Lakberendezés

Dísztárgyak a lakásban

A vérbeli gyűjtőnek nem okoz gondot ott­hona díszítése; a szerzemények mozgal­mas összevisszasága minden zugot érde­kessé tesz. Ha önuralommal és egy kis hozzáértéssel vásárolunk, a gyűjtemény egységes látványt nyújt. Egyáltalán nem fontos drága vagy ere­deti darabokból álló gyűjteményre töre­kedni. Ne akarjuk a fényes folyóiratok di­vatfotóit utánozni; ezeken általában a mű­tárgykereskedő tetszeleg a tulajdonos sze­repében.

A valódi, antik tárgyak ára lassan az égbe szökik, ezért a gyűjtők többsége a kevésbé régi dolgokat keresi. Jó tudni, hogy az idők során változik az ízlés, és ami egykor unalmas volt, később értékes­sé válhat. Ahogy az Edward kor elutasította a vik­toriánus ősök ízlését, ahogy az 1930-as évek porcelánját régebben szörnyű giccsesnek tartották, de ma már kapnak rajta a régiségboltok és az elegáns aukciók, úgy bizonyosra vehetjük, hogy a mai ka­catok egy része is valamikor értékes lesz. A régi műanyagok például egyre divato­sabbak, de még nem túl drágák.

A mély beugrót és az ívelt polcokat rózsaszínre és sárgára festették

A mély beugrót és az ívelt polcokat rózsaszínre és sárgára festették: a XIX. századi angol porcelán hangsúlyos hátteret kapott.

Jó szemmel, türelemmel és érdeklődés­sel sokszor ellensúlyozhatjuk a pénz hiá­nyát, és egyedi, érdekes gyűjteményt te­remthetünk. A szép darabok mellett a gyűjtemény elrendezése is fontos. Az 1930-as évek­ből származó porcelán nagyon jól mutat a fenyőfa kredencben, de egészen más­képp hat egy modern szoba vastag üveg­polcán.

A tizenkét rekesz mindegyikébe más-más tárgy együttes került

A tizenkét rekesz mindegyikébe más-más tárgy együttes került; a kompozíció egyedi látványt alkot.

A kincsekre a megvilágítással is ráirá­nyíthatjuk a figyelmet. Különösen az üveg­tárgyak szépségét emelhetjük ki ügyes fényhatásokkal. A megfelelő környezet­ben a hétköznapi dolgok, például a díszes keretbe foglalt régi gyufacímkék is érde­kessé válhatnak.

Ne ragaszkodjunk a hagyományos gyűj­teményekhez. Szerszámokból is össze­állíthatunk például dekoratív kollekciót; ha szükségünk van valamelyik eszközre, egy­szerűen leemeljük. A kézimunkafonalak vagy a szépen elrendezett festőecsetek és festékek ugyancsak jól mutatnak. Mindig tartsuk észben: ha a gyűjteményt dísznek szánjuk, pontosan kell tudnunk, hogy miből mennyi elég.

Ragyogó, mázas edények; kézzel festett kárpit a székeken

Ragyogó, mázas edények; kézzel festett kárpit a székeken.

A dísztárgyak soha nem sérthetik meg azt a szabályt, hogy a nappali a kényel­mes családi életet szolgálja. Ha a tárgyak átveszik az uralmat az asztalok és a pol­cok fölött, ideje rendet teremteni. Gondol­juk meg: nem vihetnénk át a fölösleget más helyiségekbe, pl. a nappali vizuális kiterjesztéseként szolgáló hallba? Néha azért zsúfolt a szoba, mert a használati tárgyakat nem tudjuk jól elhelyezni.

Ha már végképp nincs helyünk, de ra­bul ejtett a gyűjtőszenvedély, térjünk át a mennyiségről a minőségre: áldozzunk fel egy-két közepes darabot egy remek­műért. Bár elsősorban az emberekre kell gon­dolnunk, akik a nappalit használják, a tár­gyakra sem árt vigyáznunk.

A vízfestmények, finom kelmék az erős napfényben kifakulnak. Ne hagyjuk a gye­rekeket a törékeny tárgyakkal játszani. A kényes szerzeményeket tartsuk üveg­szekrényben, dobozban, hogy megóvjuk a portól és a mindennapi élet viszontagsá­gaitól.

 

Szivacsmintás XIX. századi, angol cserépedények

Szivacsmintás XIX. századi, angol cserépedények.