Lakásdekoráció

Függönyök a lakásban, hogyan válasszunk? Függönyrudak, függönysínek

Kevés dolog van nagyobb befolyással egy szobában az összhatásra, mint az, hogy mit akasztunk az ablak elé. Ezért nem mindegy, milyen stílusú és színű füg­gönyt, milyen díszítőelemeket és felfüg­gesztési módot választunk. Ha magunk készítjük a függönyeinket, a munka lényeges része a pontos méretezés

Függönyrudak és sínek

Nagy választékban kaphatunk függönyrudakat és síne­ket, ezért elég nehéz közülük választani. A lakberende­zési boltokban és a nagy áruházakban a leggyakrabban használt típusokat találjuk, de érdemes néhány szak­boltba is benézni, ahol egyedi rudakat és díszes végző­déseket vásárolhatunk sokféle, gyakran különleges anyagból.

Függönysínek

A függönysínek többnyire fémből vagy fehér műanyag­ból készülnek, általában olcsók és praktikusak, de nem túl esztétikusak – ez azonban nem szembeötlő, ha a függöny felső szegélye, keresztdrapéria vagy fodor takarja. Ívelt vagy kiugró ablakok esetében gyakran a sín az egyetlen költségkímélő megoldás, mivel csak ezt lehet megfelelő alakúra hajlítani.

Függönyrudak

A rudak azon kívül, hogy megtartják a függönyt, önma­gukban is képviselhetnek egy bizonyos stílust. A hagyo­mányostól a modernig mindenféle stílusú rudat vásárolhatunk – több árkategóriában. Akár kézzel esztergált vagy éppen aranyozott függönyrudakat is rendelhetünk az ablakainkra. Hasonló hatást érhetünk el azonban úgy is, ha egy barkácsáruházban kapható olcsó rudat magunk alakítunk díszesebbé.

Fából készült rúd vásárlásakor mindig a lehető legnagyobb átmérőjűt válasszuk: a vékony rudak túl véznának tűnnek, és ha nagyon hosszúak, meg is hajol­hatnak. A fém függönyrudak erősebbek, ezért a ková­csoltvas, réz- vagy rozsdamentes acélrudakból véko­nyabbat is választhatunk, finoman megmunkált díszítő végekkel. A legegyszerűbb megoldás a falhoz erősített huzal, amire karikákkal vagy csipeszekkel erősítjük fel a függönyt.

Függönytartók

Az üzletekben óriási stílus- és anyagválasztékban találhatunk függöny­síneket, rudakat és díszes végeket, ezért a választáskor meglehetősen nehéz a dolgunk.

A hossz és az elhelyezés kiszámítása

Nagyon fontos, hogy pontosan kiszámítsuk a szükséges függönyrúd vagy sín hosszát, illetve az ablakhoz viszo­nyított elhelyezését. Ha túl rövid a rúd vagy a sín, a füg­gönyszárnyak kétoldalt elfedik az ablakot, és széthúzott állapotban sem engedik be teljesen a kinti fényt. Ha pedig túl közel helyezzük el az ablak felső keretéhez, az ablak tetején bekukucskál a nap.

Függönytartó mérete

Egy átlagos ablak esetében a sínnek vagy rúdnak körülbelül 25 cm-rel kell hosszabbnak lennie mindkét oldalon, és legalább 10 cm-rel az ablak fölé kell elhelyezni.

A függönyök méretezése

Két adatra lesz szükségünk: a függönyrúd vagy sín tel­jes hosszára és a függönyök kész hosszára. Használjunk hosszú fém mérőszalagot, mert a centiméterszalag nyúlhat, és nem minden esetben pontos. Könnyebb a mérés, ha ketten végezzük. Rajzoljuk le először az abla­kot, majd írjuk köré a méreteket.

Szereljük fel a rudat vagy sínt a helyére, és mérjük meg a hosszúságát. Ezután vegyünk méretet a függöny kész hosszáról a függönykarikák aljától, ahová a csipe­szeket fogjuk akasztani. (Ha a függöny eltakarja a füg­gönysínt, annak felső szélétől mérjük a hosszúságot. A függöny alja 1 cm-re legyen a padlótól vagy az ablakpárkánytól.

Szélesség

A függönyök szélesebb anyagból kell, hogy készül­jenek, mint amilyen hosszú a rúd, hogy összehúzva redőkbe rendeződjenek. A szélesség attól függ, mit szeretnénk, milyen látványt nyújtson a kész függöny.

