Lépcsők

Ívelt lépcsők képes példákkal

Ívelt lépcső 1.

Ez a klasszikus stílusú lépcső a ház sarkában, a bejárati ajtó mögött talál­ható, és az alsó és felső szintet köti össze. A lépcső alakja a ház főhom­lokzatát idézi. A lépcső középvonalá­ban a külső fal át van törve, ami ked­vező a megvilágítás szempontjából. A lépcsőfokok burkolatának elővigyázatosságból a strapabíró kanadai ju­hart választottuk, mivel a gyerekszoba is a felső szinten található és a gyere­kek cipői bizony nem mindig makulát­lanul tiszták! Az egyszerű rudakból álló korlát a kúposán felfelé szélesedő be­lépő oszlopokkal jellegzetesen egyedi stílusú.

Ívelt lépcső 1.Ívelt lépcső 1.

Szintmagasság: 2,78 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,5 x 26 cm
Járószélesség: 95 cm
Lépcsőfokok: kanadai juhar, 4,2 cm vastag
Fokbélések: juharral furnérozott bútor­lapok, 2 cm vastag
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Pofatartók: rétegelt-ragasztott faanyag, 5 cm vastag
Furnérvastagság: 4 mm
Ragasztás: poliuretán ragasztó
Felületképzés: töltőanyag és lakk; fes­tés, RAL 9010

Ívelt lépcső 2.

A bejárati csarnokban elhelyezett, lép­cső a színkontrasztnak köszönhetően uralja a teret. A vasbeton szerkezetű lépcső tölgyfa burkolatot kapott. A fal melletti lábazaton az ajtók és ablakok borításánál alkalmazott profil ismétlő­dik. A járólapok és a fokbélések meg­hosszabbítása a szabad oldalon masszív jelleget ad a lépcsőnek.

A lépcső elkészítése

A két részből álló lábazati takarópofa teljes vastagsága 20 mm. A profilt az első, 13 mm vastag lamellába mar­ták bele. A fal mellett az emelkedési arányt átrajzoltuk a pofatartóra, és kivágtuk. Hogy a pofatartót a helyszí­nen magassági irányban pontosan be lehessen állítani, a végleges emelke­dési arányt nagyon pontosan kellett felrajzolni.

Ez az egyenletes bevésési méret előfeltétele. A pofatartó hajlítását és felerősítését aránylag gyorsan kell végezni, mielőtt a ragasztó meg­száradna. A pofatartót odacsavaroztuk a falhoz, hogy ezzel is elősegítsük a ragasztáshoz szükséges összeszorítást, a csavarok a fokok magassá­gában helyezkednek el. A felső ol­dalon esetleg keletkező élt még a felületkezelés előtt le kell csiszolni, magát a felületkezelést kétszeri ola­jozással az építővállalat végezte.

Ívelt lépcső 2.

A fokok felerősítésére nemrégen még köldökcsapokat és csavarokat hasz­náltunk, ezeket azonban mára a két­komponensű vagy poliuretán ragasz­tók feleslegessé tették. Ez is azt jelzi, hogy az árversenynek a kézműves ­munka sem tud ellenállni. Aki elzárkó­zik az új módszerek elől, azt legkésőbb a következő versenytárgyalás visszatéríti a valóság talajára. A lép­csőfokok és a betonszerkezet közti üregeket gondosan ki kell tölteni, különben rezonáló testek keletkeznek. A korlátot lakatos készítette, az készen kapható rozettákkal díszített acélrudakból és 25/6 mm-es laposvasból áll, az utóbbira szereltük fel a rétegek­ből összeragasztott fogódzót.

Az előírt sugarakat már az építkezés során pontosan betartották, ezért az íveket és a lekerekítéseket a műhely­ben lehetett elkészíteni.

Ívelt lépcső 2.

Szintmagasság: 3,22 m
Járószélesség: 1,35 m
Emelkedési arány: 17,9 x 27 cm
A fellépések száma: 18
A lépcső burkolata: tölgy
Felületkezelés: kétszer olajozva, okker­színű adalékkal
Fokvastagság: 4,5 cm
A fokbélések vastagsága: 2 cm
A lábazati takarópofa vastagsága: 2 cm
A fogódzó keresztmetszete: 4 x 5 cm Építtető: Schneider házaspár, Bad Homburg

Ívelt lépcső 3.

A lépcső kialakítása egyszerűen lenyű­göző. A kerek födémkivágás egyúttal a bejárati csarnok bevilágítója is. ívelt lépcsőknél a csapos tartószerkezet költségtakarékos megoldás. Különö­sebb ráfordítások nélkül bármilyen lépcső elkészíthető, ha van egy fal, amelyre a lépcsőfokokat tartókkal fel lehet erősíteni. Ha fát használnánk, a pofatartókat rétegekből összeragaszt­va kellene elkészíteni, ami sablon nélkül nem megy. Laposacél pofatar­tók esetén a tartószerkezetet szintén hajlítani kell, bár mindez kevesebb munkával jár. Ha a tartószerkezetet derékszögű acél zártszelvényként ala­kítjuk ki, az íveléseket nagyon gondo­san kell összeilleszteni, mert csak így kapunk törésmentes vonalakat.

