Lépcsők

Csigalépcsők képes példákkal

Csigalépcső 1.

A csigalépcsők spirálalakjuknak kö­szönhetően rendkívül dekoratívak. A lépcső fokai az orsóba vannak be­fogva. A keresztmetszeteket a lehető legkisebbre méreteztük. A bevésési mélység 2 cm, ehhez 26 cm pofatartó­-szélesség tartozik. A lehető legna­gyobb belépési szélesség eléréséhez 360°-ra 12-13 lépcsőfokot kell elosz­tani. A pihenő hátsó szélénél a fejmagasságot mindig ellenőrizni kell!

Számítási példa

Ha 360°-ra 12 lépcsőfokot választunk, amelyek magassága 19,5 cm és két foknak megfelelő pihenőmagasságot veszünk alapul, akkor a számítása következőképpen alakul:

  • 12 fok x 19,5 fellépési magasság = 2,34 m
  • levonva 2 fellépési magasságot – 0,39 m (mivel a pihenő hátsó széle a második fok fölé esik) = 1.95 m
  • levonva a pihenő vastagsága – 0,05 m fejmagasságra adódik = 1.90 m

Csigalépcső 1.

Építtető: Niedecker házaspár, Falken­stein

A lépcső nézete

A lépcső nézete

Csigalépcső 2.

Egy félkör alakú falfülkében elhelyezett csigalépcső a tervezőnek (a vonal­vezetés és a biztonság szempont­jából) rendszerint sok fejtörést okoz. Az egyik alapvető kiinduló feltételt az jelentette, hogy a tipegőkorban lévő gyerekekre való tekintettel a mellvédet úgy kellett kialakítani, hogy az meg­védje őket a lezuhanástól. A lépcsőfeljárót egy kis ajtóval el lehet zárni.

Tekintettel arra, hogy erre a magas szintű biztosításra a gyerekek idősebb korában már nincs szükség, a lépcső emelkedő szakaszán a korlátpálcáknak ezt a szoros osztását már nem alkalmaztuk. A felső nyílás környékén a fokok közé egy-egy második korlát­pálcát is beiktattunk. A mellvéd sze­gélydeszkája úgy veszi körül a lépcső nyílását, mint egy tányért a pereme. Az acéloszlopra az utólag elkészített födémnyílás miatt van szükség.

Csigalépcső 2.

Szintmagasság: pinceszint: 2,28 m, földszint: 3,05 m
A fellépések száma: 28
Osztás 360°-ra: 14 lépcsőfok
A lépcső átmérője: 1,40 m
Az orsó átmérője: 15 cm
Fafaj: bükk
Fokvastagság: 4,5 cm
Fogódzó: rétegekből ragasztva, ke­resztmetszete 10 x 4,2 cm
A korlátrudak átmérője: 22 mm
A fa felületkezelése: kétkomponensű lakk

Az orsó metszete

Az orsó metszete

Csigalépcső 3.

A rozsdamentes acél és bükkfa kom­binációjával készített csigalépcsők je­lenleg rendkívül népszerűek. Ehhez az is hozzájárul, hogy ennek a típusnak az oszlop és a lépcsőfok között sem­miféle támasztókonzolra nincs szük­sége. A külső oldalon lévő távtartók tetszetős megjelenésűek. Előnyös, ha a fém nemes anyaga a belső térben máshol is előfordul. A legnépszerűbb a szálcsiszolt felületű rozsdamentes acél. Ezt a felületet például csiszolópa­pírral lehet elkészíteni; a szemcsézet 220-as vagy annál finomabb legyen. Fényes felületet polírozással kapha­tunk.

Csigalépcső 3.

A lépcső egy garzonlakásban a háló­szobába vezet. Ennek megfelelően a emelkedési arány és a járószélesség tekintetében csak minimális követel­ményeket kell kielégítenie. Ezeket a DIN 18065 1. táblázata (Határméretek) tartalmazza, a hasznos lépcsőszé­lességek a szabvány 12. és 13. oldalán találhatók.

