Lakberendezés

Munka és hobbi, dolgozószoba otthon

Az otthoni munkahelyet nagy gonddal ter­vezzük meg: praktikus, biztonságos, kényel­mes, munkára ösztönző és egyben kelle­mes környezetre törekedjünk. A következő oldalakon sorra veszünk néhány otthoni tevékenységet. A dolgozószoba íróasztalnál végzett és számítógépes munkára szolgál. A műterem a kreatív tevékenység, zené­lés, festés, korongozás, előhívás és nagyí­tás „szentélye”, de itt rendezhetjük be a konditermet is.

A mosókonyhában tarthatjuk a mosó- és szárítógépet, a takarításhoz használt esz­közöket, a vasalódeszkát és a varrógépet. A műhelyben barkácsolunk, megjavítjuk az elromlott tárgyakat. Ne jelentsük ki gondolkodás nélkül, hogy nincs helyünk vagy szükségünk valami­lyen dolgozószobára. A munkára, szöszmötölésre szánt, jól megtervezett szoba akkor sem luxus, ha a kényelmet szolgálja.

A dolgozószoba, a „hobbiszoba” ajtaját nyugodtan magunkra zárhatjuk; a hangszi­getelt helyiségben olyan hangosan hallgat­hatjuk a zenét, ahogy csak akarjuk; a biz­tonságosan berendezett műhelyben csak akkor takarítunk, amikor kedvünk tartja.

Ha nincs a házban elég szoba, az alag­sorban, a padláson, a folyosón kerítsünk el magunknak műhelyt, vagy alakítsunk át egy külső épületet. Kibővíthetjük a házat, emeletet húzhatunk a garázsra, de nagyszerű műhelyt, mosókonyhát építhetünk a lomtárnak használt fáskamrából is. Akár valamelyik szobából is leválaszthatunk egy részt. Esetleg a garázs végében tu­dunk helyet szorítani a műhelynek. Ne fe­lejtsük el, hogy a dolgozó- vagy hobbi­szoba olykor jól jön, mint vendégszoba. És arról se feledkezzünk el, hogy minden munka kellemesebb és könnyebb, ha prak­tikusan berendezett, kedvcsináló környe­zetben végezzük.

A dolgozószoba berendezése

A dolgozószoba elmélyült szellemi mun­kára szolgál, ezért igyekezzünk a lakás legcsöndesebb részében elhelyezni. Ha egy más célra is használt szoba sarká­ban rendezzük be, két fontos szempontot kell figyelembe vennünk: tudunk-e ott za­vartalanul dolgozni, és hogy el tudjuk-e rakni a dolgainkat, ha befejeztük a mun­kát?

Az íróasztal. A dolgozószobában az író­asztalnak jut a főszerep, ezért először en­nek a helyét tervezzük meg. Lehetőleg az ablak elé állítsuk: a lankadó figyelmet fel­frissítheti az utca vagy a kert képe. Ne bástyázzuk körül, hagyjunk annyi helyet, hogy mozgathassuk a széket, és ne üt­közzünk állandóan akadályba, ha kinyúj­tózunk vagy magunk elé húzunk egy könyvet.

Tárolás. írjuk össze, mit használunk rend­szeresen a munkához. A listán valószínű­leg szerepel majd toll, ceruza, papír, író­asztali lámpa, telefon, számológép, irat­tartó, írógép vagy számítógép, papírkosár, naptár és néhány kézikönyv. Nagyon fontos, hogy minden kéznél legyen, és rendben tudjuk tartani a dolgainkat.

Rend a lelke mindennek. Aki nem szereti a rendetlenséget, olyan tárolót szerezzen be, amelybe a munka végeztével mindent elrejthet.

