Lépcsők

Meredek lépcsők, példákkal és képekkel

Meredek egykarú egyenes lépcső 1.

A lépcső talppontjánál a terhelés egy 12 mm vastag acél­lemezen oszlik el. Az acéllemezt dübelekkel állították be az esztrichen, majd odaragasztották. A parkettát később a lemezzel egy síkba munkálták le. Az U 120-as tartókból készült pofatartókra konzolok vannak felhegesztve, ezekre tolták rá a behasított lépcsőfokokat.

A fokok és a konzolok illeszkedő részeit erre a célra alkal­mas ragasztóval kenték be, ami megkönnyíti a szerelést, ki­keményedve pedig biztos kötést ad. A kiegészítő mecha­nikai rögzítést a fokokba alulról becsavart és a konzolokon is átmenő hernyócsavarok látják el.

Meredek lépcső

Szintmagasság: 2,62 m
A fellépések száma: 13
Emelkedési arány: 20,2 x 23,5 cm
Járószélesség: 70 cm
Fafaj: tölgy
A fokok vastagsága: 4,4 cm
Pofatartók: acél U 120-as tartó
Korlátoszlopok: kettős oszlop, 55 x 8 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélsodrony, ᴓ 3 mm
Felületkezelés, acélra és fára: kétkomponensű lakk

Meredek egykarú egyenes lépcső 2.

A lépcsőkar korlátja és a mellvédkorlát közti átmenetet pon­tosan meg kell szerkeszteni. A kevésbé gyakorlott lépcső­építő jól teszi, ha az átmenetnek ezt a részletét 1:1 arány­ban rajzolja fel. Ha a korlát magasságát a lépcső mentén és a mellvéd szélénél egyaránt 90 cm-re választjuk, akkor a fogódzók középvonalának metszéspontja a kilépő lép­csőfok első éléhez kerül. Ha a metszéspontot eltoljuk (a mi esetünkben például hátra), akkor a korlát magassága a lépcső mentén csökken. A korlát elején és végén 33 mm átmérőjű rozsdamentes acélrudakat helyeztünk el, amelyek feladata a korlát stabilizálása.

Meredek egykarú egyenes lépcső 2.

Szintmagasság: 2,75 m
A fellépések száma: 14
Emelkedési arány: 20,1 x 23,5 cm
Járószélesség: 76 cm
Fafaj: nyír
A fokok és pofatartók vastagsága: 4 cm
A fogódzó átmérője: 4,5 cm
Korlátmező: rozsdamentes acélrudak, ᴓ 12 mm
Kezdő- és záróoszlop: rozsdamentes acélcső, ᴓ 33 x 2,5 cm

Gerinctartós lépcső

Az egytartós lépcső stabilitásáról ala­pos tervezéssel kell gondoskodnunk. A bemutatott esetben a gerinctartó fel­ső vége perforált lemezzel van a fö­démgerendához erősítve. A DIN 1052 szerint a bütübe behajtott csavarok akkor tekinthetők teherbírónak, ha a száliránnyal bezárt szögük legalább 50°; ebben az esetben teljesül ez a feltétel. Ráadásul a csavarok húzó igénybevétele nem nagy. A talppontnál az első fokon lévő karom két hatlap­fejű csavarral lett a padlóhoz erősítve.

A gerinctartó felerősítése a födémhez.Gerinctartós lépcső

Szintmagasság: 2,74 m
Emelkedési arány: 21,1 x 16 cm
A fokok alámetszése: 5 cm
Fokmélység: 21 cm
Járószélesség: 68 cm
Alapterület: 1,4 m2
Lépcsőhossz: 2,05 m
Fafaj: bükk
Felületképzés: kétkomponensű lakk
A gerinctartó keresztmetszete: 12 x 14 cm
A karom mélysége: 5,5 cm
Fokvastagság: 4,2 cm
A fogódzó átmérője: 4,5 cm
Korlátmagasság a lépcső mentén: 80 cm
Korlátmagasság a mellvédnél: 90 cm
Korlátoszlopok: rozsdamentes acélcsövek, ᴓ 33,2 x 2 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélsodrony, ᴓ 4 mm

