Lakásfelújítási tanácsok

A szoba felmérése burkolás előtt

A szoba felmérése viszonylag egy­szerű feladat, mindössze ponto­san kell mérnünk a szoba területének kiszámításához. Ebből pedig könnyen megbecsülhetjük a beszerzendő anya­gok mennyiségét. Az előkészítés része a stabil padlóaljzat elkészítése is a já­rófelület alá. Az aljzat anyaga attól függ, hogy műanyag, kerámialap, szőnyeg- vagy fapadló kerül-e rá.

Bármilyen anyagból készül is a pad­lózatunk, fontos, hogy műszaki és esz­tétikai szempontból megfelelően, a gyártó használati utasításai szerint le­gyen lerakva. Minél alaposabb az elő­készítés, annál könnyebb a padló le­fektetése, és ez esetben tovább is tart.

Szükséges eszközök és anyagok Betonaljzat kiegyenlítése: vakolókanál és vakolóedény homok-cement habarcs Furnérlemez lerakása: furnérlemez, kalapács, kézifűrész, szögek Farostlemez lerakása: farostlemez, kalapács vagy tűzőgép, snitzer szögek vagy kapcsok

Betonaljzat kiegyenlítéseBetonaljzat kiegyenlítése

A betonaljzat összes hézagát ki kell tölte­nünk a padló leraká­sa előtt. Megfelelő minőségű habarcsot kapunk öt rész ho­mokból és egy rész cementből. Annyi víz­zel keverjük, hogy sűrű, csomómentes masszává álljon össze. Töltsük ki a ha­barccsal a réseket, alaposan nyomkod­juk bele, majd simít­suk el, mielőtt megköt.

Furnérlemez lerakásaFurnérlemez lerakása

Ha kerámia- vagy parafa lapokat, illet­ve padlószőnyeget szeretnénk lerakni, a padlódeszkák fölé egy réteg furnérle­mezt kell szögezni. A furnérlemezeket úgy szögezzük le a padlódeszkákra, hogy a lapok csatlakozása ne egymás mellé es­sen. A szoba végéhez érve, fűrésszel vágjuk mértre a lapokat.

Farostlemez lerakásaFarostlemez lerakása

PVC vagy szőnyeg alá tűzéssel vagy szö­geléssel erősítsünk farostlemezt a padló­deszkázatra. A leme­zeket úgy rakjuk le, hogy a puhább felük nézzen fölfelé. A la­pok csatlakozása ne kerüljön mindenütt egymás mellé, ha­nem lépcsőzetesen eltolva fektessük őket.

Hasznos tanácsok

A furnérlemezt kézifűrésszel, a farostlemezt erős késsel vágjuk el. Ha a farostlemezen ceruzával megjelöljük a vágás vonalát, és snitzerrel mélyen bekarcoljuk, egyszerűen el is törhetjük az anyagot a vonal mentén.

Tűzéskor vagy szögeléskor mindig győ­ződjünk meg arról, hogy a kapocs, illetve a szög elég hosszú ahhoz, hogy átmenjen az adott rétegen, de mégsem annyira hosszú, hogy megsértse a padló alatt futó ve­zetékeket, csöveket.

Hol kezdjük a burkolást?

  1. Hol kezdjük a burkolást?A szoba közepének a pontos kimérésé­hez üssünk egy-egy szöget a két szemben lévő fal közepének az aljára, és húzzuk ki köztük a csapózsinórt. Húzzuk fel, majd en­gedjük lecsapódni. így a rajtalévő krétaré­teggel kijelöli a szoba egyik középvonalát az aljzaton A. Ismételjük meg ugyanezt a másik két fallal is B. A két vonal metszés­pontja a szoba közepét jelöli. Helyezzünk egy lapot (szárazon) A és B vonalak ke­reszteződéséhez (az ábrán az 1 hely).
  2. Mérjük ki a helyüket, vagy szárazon rak­juk le a lapokat az utolsó egész (vágatlan) darabig.
  3. Annak a szélső éle mentén húzzunk egy párhuzamos vonalat az A krétavonallal. Mérjük ki, vagy szárazon rakjuk le az egész lapokat e vonal mentén is a sarokig (a 4 helyig).
  4. Kezdjük leragasztani a lapokat az 1 vagy a 4 helyről. Rakjuk le a teljes sorokat egész lapokból. Végül a szoba szélei mentén rak­juk le a vágott lapokat.

Burkolás szabálytalan alakú szobábanBurkolás szabálytalan alakú szobában

  1. Szabálytalan alakú szobában máshogy mérünk a csapózsinórral. Példánkban a zsineget először a rövidebb falakhoz ál­lítjuk be úgy, hogy a legrövidebb fal (a ké­pen a jobb oldali) felénél ütjük be a szö­get. A hosszabb falak mentén is ugyanígy járunk el, tehát ott is a rövidebb falat felez­zük a csapózsinórral. E két vonal találko­zása lesz a burkolati kiindulópont.
  2.  és
  3. Mérjük ki a helyüket, vagy rakjuk le szárazon a lapokat, és húzzunk az a vo­nallal párhuzamos vonalat, a fent ismerte­tett eljárás szerint.
  4. Kezdjük a munkát az 1 vagy a 4 helyzet­ből, mint az előbbi példában. Soronként haladjunk a lapok leragasztásával az ajtó felé, ügyelve arra, hogy ne szoruljunk be sarokba, mindig legyen hova lépnünk.