  • Az íróasztalhoz illő, egységes szekré­nyek, polcok praktikusabbak a külön-külön vásárolt, össze nem illő irattáro­lóknál és szekrényeknél.
  • Ügyeljünk arra, hogy az ajtók könnyen nyíljanak, a fiókokat rángatás nélkül is ki tudjuk húzni.
  • Eszközeinket úgy rendezzük el, hogy mindent gyorsan megtaláljunk és könnyen elérjünk.

Szem előtt. Sokan szeretik elöl tartani a munkaeszközeiket. De a temérdek apró tárgy idővel elborítja a szobát.

Ezért ér­demes megfogadni a következő taná­csokat:

  • Mindennek legyen meg a helye.
  • Figyeljük meg, hogy az üzletekben mi­lyen polcokat, tárolókat használnak.
  • Az íróasztal körül parafa táblára és fém­rácsra tűzhetjük vagy akaszthatjuk fel a fontos papírokat, apró tárgyakat.
  • Ne rakjuk tele az íróasztal lapját! Vala­hol dolgozni is kell.

Dolgozzunk kényelmesen! Az íróasztal és a számítógép

Munka számítógép előtt

Ne engedjünk a kísértésnek: ne a fölöslegessé vált régi asztalt rakjuk be a dolgozószobába! A rossz testtartás – különösen akkor, ha számítógépen vagy írógépen dolgozunk – roppant fárasztó és káros lehet. Az irodai szék íves háttámlája megtámasztja a gerincet. Állítható magasságú széket válasszunk: ülés közben a combunk és a lábfejünk vízszintesen pihenjen. Ha szükséges, tegyünk a lábunk alá zsámolyt. Lapos írógépet vagy számítógép-billentyűzetet használjunk, így a gépelés közben az alkarunkat nem kell ferdén tartani. A képernyő akkor van jó helyen, ha se előre, se hátra nem kell megdönteni a fejünket munka közben.

A szövegszerkesztéshez a papírt asztali állványon rögzítsük: így nem kell lehajtani a fejünket, amikor olvasunk. A papír a képernyővel egy magasságban legyen, hogy a szemünk könnyen rátaláljon a kívánt helyre, amikor az egyikről a másikra pillantunk. A fény ne érje közvetlenül a képernyőt, és ne vessen árnyékot az asztalon. Az állítható íróasztali lámpa szemkímélő beruházás. Fontos, hogy az asztal alatt kényelmesen elférjen a lábunk. A gyakran használt tárgyakat úgy helyezzük el, hogy a székből is könnyen elérjük őket. Az asztalnál nemcsak gépelünk; olvasás közben jólesik hátradőlni. Olyan széket válasszunk tehát, amelyen mindig kényelmes az ülés.

A fémszállal erősített tompa üvegen át lágy, szórt fény önti el a szobát

A fémszállal erősített tompa üvegen át lágy, szórt fény önti el a szobát. A szép kályha fillérekért befűti a szobát.

A dolgozószoba stílusa

Bár a dolgozószoba vagy -kuckó elneve­zés egészen más képzetet kelt, mint az iroda, mégis mindegyik helyiség ugyanazt a célt szolgálja: itt írunk, olvasunk, tanu­lunk, számolunk, levelezünk, ellenőrizzük a számláinkat, ide vonulunk vissza. A kü­lönbség csak az elnevezésben és a be­rendezés módjában rejlik. A hagyományos dolgozószobát könyvespolcok tapétázzák, melyek között nehéz, sötét, politúrozott bú­torok, családi ereklyék sorakoznak. Az iro­da szó hallatán áramvonalas, modern, elekt­ronikus eszközökkel felszerelt helyiségre gondolunk.

Tárgyak. A szoba atmoszféráját részben a tárgyak határozzák meg. Az íróasztal, a lámpa, a polcok stílusa, de még az irodai felszerelés és a telefon formája is hozzájá­rul az összhatáshoz. A stílust nem kell me­reven kezelnünk. A modern olasz íróasz­tali lámpa nagyon jól mutat az elegánsan öreg, kopott írógép és a hagyományos íróasztal társaságában.

