Lakberendezés

A ház bővítése

A ház megnagyobbításával javíthatjuk a szobák arányait, és új helyiségeket hoz­hatunk létre. Az új szoba, konyha vagy fürdőszoba nemcsak újabb lehetőségeket kínál, ha­nem megszüntetheti a lakás zsúfoltságát is. A kibővített részben garzonlakást alakíthatunk ki a nagyszülőknek vagy a felnőtt gyerekeknek. Ez a változtatás az egyik legokosabb értéknövelő befekte­tés otthonunkban, ha jól hajtjuk végre.

Az a legfontosabb, hogy tudjunk ter­jeszkedni. De akármekkora a telkünk, egyensúlyt kell tartanunk a kert megkurtí­tása és a lakóterület növelése között. Ha a kert szép, inkább fölfelé terjeszkedjünk, vagy alakítsuk át a meglévő garázst, eset­leg építsünk rá emeletet. Mivel a bővítésekhez gondos tervezés szükséges, mindig érdemes építész taná­csát kikérni.

A vidéki kőház fából és téglából készült toldaléka új hálószobával, műhellyel, fáskamrával

A vidéki kőház fából és téglából készült toldaléka új hálószobával, műhellyel, fáskamrával és bejárattal bővítette a régi épületet.

A téglából épített toldalékban a dolgozószoba

A téglából épített toldalékban a dolgozószoba, különlegessége a nyitott sarkot magában foglaló ablakfelület. A sarkot fémrudak támasztják meg.

Gyakorlati tudnivalók

A munka legnagyobb részét általában a külső falak módosítása jelenti. Egyes ese­tekben új terhelés nehezedhet a falakra, különösen akkor, amikor egynél több emeletet építünk a házra. Ha könnyű fa-vagy fémvázat használunk, emeletráépí­téskor is elkerülhetjük az alapozás meg­erősítését. Szükség lehet új vezetékekre, szennyvízelvezetésre vagy a korábbi veze­tékek módosítására.

Utána kell néznünk, nem korlátozzák-e rendelkezések a ház bővítését. A rendelkezések nemcsak a bővítés stílu­sát és típusát befolyásolhatják, hanem a helyére, méretére, anyagára és a többi épülettel való kapcsolatára is vonatkoz­hatnak.

Ezt a tipikus torontói házat üvegtéglákból épített terasszal toldották meg

Ezt a tipikus torontói házat üvegtéglákból épített terasszal toldották meg. Az ablak íve esztétikai célokat szolgál. A tölgyfa nyáron árnyat ad, de a hosszú téli hónapokban a szoba sok fényt és napot kap.

Emeletráépítés

Ha fölfelé akarunk terjeszkedni, sokféle le­hetőség közül választhatunk. Megtehetjük azt, hogy saját tervezésű helyiséget ülte­tünk egy szoba tetejére, és olyan anyago­kat használunk, amelyek jól illenek az ere­deti épülethez, de alkalmazhatunk előre gyártott blokkokat is.

Csatornázásra, fűtésre és áramra azon­ban mindenképpen szükségünk lesz. Na­gyon gondosan kell terveznünk, hogy a meglévő szennyvíz- és esővízcsatornákat minél kevésbé kelljen átalakítani, és ne ve­gyük el a fényt a többi szobától. Ha a veszteség elkerülhetetlen, magasan elhe­lyezett vagy tetőablakokkal hozhatjuk vissza a fényt az épület belsejébe.

Összekapcsolás

Hogy a megvilágítás ne romoljon, az új egységet olyan udvarban helyezzük el, mely egyaránt nyílik az új és a régi épület­részbe. Átépíthetünk és a házhoz csatol­hatunk egy melléképületet vagy garázst is. Az új és a régi rész közötti területen udvart alakíthatunk ki, amelyet beüvegezhetünk. Mivel az ilyen típusú munka alig – vagy egyáltalán nem – befolyásolja a ház konst­rukcióját, mind a melléképület, mind a köz­bülső rész tervezésénél nagyobb a szabad­ságunk. Érdekes külső-belső tereket képezhetünk, elütő stílusokat és anyagokat használhatunk.

Meddig terjeszkedjünk?

A bővítés típusa a ház méretétől, stílusától, elhelyezkedésétől, környezetétől és persze a városépítészeti rendelkezésektől függ.

Figyeljünk rá, hogy az új és a régi közt meglegyen a folyamatosság. Ha például az új résznek közös bejárata és közlekedése van a fő házzal, akkor úgy kell tervezni, hogy használhassuk a meglévő bejárati pontokat, lépcsőket – a tér és a lehetősé­gek legjobb kihasználásával.

A bővítés stílusához talán a következő két szélsőség adja a legjobb támpontot: az új szárny minden részlete annyira belesi­mul az ódon házba, hogy olyan, mintha mindig is ott lett volna; a másik esetben a merész alumínium-üveg egység olyan jól sikerül, hogy tökéletesen kiegészíti a telje­sen eltérő stílusú régi épületet.