Lakásdekoráció

Függönyök,roletták feladatai: hőszigetelés, nap ellen védelem, belátás akadályozása

A függönyök és roletták többféle felada­tot láthatnak el, ezért az ablakok árnyéko­lását alaposan meg kell tervezni. Hol helyezkedik el az ablak? Milyen alakú vagy méretű? Mennyi pénzt szánunk rá? A külső látványt ki szeretnénk, hangsú­lyozni vagy inkább el szeretnénk rejteni? Ezek a szempontok bőven adnak gondolkodnivalót, még mielőtt a függönyök stílusáról döntenénk.

Milyen hatást szeretnénk elérni?

Vegyük fontolóra, hogy elvárásaink szerint milyen fel­adatokat kell ellátnia az árnyékolásnak. Azok a stílusok vagy összeállítások, amelyek nagyon tetszenek, nem biztos, hogy megfelelnek az igényeinknek, ezért elő­ször mindig azt döntsük el, szerintünk milyen funkciót kellene betöltenie a függönynek vagy rolettának, és hamarosan tisztán fogjuk látni a lehetőségeinket.

Hőszigetelés: A függönyök benntartják a meleget és felfogják a huzatot, különösen a régebbi házakban, ahol nincsenek jól szigetelő ablakok.

A fény kizárása: Fontos a szobába jutó fény mennyisé­gének szabályozása, különösen a hálószobában.

Védelem a nap ellen: A közvetlen napfény károsíthatja a berendezési tárgyakat, ezért napos helyiségekben hasznos lehet egy redőny.

Álcázás: A merész, fantáziadús textíliák az ablak körül elterelik a figyelmet az esetleges csúnya kilátásról.

Belátás: Ha nem szeretnénk, hogy belássanak a laká­sunkba, szükségünk van valamilyen állandó szűrőre a szobák és a külvilág között.

Anyagi megfontolások

A függöny elég drága dolog, nélküle azonban befeje­zetlennek tűnik a szoba. A díszes függönyök anyag-és munkaigényesek, ezért sok pénzt megtakaríthatunk azzal, ha saját kezűleg készítjük el őket. Jobb megoldás olcsóbb anyagból többet használni, mint drága szövet­tel garasoskodni. Az egyszínű textíliák gazdaságosab­bak, mint a mintásak. A kész függönyök olcsóbbak, mint a méretre csináltatottak.

Ha túl hosszúak lennének, könnyen felhajthatjuk a kívánt méretre. A roletták színt és frissességet kölcsönöznek az ab­laknak, ugyanakkor nem kell sok anyagot felhasznál­nunk a készítésükhöz. Egy olcsó rolettával is megaka­dályozhatjuk, hogy belássanak a szobánkba, és ha stílusosabbá szeretnénk tenni, akaszthatunk elé tüll-függönyt, amelyet az egyik oldalra félrekötünk.

Magasan lévő ablak

Egy ilyen magasan lévő ablakot, amelyen nem lehet belátni a szobába, nem kell függönnyel fedni, elég, ha egy szép, de nem szembetűnő, ráncolt tüllfüggönnyel keretezzük.

Egyéb szempontok

A függönyök egy második keretet vonnak az ablak köré, tehát amikor a felakasztás módján töprengünk, vessünk egy pillantást az ablak körüli falra. Használjuk fel a falfelületeket a függöny arányainak javítására.

Falfelület: Bizonyosodjunk meg arról, hogy elegendő helyünk van ahhoz, hogy a függönyt szépen redőzve félrehúzzuk. Ha csak az egyik oldalon van szabad fal­felület, akasszunk egyszárnyú függönyt az ablak elé. Ha nincs elég falfelület a függöny széthúzásához, érdemesebb rolettát felszerelni.

Függöny

A függöny szegélyébe ütött karikáknak köszönhetően a függöny töké­letesen egyenletes ráncokba rendeződik. Ez a megoldás különösen jól illik az elegáns stílusú szobabelsőkhöz.

Forma: A kerek vagy szokatlan alakú ablakokat nehéz árnyékolni. A függöny eltakarja a nyílászáró szép formáját, ha viszont a tetejét próbáljuk formára igazíta­ni, nem lehet elhúzni. Akasszunk átlátszó tüll- vagy necc függönyt az ablak elé, hogy az építészeti forma is érvényesüljön, és a fény is bejusson a szobába.

Méret: A nagyon kicsi ablakokra nem kívánkozik füg­göny, elég, ha bordűrt festünk a keret köré, vagy fent egy keskeny keresztdrapériát erősítünk fel. A magas ablakokra könnyebb megfelelő függönyt találni, mint a szélesekre; bizonyos anyagok nem mutatnak jól, ha az egész falfelületet beborítják, a modern panoráma­ablakokhoz pedig modern stílusú függöny illik. Mind­két esetben a választott textília szépségét vagy textúrá­ját hangsúlyozzuk, és ne bonyolítsuk a formát.

A függöny hosszúsága: Rövid, az ablakpárkányig vagy valamivel lejjebb érő függönyt főként rusztikus belső térben érdemes használni, máskülönben lehetőleg föl­dig érő függönyöket válasszunk, mert ezek elegánsabbak. Ha azonban radiátor van az ablak alatt, érdemes inkább rövid függönyt, illetve rolettát használni.

Keretezés: A függönyök keretbe foglalhatják a csodála­tos kilátást, vagy elkendőzhetik a kinti csúnya látványt. Ha a figyelmet a szobában szeretnénk tartani, alkal­mazzunk erős színeket és szembetűnő mintákat. A szép kilátás hangsúlyozására keretezzük az ablakot nem fel­tűnő, egyszínű vagy egyszerű mintájú függönyökkel.

A színek összehangolása: A fal színével tónusban megegyező anyagot használjunk, ha az ablak rossz elhelyezkedésű, nincs egyensúlyban a helyiség méretei­vel, vagy ha a szoba többi ablakán nagyon eltérő meg­oldást alkalmaztunk. A szimmetria hiánya így nem lesz olyan feltűnő.

Elegáns vagy könnyed? A nagy belmagasságú és nagy­méretű szobákhoz illenek a konzervatív, elegáns függö­nyök, kisebb, szabálytalanabb helyiségekben viszont a mutatós textíliát kell inkább hangsúlyozni, amelyet az otthonos hangulat megteremtése végett használunk.

A problémák elkerülése: A függönyök és roletták terve­zésekor vegyük számba a konnektorokat és villanykap­csolókat. Jelenlétük arra utal, hogy elektromos vezeté­kek futnak a falban, amelyek veszélyt jelenthetnek a sín vagy karnis felszerelésekor. Azt is gondoljuk át, hogy ki tudjuk-e majd nyitni az ablakot, miután a füg­gönyöket vagy a rolót feltettük. A rolók gyakran beakadnak a kifelé nyíló és a bukó-nyíló ablakokba, ezért ilyen esetben a függöny praktikusabb megoldás.

Függöny

A függönybe ütött karikákon átdugott merevített drótra rögzített függöny a beugró teljes hosszában elhúzva eltakarja a mögötte lévő ablakfülkét.