Ívelt lépcső 3.

A lépcsőt mindkét oldalon csapok tartják. A fal mellett a fokok acél­tartókra fekszenek fel, amelyekre a hangátvitel megakadályozására mű­anyag alátéteket ragasztottunk. A fo­kok 6 cm vastag multiplex rétegelt lemezből készültek, ezek felső oldalá­ra és első élére 2,3 mm vastag európai juhar furnért ragasztottunk. A korlát­oszlopokat az alul behegesztett mene­tes orsók merevítik, mivel ezek a fokokon keresztül a csapokba vannak becsavarva.

Ívelt lépcső 3.

Szintmagasság: 2,92 m
A fellépések száma: 16
Emelkedési arány: 18,2 x 26,5 cm
Járószélesség: 0,98 m
Karszélesség: 1,04 m
Alapterület: 4,24 m2
Belépő oszlopok: rozsdamentes acél­csövek, ᴓ 110×2 mm
Hevederek: rozsdamentes acélcsövek, ᴓ 18×2 mm
Korlátoszlopok: rozsdamentes acél­csövek, ᴓ 42,4 x 2 mm
Acélcsapok: matt krómozás
Lépcsőfokok: multiplex rétegelt lemez, 6,23 mm vastag
Fedőfurnér: európai juhar
Fogódzó: rétegelt-ragasztott európai juhar, 4,2 cm vastag
A fa felületkezelése: kétkomponensű lakk

A lépcső alaprajza

A lépcső alaprajza

A fokok metszete

A fokok metszete

Ívelt lépcső 4.

Ez a lépcső a legszükségesebb ele­mekből áll össze. A belső oldali po­fatartóra fekszenek fel a lépcsőfokok, de lehetőleg látható konzolok nélkül. A pofatartók szekrényes tartóvá össze­hegesztett lapos acélból készültek. A fokoknál a pofatartót behegesztett borda erősíti. A belső oldalon elhelyezett fogódzó biztonságossá teszi a lépcsőt.

Ívelt lépcső 4.

Szintmagasság: 2,75 m
A fellépések száma: 15
Alapterület: 2,9 m2
Emelkedési arány: 19,6 x 24,4 cm
Járószélesség: 72 cm
Fokok és fogódzók faanyaga: tölgy
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Pofatartók: acél, 4 cm vastag
Korlátrudak: acélcsövek, ᴓ 30 x 3 cm
Korlátmező: acélrudak, ᴓ 18 mm
Acélfelületek: fehér festés, RAL 9010

A lépcső alaprajza

A lépcső alaprajza

A lépcsőfok felerősítésének részlete

A lépcsőfok felerősítésének részlete

Ívelt lépcső 5.

Ez a reprezentatív lépcső a felső lakószobákba vezet. Az építész pofa­tartó nélküli harmonikalépcsőt képzelt el. Ennél a lépcsőnél a gondot a külső oldalon alkalmazott rögzítések jelen­tették, mivel minden 3. vagy 4. fokot a falhoz kellett erősíteni. A belépés környezetében a fokok a padlóra támaszkodnak. A 10. és 15. fok közötti távolságot viszont a lépcsővel szaba­don, alátámasztás nélkül kellett áthi­dalni.

A harmonikalépcső fokait multiplex rétegelt lemezből készítettük. Ezek általában bükk, nyír, vörösfenyő és lucfenyő alapanyagból készülnek. Az egyes fafajok között jelentős árbeli és szilárdsági eltérések vannak. A bükk a legnagyobb, a lucfenyő a legkisebb szilárdságú. Esetünkben ez azt jelenti, hogy bükkfát kellett választanunk, azt is vastag keresztmetszettel. A fokok felső oldalára 2,5 mm, az első élekre 6 mm vastagságú vastagfurnér került, a többi felületet normál furnér borítja.

A fokokat és fokbéléseket kettős eresztékek kötik össze. A lépcső három-négy fokból álló darabjait a műhelyben ragasztottuk össze, mert ott jobban el lehet végezni az összeszorítást. Az így összeállított elemeket azután a helyszínen ragasztottuk össze egymással. Azonban a lépcső külső megjelenésének rovására eze­ket a kötéseket átmenő csavarokkal kell megerősíteni.

A mellvéd korlátmezőinek hevedereire a gyerekek biztonsága érdekében tartófülekkel 3 mm vastag plexiüveget erősítettünk. A lépcső kilépésénél el­helyezett kis ajtó szintén a gyerekek biztonságát szolgálja.

Ívelt lépcső 5.

Szintmagasság: 2,65 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 17,7 x 28,0 cm
A fokok és fokbélések vastagsága: 62 mm
Fedőfurnér: tölgy
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Korlát: hajókorlát (Reling)