Másfélszeres mennyiség: Ez esetben az anyag másfél­szer szélesebb, mint a kész függöny. Főként modern stílusú berendezéshez illik, ahol nincs szükség sűrű ráncokra, és egyben ez a legolcsóbb megoldás is.

Kétszeres mennyiség: A legjobb átlagos méret, különö­sen modern függönyökhöz. Ráncolódik, ugyanakkor lehetővé teszi a minták megjelenítését.

Háromszoros mennyiség: Rendkívül mutatós és gazdag megjelenésű, de kisebb szobákban túl sok lehet.

Függöny a lakásban

A függönyöknek döntő szerep jut a szobabelsők alakításában. Nélkülük a szoba befejezetlennek, az ablakok pedig hidegnek és csupasznak tűnhetnek.

A szükséges szövetmennyiség kiszámítása

 1. Miután eldöntöttük, hogy mennyire ráncolódjon, a függöny szorozzuk meg a függönyrúd vagy sín hosszát a kívánt függönybőséggel (például kettővel vagy két és féllel). Így kapjuk meg a függöny elkészítéséhez szükséges anyag teljes szélességét.
 2. Osszuk el ezt a számot az anyag szélességével, és kerekítsük fel az eredményt egész számra. így megkapjuk, hogy hány
  hosszból kell összevarrni a függönyt.
 3. Adjunk 25 cm-t a kész függöny hosszú­ságához, hogy elég anyag maradjon a felső és alsó szegeshez. (Ne feledjünk ráhagyni a mintaillesztéshez is.)
 4. Szorozzuk meg ezt a számot a 2. lépés­ben kapott csíkok számával, hogy megkap­juk a szükséges függönyanyag teljes mennyi­ségét.

A minták illesztése

Amikor két csíkmintás szövetet varrunk össze, illeszteni kell a mintázatot. Erre már az anyag mennyiségének kiszámításakor gondolni kell (1. a fenti kiemelt részt). A minták leggyakrabban 15, 30 vagy 64 centiméteren­ként ismétlődnek, amit a textil címkéjén is feltüntet­nek. Adjunk hozzá egy mintaegységet mindegyik csík hosszához, és úgy helyezzük el a mintát, hogy a füg­göny szegélyénél is jól mutasson, anélkül, hogy valami­lyen fontos motívumot vagy részletet kettévágnánk.

Varrást nem igénylő függönyök

Függönyt úgy is készíthetünk, hogy összevarrás nélkül, függönycsipeszekkel vagy kötőszalaggal egyszerűen fel­akasztunk néhány hossznyi függönyanyagot egy rúdra. A csíkok tetejét és alját öntapadós szegővel tisztázzuk el. Szegő segítségével a készen kapható függönyöket is varrás nélkül megrövidíthetjük.

Kötőszalagos függönyök

Kötőszalagos függönyt könnyű készíteni – akár kész szalagot is használhatunk, ha nem szeret­nénk a varrással bajlódni. Nem túl merev függönyök felerősítésénél alkalmazható, mind a sötétítő, mind a fényáteresztő típusoknál. A kötőszalagokat közvetle­nül a függönyrúdra vagy sínre erősíthetjük, de sokkal jobban mutatnak függönykampókon vagy karikákon, amelyek megkönnyítik a függöny elhúzását.

Szükségünk lesz: Varrókészletre Függönyanyagra (a méret kiszámításához) Anyagra a kötőszalagokhoz és a szegélyhez Az anyagokhoz illő cérnára
 1. Szabjuk ki az anyagból a megfelelő darabokat. Ne feledkezzünk meg a szegeshez és felhajtáshoz szüksé­ges ráhagyásokról sem. Ha a kívánt bőség eléréséhez egynél több anyaghosszra van szükség, gép­pel varrjuk össze a darabokat, és vasaljuk szét a varrásokat. Vasaljunk körülbelül 4 cm széles kettős behajtást a függöny két külső, hosszú oldalára, és varrjuk le.Lépés 1
 2. Ezután varrjunk megfelelő számú kötőszalagot a füg­göny felső szélére. Körülbelül 15 centiméterenként kell a szalagokat párban elhelyezni. A szalagok elkészí­téséhez szabjunk ki egy-egy 40×10 cm-es csíkot. Vasal­juk hosszában félbe, a fonákoldallal befelé, hajtsuk be a szabott széleit, és vasaljuk újra le. Gépeljünk végig a csíkok szélén.Lépés 2
 3. Tűzzük hozzá a szalagpárokat a függöny felső szélé­hez, majd férceljük őket oda úgy, hogy lefelé lógjanak. A függöny mindkét szélére jusson egy-egy pár.
 4. A szalagok rögzítéséhez szabjunk ki egy 8 cm széles, a függöny szélességével megegyező hosszúságú csíkot. Hagyjunk rá 4 cm-t. Hajtsunk be és vasaljunk le 1 cm-t az egyik hosszú oldalon.Lépés 4
 5. Színt színre fektetve gombostűzzük a szegély vágott szélét a függöny felső szélére úgy, hogy a kötőszalago­kat is takarja, és a két vége kicsit túlnyúljon a függö­nyön. Gépeljük össze a rétegeket a szélétől 2 cm-re.Lépés 6
 6. Vegyük ki az összes gombostűt, és távolítsuk el a fércelést. Fordítsuk ki és hajtsuk át a szegélyt a függöny fonákoldalára, és vasaljuk le. Hajtsuk be a szegély rövid széleit, és újra vasaljuk le. Varrjunk végig a rövid széle­ken és a szegély alsó, átfordított élén.
 7. Ellenőrizzük a függöny kész hosszát. A felesleges anyagból kétszer behajtva szegjük fel a függönyt, és géppel varrjuk le.