A minimális követelmények a követ­kezők: 80 cm járószélesség, 20 cm fel­lépési magasság és 23 cm belépési szélesség. Természetesen fontos kö­vetelmény, hogy a lépcsőn kényel­mesen lehessen felmenni. A járóvonal csak a közlekedési űrszelvényen belül vándorolhat. Ez a fogódzótól 30 %-ra kezdődik, maga az űrszelvény 20 %, tehát az orsóig 50 % marad.

Csigalépcső 3.

Szintmagasság: 2,77 m
A fellépések száma: 15
A lépcső átmérője: 1,87 m
Fokok: bükk, 4,4 cm vastag
Fogódzó: bükk, 4,2 cm vastag
Korlátoszlopok: rozsdamentes acél­csövek, ᴓ 33,7 mm
Korláthevederek: rozsdamentes acél­csövek, 0 12 mm
Osztás: 15 lépcsőfok 360°-ra

Alaprajz

Alaprajz

A lépcsőfokok metszete

A lépcsőfokok metszete

Az oszloptalp részlete

Az oszloptalp részlete

Csigalépcső 4.

Az 1,27 m külső átmérőjű lépcsőn a körülményekhez képest elég kényel­mesen fel lehet menni. További előnye, hogy az újonnan kialakított tetőtérből még fény is jut az alatta lévő lakótérbe. Ezt a pihenő fémrácsa is elősegíti. Ez a rács kivehető, így a nagy tárgyakat nem kell a lépcsőn felvonszolni, a nyí­láson át fel lehet adni azokat.

Csigalépcső 4.

Szintmagasság: 2,765 m
A fellépések száma: 16
Alapterület: 1,26 m2
Osztás: 14 fok
Acélelemek: St 35
Emelkedési arány: 19,7 x 14,5 cm (a korlát belső oldalától 30 cm-re)

Csigalépcső 5.

Az építtető minimalista stílusú, könnyed, szellős hatású lépcsőt szeretett volna, amelynek létrehozásában alko­tó módon maga is közreműködött.

Csigalépcső 5.

Szintmagasság: 3,15 m
A fellépések száma: 16
Alapterület: 1,98 m2
Osztás: 14 lépcsőfok 360°-ra
A lépcső átmérője: 1,588 m
Fokvastagság: 4,5 cm
Fafaj: bükk
Felületkezelés: olaj
Emelkedési arány: 19,7 x 22,1 cm a (fogódzó belső élétől 30 cm-re)

A kilépés metszete

A kilépés metszete

Csigalépcső 6.

Az építész a ház tervezésekor a fő­lépcsőt a ház központi tengelyében helyezte el. A nagy ablakfelületnek kö­szönhetően a lépcsőház fényárban úszik.

A lépcsőfokokat a fokok alá szerelt, konzolos acéllemez-elemek tartják. Az acéllemezek vastagsága 8 mm, és szinte teljesen körbeölelik az orsót alkotó csövet, hogy teherbírásuk a lehető legnagyobb legyen. A lépcső­fokokat ragasztóval és 8 mm-es forgácslap-csavarokkal erősítettük a konzolokra.

Csigalépcső 6.

Szintmagasság: 3,42 m
A fellépések száma: 18
A lépcső átmérője: 1,90 m
Emelkedési arány: 19 x 22,5 cm
Osztás: 18 lépcsőfok 360°-ra Fafaj: bükk
A lépcsőfokok vastagsága: 4,5 cm, rétegesen ragasztva
Szerkezet: acél, St 37
Orsó: ᴓ 133×4 mm
A korlátoszlopok: ᴓ 33,7 x 2 mm
A korlátmezők oszlopai: ᴓ 12×2 mm
A felső-alsó heveder: laposacél, 25/3 mm
Acélfelület: vascsillám, antracit
Ablakfelület: nádzöld festés, RAL6013
Padlóburkolat: pala

Alulnézet és a lépcső keresztmetszete

Alulnézet és a lépcső keresztmetszete

Csigalépcső 7.

