti szakasz közepére is.

  • A FÜGGÖNYRÚD HOSSZA. Ha azt akarjuk, hogy a függöny teljesen eltakarja az ablakot, a függönyrúd 7,5-15 centivel nyúljon túl az ablakkereten. Határozzuk meg a felfüggesztés módját, mielőtt a függönyt leszabnánk.
  • A FÜGGÖNY HOSSZA. Mérjük meg a függönyrúd és a padló közti távolságot (B). A földig érő függöny a padló szintjétől 2,5 cm-re legyen. Ha azt akarjuk, hogy a vége buggyos legyen, 15-20 cm-rel növeljük meg a rúd és a padló közti távolságot, míg a padlót súroló változathoz 7,5-10 cm-t kell hozzáadni. A rúd vastagsága, az alkalmazott karika (csipesz) mérete, a felkötözéshez használt masnik, szalagok is akár 2,5 cm-rel is megnövelhetik a függöny hosszát
  • A FÜGGÖNY SZÉLESSÉGE. Mérjük meg az ablak szélességét a kerettel együtt (A), és a következő szorzószámot alkalmazzuk: I x ablakszélesség = egyenesen szegett függönyhöz; 1,5 * ablakszélesség = szokásos függönyhöz; 3 * ablakszélesség = sűrűn redőzött függönyhöz. Minél könnyebb az anyag, annál több kell belőle dús redőzéshez.

Egyszínű, egyenesen szegett függönyök emeljük fel az alját, és a közepénél fogva tetszés szerinti magasságban rögzítsük egy masnival.

Függönysín

Függönysín

A sínnel ellátott karnisrúd lehetővé teszi, hogy oldal­ról egy zsineggel könnyen elhúzhassuk a függönyt. Praktikus megoldás már csupán azért is, mert a sínt és a rudat eltakarja a (jelen esetben a csíptetéssel ráncolt) függöny felső vége.

Rúdra húzott függöny

Rúdra húzott függöny

A függöny felső szélén kialakított bújtató olyan csator­nát alkot, melyen a függönyrúd átfér. Ez a függesztési mód sűrű redőzést kíván, és mivel nehéz a függönyt elhúzni, elsősorban átlátszó kelmékhez alkalmas.

Függönyrúd karikákkal és csipeszekkel

Függönyrúd karikákkal és csipeszekkel

Ez a népszerű mód a függöny könnyű mozgatását teszi lehetővé. Szinte kivétel nélkül minden kelméhez alkalmas.

Vékony textilek

Vékony textilek

A fátyolhoz, az organzához és a zsebkendővászonhoz hasonló kelmék légiesek. Csökkentik a vakító fényt, mégis át lehet látni rajtuk este és éjszaka azonban nem nyújtanak védelmet a kíváncsi tekintetek elől.

Béleletlen függöny

Béleletlen függöny

A középnehéz textilek, így a len vagy a pamut nem feltétlenül igényel bélelést. Az ilyen anyagok elrejtenek minket, ugyanakkor a fényt áteresztik. Alkalmi jelleget kölcsönöznek a helyiségnek.

Bélelt kelmék

Bélelt kelmék

A nehezebb kelméket, így a nyersselymet és a bársonyt bélelni szokták, hogy biztosabban szűrjék ki a fényt és a zajt. Középen 7,5 cm átfedést tervezzünk, hogy az ablakot teljesen takarja.

Bordűrrel gazdagított függöny

Bordűrrel gazdagított függöny

A készen kapható függönyöket egyedivé tehetjük, ha különleges bordűrt varrunk rá. Ez készülhet kontraszt­hatású, egyszínű kelméből vagy nyomott anyagból, de legfeljebb a függöny harmadrészének magasságáig érjen.

Kontrasztos bélés

Kontrasztos bélés

A mintás vagy kontrasztos színű bélés tartást ad az egyszínű függönynek Elegendő, ha a középső szél mentén egy 45 cm-es csikót alkalmazunk – ugyanúgy hat, mintha a teljes függönyt alábélelnénk.