Füles függönyök készítése

Ha a függönyt teljes egészében varrógéppel készítjük, rögzítsük a füleket a túloldalon a kötőszalagok felvar­rására vonatkozó utasítások szerint.

Szükségünk less: Varrókészletre Függönyanyagra (a méret kiszámítását) Anyagra a fülekhez és a szegélyekhez Bélésanyagra Az anyagokhoz illő cérnára
 1. Szabjuk ki az anyagból a megfelelő darabokat, és ne feledkezzünk el a szegesekhez és felhajtásokhoz szüksé­ges ráhagyásokról sem. Géppel varrjuk össze a darabo­kat, és vasaljuk szét a varrásokat.
 2. A béléshez szabjunk ki ugyanolyan hosszúságú, de 10 cm-rel keskenyebb darabokat. (Szükség esetén varr­juk össze a hosszakat.) Szegjük fel a bélés alját úgy, hogy alul hajtsunk be 2,5 cm-t, azután még egyszer 2,5 cm-t. Géppel varrjuk le a felhajtást.
 3. Fektessük a bélést a függönyanyagra, színükkel egy­más felé úgy, hogy a felső és a bal oldali szélek fedjék egymást. Gépeljünk végig a baloldalon az anyag szélé­től 2 cm-re. Álljunk meg a bélés aljától kb. 5 cm-re. Igazítsuk el a két anyagot úgy, hogy a jobb oldali szélek fedjék egymást, és varrjuk ugyanígy le. Fordítsuk ki a függönyt a színére, és vasaljuk le. A függönyanyagból ugyanakkora darab látszódjon a bélés mindkét szélén.Lépés 3
 4. A füleket 15 cm-enként kell a függöny felső szélére varrni. A fülek elkészítéséhez használjunk 36×14 cm-es csíkokat. Hosszában hajtsuk félbe őket, színoldalukkal egymás felé fordítva, géppel varrjuk össze a széleket, hogy egy-egy csövet kapjunk. Vasaljuk szét a varrást, aztán fordítsuk ki a csöveket a színükre és vasaljuk laposra úgy, hogy a varrás a fül közepén fusson. Lépés 4
 5. Hajtsunk hurkokat a fülekből (a varrással a hurok belső része felé), és helyezzük őket a függöny színén a felső szélére úgy, hogy lefelé lógjanak. Ügyeljünk rá, hogy a függönyök mindegyik szélére kerüljön egy-egy fül. Gombostűzzük és férceljük oda a füleket, majd gépeljünk végig a felső széltől 2 cm-re.Lépés 5
 6. A szegélyhez szabjunk ki egy 15 cm széles és a füg­göny szélességével megegyező hosszúságú csíkot 4 cm ráhagyással. Hajtsunk be 1 cm-t az egyik hosszú oldal mentén, és varrjuk le. Színükkel egymás felé tűzzük rá a szegély vágott szélét a függöny felső szélére (a füleket közrefogva), és varrjunk végig a felső széltől 2 cm-re.Lépés 6
 7. Hajtsuk át a szegélyt a függöny hátuljára, és vasaljuk le. Hajtsuk be és varrjuk le a szegély oldalsó széleit.
 8. Ellenőrizzük a függöny kész hosszát. Duplán hajtsuk be az alját – ehhez szükség lehet a bélést rögzítő varrás egy részének felbontására. Hegyesszögben hajtsuk be a felhajtást a sarkoknál, és kézzel szegjük el a függönyt.