A galériára és a tetőteraszra vezető feljáró kialakítása igazodik a pavilon arányaihoz. A csigalépcső négyzetes alaprajza tökéletesen illeszkedik az erre kialakított fülkébe. A fogódzó nél­küli korláton át zavartalanul ki lehet te­kinteni a tetőteraszra. A belépés kissé rejtetten helyezkedik el. A teknőszerűen kialakított fellépőkbe kerültek a tölgyfa lépcsőfokok. A teknőket a belső oldalon összehegesztették az orsóval, kívül pedig harmonikaszerűen össze­állított laposacél konstrukció tartja azokat.

Csigalépcső 7.

Szintmagasság: 3,50 m
A fellépések száma: 20
Emelkedési arány: 17,5 x 28 cm
Osztás: 16 lépcsőfok 360°-on
Alapterület: 4,62 m2
Falköz: 4 m
A fokok burkolata: tölgy, 4 cm vastag
Felületkezelés: olaj/viasz
Az acélelemek felülete: vascsillám, antracit

A külső oldali pofatartó nézete

A külső oldali pofatartó nézete

Alaprajz

Alaprajz

Hatszögletű csigalépcső

Az elliptikus alaprajzú, favázas szer­kezetű családi ház kielégíti a „passzív ház” követelményeit. A szerkesztésből adódó hatszög ki­fejezetten csigalépcső telepítését sugallta. A lépcsőfokok külső oldalán kirajzolódó harmonikaszerű alakzat kiválóan illik a ház és a berendezés összképébe.

A lépcső teherbírásának biztosítására a fal melletti sarkokba kerülő lépcsőfokokat alátámasztottuk. A lebegő oldalon a lépcsőfokok terhelését a korlátoszlopok a fogódzónak adják át. Ezek a korlátoszlopok a tetőgerendák­kal is összeköttetésben vannak. A 2,15 m átmérő kényelmessé teszi a lépcsőt. Az ilyen, alámetszés nélküli lépcsőknél ügyelni kell arra, hogy a belépés nagyobb legyen, mint 26 cm.

Hatszögletű csigalépcső

Szintmagasság: 2,99 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 19,2 x 26,8 cm
Karszélesség: 1,05 m
Lépcsőfokok: multiplex rétegelt lemez
Fokvastagság: 5,4 cm
A fokokat fedő furnér: bükk
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Korlát: rozsdamentes acélcső

A lépcső alaprajza

A lépcső alaprajza

Acél csigalépcső 1.

A kapuőrházat kis garzonlakássá építették át. A feljárat a DIN 18 065 értelmében főlépcsőnek számít, ezért a három szint összekötésére a járó­szélesség és az emelkedési arány te­kintetében néhány minimális követel­ményt be kell tartani. Az egész épület szélessége 4,10 m, ezért a csigalép­cső látszott a megfelelő megoldásnak, így maradhatott szabadon a lehető legnagyobb lakótér. A lakás tulajdonosának kívánsága kényelmesen járható lépcső volt, de az semmilyen körülmények között nem készülhetett fából. A nyitott tetőtér régi és új gerendázatának látványa ugyanis már kielé­gítette a tulajdonos fa iránti igényeit.

A CAD- és lézertechnika ma már lehetővé teszi, hogy szakcégek bevo­násával 8 mm vastag rozsdamentes acéllemezből elfogadható áron ki lehessen vágatni a lépcsőfokokat. A rajzolóprogramok a formák végtelen gazdagságát kínálják. A tervezés után a fémfeldolgozó az adatokat mág­neslemezen vagy e-mailen kapja meg, azt számítógépén technologizálja, majd lézerrel kivágja a fokokat. A fo­kokra a gyártóüzem ráhegeszti a kon­zolokat, majd a helyszínen azokat az oszlopra hegesztik.