Meredek egykarú egyenes lépcső

Ennek a közvetlenül egy ajtó előtt fel­állított lépcsőnek a láttán méltán el­gondolkozhatunk azon, vajon meddig lehet a pofatartók és a lépcsőfokok vastagságát csökkenteni. A lépcső mögötti szobát gyakran használják, ezért mindenképpen kerülni kellett, hogy a szobából kilépve egy tömör szerkezet zárja le utunkat. Az üveg­szálas anyagok használatában már tapasztalatokkal rendelkező Anderegg asztalosmesterrel (Wattwil, Svájc) né­hány kísérletet végeztünk. így találtuk meg a megfelelő rostanyagot, hatá­roztuk meg a rétegek számát és a megfelelő ragasztót, mindez pedig lehetővé tette, hogy a lépcsőfokok vastagságát 20 mm-re csökkentsük.

A lépcsőfokok merevségét az üveg­szálas rétegek számával lehet befolyá­solni. Minél több réteget alkalmazunk, annál merevebb a lépcsőfok. Az üveg­szállal erősített lapokat különböző famegmunkáló gépekkel meg lehet munkálni és be is lehet lakkozni.

Az építtető kívánsága az volt, hogy a lépcsőfokok a parkettához hasonlóan bambuszból készüljenek. A rendel­kezésre álló bambuszlécek hossza 90 cm, szélessége 9 cm, vastagsága pedig 1,5 cm volt. A fokokat tehát összeillesztettük, a lépcsőfokok mére­tének megfelelően összeragasztottuk, majd 9,5 mm vastagra gyalultuk. Két ilyen lap közé ragasztóval bevont üvegrostszövetet helyeztünk, majd összesajtoltuk a lapokat.

A lépcsőfokok készítése

  • A faelemek átcsiszolása durva csi­szolópapírral.
  • A faelemek alapozása.
  • A poliésztergyanta összekeverése az edzővel.
  • A 600-as üveg rostszövet méretre vágása.
  • A jól átitatott rostszövetek felrakása (négy réteget alkalmaztunk).
  • A lapok összesajtolása furnérprés­ben, kis nyomással (egy éjszakán át).
  • A további megmunkálás fameg­munkáló gépekkel végezhető.

Merevítés

A merevítés a tervezés során nem kis fejtörést okozott, mert a 100/20 x 2 mm méretű acél pofatartók keresztirány­ban nagyon instabilak. A következő megoldást alkalmaztuk: A bal oldali pofatartót a kilépés környezetében három helyen hozzáerősítettük a födémhez. A talpponton az esztrichbe beágyazott acéllemezt helyeztünk el, a pofatartókat ehhez hegesztettük hozzá.

A foktartókba fúrt furatok és a csava­rok pontosan illeszkednek, így elcsú­szásra nem kell számítani. A lépcső­fokok kissé behajlanak, a rajtuk való járás ennek ellenére kellemes.

Meredek egykarú egyenes lépcső

Szintmagasság: 2,65 m
A fellépések száma: 13
Emelkedési arány: 20,4 x 20,5 cm
Járószélesség: 84 cm
Lépcsőfokok: üvegrostszövettel erősí­tett bambusz, 20 mm vastag
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Pofatartók: rozsdamentes acél zárt­szelvény, 100/20 x 2 mm
Mellvédkorlát: rozsdamentes acél
A mellvéd oszlopai: rozsdamentes acélcsövek, ᴓ 26 x 2 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélsod­rony, ᴓ 3 mm

Gerinctartós lépcső

A padlásteret lenyitható lépcsővel elég nehézkesen lehetett megközelíteni, az építtető ezért egy fixen beépített lép­cső mellett döntött. A lépcső alatti és feletti szabad belmagasságok megha­tározásához vázlatot kellett készíteni és a megvalósíthatóságot közösen kellett átgondolni.

Gerinctartós lépcső

Nemcsak az emelkedési arányt kellett alaposan meg­fontolni, hanem a lakótérbe kerülő lép­cső megjelenését is. Az anyagok, így a faanyag, illetve a gerinctartó és a lép­csőfokok színe a lakótérben is vissza­köszön. A lépcsőnyílás a padlás felől kétszárnyú ajtóval zárható. A gerinctar­tóra két oldalon két-két furattal ellátott foktartók vannak felhegesztve, ezek­hez lehet hozzácsavarozni a lépcső­fokokat.