Kontrasztos szegély

Kontrasztos szegély

A hosszanti szélekre varrt, üde vagy ellentétes színű textilcsíkkal egyedivé tehetjük a függönyt.

Rolók, redőnyök, zsalugáterek

A rolók, a redőnyök és a zsalugáterek kitű­nő árnyékolók, és lehetővé teszik a világtól való elkülönülést.

Rolók, redőnyök, zsalugáterek

Néha még a leghagyományosabb függöny sem tölti be a kívánt szerepet. Ennek oka építészeti adottság – például ablakmélyedésbe épített ülés vagy radiátor — is lehet, de gyakorlati szempon­tok vagy stíluskülönbségek szintén szerepet játsz­hatnak benne. A gyerekszobában legcélszerűbb a rögzíthető függöny vagy a redőny. Utóbbi akkor nagy segítség, ha korán akarjuk csemeténket ágy­ba küldeni. (A zsinórmentes megoldás sokkal biztonságosabb, ahol kisgyermekek vagy házi kedvencek élnek.)

Ami a stílust illeti: minél egy­szerűbb a berendezés, annál jobban illik oda a ro­ló/ redőny vagy a zsalugáter/spaletta. Amikor re­dőnyök, rolók és zsalugáterek, spaletták gazdag skálájából választunk, gondoljunk az adott helyi­ség stílusára, és a fényviszonyok szabályozhatóságát is tartsuk szem előtt (a lehetőségek széles tár­házát szemléltetik a szemközti oldalon látható ábrák, a méretezésre és elhelyezésre pedig a szí­nes mezőben olvasható szöveg ad útmutatást).

Az anyagválasztásnál szempont lehet, ha oldottabbá kívánjuk tenni a környezetet, vagy ha bútora­inkhoz akarunk igazodni. Dísztelen helyiségbe reluxát vagy zsalugátert tervezhetünk, kiemelve az érdekes építészeti elemeket. A természetes anyagból, így fűből, nádból, vékony lécekből és bambuszból készült árnyékolók még a legele­gánsabb lakásban is jól mutatnak, és minden he­lyiségben kontrasztot alkotnak a tárgyakkal. Nemcsak anyagukkal, a fények játékával is színt hoznak életünkbe. A görgős függönyök sokféle kelméből és anyagból készülhetnek.

Rolók és reluxák mérete

Roló-, reluxa-, redőny-, zsalugáter-, spaletta-rendeléshez elengedhetetlenül fontos a pontos méretvétel. Fémszalagot használjunk, mert az pontosabb. Minden ablakot külön mérjünk meg, előfordulhat, hogy nem egyformák.

BELSŐ SZERELÉS. A belső elhelyezés rendezett, méretre szabott benyomást kelt, de csak olyan ablakkereteknél alkalmazható, melyek elég mélyek ahhoz, hogy a redőny vagy a zsalugáter pontosan beilleszthető legyen. Ehhez redőny esetében legalább 5, míg a zsalugáternél általában 6 cm belső keretmélység kell. Az ablak is csak négyszögletes, vetemedésmentes lehet. Ennek ellenőrzésére mérjük meg az ablak belsejét átlósan, mindkét irányban. Ha 13 mm-nél nagyobb közöttük az eltérés, az ablak nem szabályos derékszögű, és akkor kívülre kell a rolót vagy a zsalugátert szerelni.

Amennyiben az ablak alkalmas a belső szerelésre, mérjük meg több helyen a szélességét (A), majd a magasságát mindkét oldalon, végül a két (külső) oldalát és a középpontját. Mindig a legrövidebb méretet kell figyelembe venni, hogy a redőny/reluxa/zsalugáter beilleszthető legyen.

KÜLSŐ SZERELÉS. Rossz állapotú, csúnya keretek vagy az olyan ablakok esetében jöhet számításba, amelyek nem elég mélyek az árnyékoló befogadására. Ilyenkor azt a kereten kívül kell elhelyezni. Mérjük meg az ablak szélességét (C), valamint a fent elmondottak szerint a magasságát, és mindkét mérethez adjunk 8-8 centit. A külső szereléshez a nyílászáró körül legalább 4 cm sima felületre van szükség.