Összehangolás. Ha az iroda pusztán egyetlen sarok, a helyiség egészének funk­cióit úgy kell megszerveznünk, hogy kelle­mes vizuális hatást érjünk el.

Egyéni stílus. Aki a szobát egyedül hasz­nálja, közszemlére teheti kedvenc tár­gyait. Az idők folyamán kialakul a helyi­ség egyéni stílusa. Rendezzük be a szo­bát egyszerűen, ne aggassuk tele díszek­kel. A könyvespolcok, gyűjtemények, iro­dai kacatok sokkal jobban érzik magukat az egyszerű környezetben, mint a mintás tapétával, szőnyeggel, kárpittal bélelt szo­bában.

Világítás. Ne higgyük, hogy a dolgozószo­bának vakító fényben kell úsznia. Teremt­sünk kellemes légkört; kerüljük a központi megvilágítást. Papírokkal teletűzdelt, tarka hirdetőtáblánk, kiállított tárgyaink kapja­nak külön lámpát, ha fel akarjuk rájuk hív­ni a figyelmet. A munkalapot íróasztali lámpával tudjuk a legjobban megvilágítani, de használhatunk lefelé irányított lámpát vagy mennyezeti spotlámpát is.

Kiegészítők. Ne feledjük: a dolgozószoba az a hely, ahol semmi sem vonhatja el figyelmünket a munkától. Ha elfér, betehe­tünk a szobába egy karosszéket vagy egy díványt, ami az elmélkedést vagy egysze­rűen a jóleső magányt szolgálja.

Nyugodt, kellemes környezet az elmélyült gondolkodás szolgálatában

Nyugodt, kellemes környezet az elmélyült gondolkodás szolgálatában. A párizsi dolgozó­szobát egy-két remek bútorral rendezték be csupán.

Munkahely a nappaliban

Munkahely a nappaliban. A beugróba illesztett íróasztal az egész szoba kellemes szín­foltja. Az ablakból szép kilátás nyílik; az alkóv szoba a szobában.

Akik otthon dolgoznak

A dolgozószoba régebben írók, fontos személyiségek privilégiuma volt. Ma már egyre több szabadúszó és vállalkozó rendez be irodát az otthonában. Az egész napos, nagy figyelmet igénylő íróasztali munka egészen más, mint az esti levélírás, amikor fél szemünk a televízión, fél szemünk a gyerekeken. Ha kilépünk a munkahelyünkről, magunk mögött hagyhatjuk a munkát. Az otthoni iroda a jelenlétével is rányomja a bélyegét életünkre.

Válasszuk szét a munkát és az otthoni tevékenységet!

A munkahelyet különítsük el – ne dolgozzunk a konyhaasztalnál -, és szereljük jól fel. A munkanap végén a folyamatban lévő munkát tegyük el szem elől – lehetőleg csukjuk rá az ajtót. Ne hagyjuk, hogy a családtagok és a barátok azt higgyék: bármikor a rendelkezésükre állunk, hiszen otthon vagyunk. Vezessük be az otthoni munkaidőt, és ragaszkodjunk tiszteletben tartásához. Lehetőleg szereljünk be külön telefont és kapucsengőt az irodánkba.

Ha ügyfeleket fogadunk, gondosan válasszuk ki a dolgozószoba helyét. Csak a lakás hivatalos részé­be engedjünk bepillantást; ne vezessünk át senkit a konyhán vagy a hálószobán. Aki otthon dolgozik, könnyen beleesik abba a csapdába, hogy megpróbál egyszerre dolgozni, főzni, gyereket nevelni, esetleg napozni. Ez pedig nem megy: tehát mindent a maga idejében. A nehézségeket jó szervezéssel és önfegyelemmel le lehet küzdeni. De nem marad el a jutalom: a függetlenség, a rugalmas beosztás és a kedvünkre való környezet.