Acél csigalépcsőAcél csigalépcső

Szintmagasság, fszt.: 2,32 m
Szintmagasság, em.: 2,21 m
Emelkedési arány, fszt.: 17,8 x 27,5 cm
Emelkedési arány, em.: 18,4×27,5 cm
A lépcső átmérője: 1,95 m
Osztás: 14 lépcsőfok 360°-ra
A lépcső anyaga: rozsdamentes acél
Orsó: ᴓ 114,7 x 4 mm
A lépcsőfokok/konzolok vastagsága: 8 mm
Fogódzó/oszlop: ᴓ 33,7 x 2 mm
Korlátmező-hevederek: ᴓ 12 x 1,5 mm

Az oszlop és a lépcsőfokok nézete

Az oszlop és a lépcsőfokok nézete

Alaprajz

Alaprajz

Acél csigalépcső 2.

Az építtető rozsdamentes anyagból készült lépcsőt kért. Ezt követően a lépcsőfokok tulajdonságait kellett el­dönteni. A rácsos felületek átengedik a csapadékot, használatuk azonban kellemetlen. Amikor havazik, feltétlenül szükség van arra, hogy a lépcsőről letakarítsuk vagy megfelelő módon leolvasszuk a havat. A lépcsőfokokra át kellett lyuggatni, hogy nedves időben se legyenek túl csúszósak. Mindez együttesen a rozsdamentes acél alkalmazása mellett szólt.

A lép­csőfokokat manapság CAD-rajzolóprogramokkal tervezhetjük meg. Ezt célszerűen a lépcső tervezője végzi el, majd a tervet átadja a fémmegmunká­ló üzemnek. A CNC-vezérlésű lézeres technikával az acél percek alatt kivág­ható. A szakemberek ilyenkor „lézerezett” anyagról beszélnek. A durva (40-60-as) szemcsézetű csiszolás után a műhelyben a fokokat össze­hegesztik a konzolokkal. Nagyobb lépcsőknél viszont az oszlopra a hely­színen szokták ráhegeszteni a lépcső­fokokat.

Csigalépcső

Itt olyan lépcsőről van szó, amely a DIN 18 065 1. táblázat szerinti állandó tartózkodásra használt helyiségekbe vezet. Ebben az esetben a következő minimális méreteket kell betartani: járószélesség az orsó és a fogódzó belső oldala között 80 cm, emelkedési arány 20 cm/23 cm. A minimális méreteknél fontosabb azonban a lép­csőszabály: 2 m + sz = 63 cm, ennek a felhasználó szempontjából több hasznát vesszük.

Acél csigalépcső 2

Szintmagasság: 2,68 m
A fellépések száma: 14
A lépcső átmérője: 195,6 cm
Osztás: 13 lépcsőfok 360°-ra
A lépcső anyaga: rozsdamentes acél
Oszlopdísz: ᴓ 114,7 x 4 mm
Fokvastagság: 8 mm
Konzolvastagság: 6 mm
Orsó: ᴓ 133×4 mm
A korlátoszlop mérete: ᴓ 33,6 x 2 mm
A fogódzó mérete: ᴓ 33,6 x 2 mm
Korláthevederek mérete: ᴓ 12×2 mm

Alaprajz

Alaprajz

Pala-acél csigalépcső

A lépcső érdekes részletei: a legye­zőszerű lépcsőfokok, a lépcsőzetes konzolok, amelyek gondoskodnak a fokok állékonyságáról, valamint az elkeskenyedő húzott lépcsőfokok. Az oszlopok és a fogódzó kör kereszt­metszetűek, az összes többi elem sarkos, leélezés nélkül.

Nézetrajz

Pala-acél csigalépcső

Pala-acél csigalépcső

Szintmagasság: 2,73 m
A fellépések száma: 14
Alapterület: 4,5 m2
Emelkedési arány: 19,3 x 24 cm, húzott lépcsőfokok: 19,5 x 28 cm
A lépcsőfokok anyaga: pala
Fogódzó: rozsdamentes acélcső
Orsó: acélcső, ᴓ 101 x 5 mm
A lépcsőfokok tartószerkezete: lapos­acél
Korlátoszlopok: laposacél
Korlátmezők: négyzetes acélrudak
Felületkezelése, acél: fekete festés