Lazán felhúzott római redőny jól illik a beépített ülés mögötti ablakra. Bátran használjuk együtt a rolót/redőnyt és a függönyt.

Római redőny

Római redőny

Méretre szabott vászonredőny, mely hajtásonként húzható fel. Nemcsak az ablakkereten belül, de azon kívül is elhelyezhető. Az áttetsző vászontól a nehéz kanavászig számtalan textilfajtából készülhet.

Vászonroló

Vászonroló

A behúzható, áttetsző árnyékoló legegyszerűbb fajtája. Vászonrolót készen vásárolhatunk alapszínekben, de otthonunk falához vagy a kárpit színéhez igazított változatot is rendelhetünk.

Alsó állású vászonroló

Alsó állású vászonroló

Főként városban célszerű használni, mivel távol tartja a kíváncsi tekinteteket, ugyanakkor fölül elegendő fényt enged a helyiségbe. Alsó állású, görgős felcsévélővel vásárolható, és kívánság szerinti anyagból készülhet.

Harmonikás roló

Harmonikás roló

A harmonikás és berakásos (pliszírozott) roló olyan anyagból készül, mely megtartja a hajtogatott formát, puhább a hagyományos redőnynél, és áttetsző anyaga átereszti a fényt.

Reluxa, redőny, lécroletta

Reluxa, redőny, lécroletta

Ez a klasszikus árnyékoló sokoldalúsága miatt sosem veszít népszerűségéből. Remek elkülönülést, tökéletes fényszabályozást tesz lehetővé. A réseken átszűrődő napsugár barátságos fény-árnyék mintákkal teszi han­gulatossá a helyiséget.

Lamellás függöny

Lamellás függöny

A sávos-görgős függönyhöz hasonló, 8 cm széles lamellák sínen csúsznak, és egyik oldaluknál egymásba kapaszkodnak. Ez a változat nagy ablakoknál, toló­ajtóknál előnyös. Többféle hosszúságban készül.

Sávos-görgős függöny

Sávos-görgős függöny

Ablakokon vagy tolóajtókon célszerű ilyen függőleges, 20-45 cm széles textil- vagy szövött anyagból készült, sínen csúszó, egyik oldalán egymásba kapaszkodó elemeket alkalmazni.

Zsalugáter

Zsalugáter

A lécekből álló zsalugáter könnyen állítható, így annyi fényt ereszt át, amennyit épp szeretnénk, jóllehet nem zár elég tökéletesen ahhoz, hogy azt teljesen kizárja. Akár fából, akár műanyagból készül, színesre festhető.

Spaletta

Spaletta

A fából készült táblás spaletta remek megoldás város­ban, ahol az utca zaját kell kiszűrni, valamint a hideg éghajlaton, ahol hőszigetelő. Kitűnő a gyerekszobában, ahol nemcsak a fényt, a hangot is kirekeszti.

Aszimmetrikus elegancia

Aszimmetrikus elegancia

Még az ilyen, hímzett fátyollal kombinált bársonyfüggöny is könnyednek hat, ha szokatlan módon, aszimmetrikusan helyezzük el. Ezúttal a bársonyfüggöny mindkét (egyébként különálló) felét egy oldalra húztuk és bogyós ágacskákkal kötöztük össze. A hátsó rúdon a hímzett fátyolfüggönyt teljesen behúztuk, hogy tompítsa a szobába áramló fényt.

Egyszerű és meglepő

Egyszerű és meglepő

Ha osztatlan terű, tágas szobánkban meg akarjuk őrizni a nyitottság érzetét, remek választás a római redőny. Választékos ízlést tükröz, és hatékonyan szűri ki a fényt. Az ablak is elegáns benyomást kelt, mert a redőny nemcsak az ablakpárkányt, a falakat is szabadon hagyja. Sokféle anyagból állítják elő. Készen vagy a kárpit, illetve a fal színével harmonizáló változata rendelésre is kapható. A képen a feltűnő csíkok nemcsak hatásosak, de élénkebbé is teszik a fehér szobát.