Gerinctartós lépcső

Szintmagasság: 2,88 m
A fellépések száma: 13
Emelkedési arány: 22,1 x 20 cm
Járószélesség: 63 cm
A lépcsőfokok anyaga: kanadai juhar
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Tartó: acél zártszelvény, 80/80 x 5 mm
A gerinctaró felületkezelése: szürkéskék festés
Építtető: Frau Kunstmann, Frankfurt

A gerinctartó felső csatlakozása

A gerinctartó felső csatlakozása, a födém irányába nézve

Meredek negyedívelt lépcső 1.

A lépcső szabad oldalán alkalmazott harmonikaszerű kialakítás a 90-es évek divatirányzatait tükrözi. Ez a részlet fá­ból vagy acélból is elkészíthető. A lép­cső könnyed szerkezete jól illik az elő­szobába. A pofatartókat 80 x 10 mm-es lapos acélból hegesztették össze. A fo­kokat ráhegesztett konzolok tartják, ezekre lehet rátolni, majd ráragasztani a behasított fokokat. Kiegészítőül még hernyócsavarok is fogják a fokokat.

Meredek negyedívelt lépcső

Szintmagasság: 2,84 m
A fellépések száma: 14
Emelkedési arány: 20,3 x 18,7 cm
Járószélesség: 78 cm
Alapterület: 2 m2
Fafaj: kanadai juhar
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Pofatartók: laposacél, 80/10 mm
Korlátrudak: T-acél, 40/40 x 5mm
Korlátmező-rudak: köracél, ᴓ 18×2 mm
A korlátrudak felülete: fehéralumínium
Acéllemez: festve, RAL 9006

 

Metszet

Metszet

Meredek negyedívelt lépcső 2.

Az építtető szerette volna, ha a pad­lástérbe vezető lépcső megjelenése könnyed és áttört hatású.

Tetőtér-beépítésnél nagyon takaré­kosan kellett bánni a hellyel. Ebben az esetben a fejmagasságban lévő középszelement, a lakótérbe való bejára­tot és a terek arányait kellett figyelem­be venni. A keresztmetszetek minimá­lisra csökkentéséhez az építtető acélt választott, így mellőzni lehetett a lépcsőt alátámasztó oszlopot. A szabad oldali (lebegő) pofatartót a 12. lépcső­fok magasságában rozsdamentes acélsodronnyal a tetőgerincre füg­gesztettük fel. A fal melletti pofatartót ezenkívül négy helyen a falhoz csava­roztuk.

Meredek negyedívelt lépcső 2.

Szintmagasság: 2,69 m
A fellépések száma: 13
Emelkedési arány: 20,7 x 22,5 cm
Járószélesség: 80 cm
Pofatartók: rozsdamentes acél zárt­szelvény, 100/40 x 2 mm
Foktartók: laposacél, 50/8 mm
Sarokoszlop: rozsdamentes acélcső, ᴓ 40 x 2 mm
Lépcsőfokok: bükk, vastagság 4,3 cm
Fogódzó: bükk, ᴓ 4 cm

Biztonsági szempontok

A meredek lépcső használatát a lehető legnagyobb mértékben biztonságossá kell tenni. A felmenetel általában nem jelent problémát, a problémák lemenetelkor jelentkeznek. A lépcsőfokok első élét talpunknak a lábujjak és a rüszt közé eső, párnás részével érzékeljük. Ha a meredek lépcső belépési széles­sége túl kicsi, a lábnak nincs elegendő helye a lépcsőfokon. Ebben az esetben lábunkat keresztben tesszük rá a fok­ra, vagy arra sarokkal lépünk rá. Az ilyen járáshoz némi gyakorlatra van szük­ség, mert talpunk hajlata nem mindig akar engedelmeskedni. Ha a lépcsőnek fokbélése is van, az alámetszés legalább 6-8 cm legyen.

A következő veszélyforrás a húzott fokokkal készített ívelés. Ha ez a lép­cső felső szakaszára esik, nem jelent különösebb problémát, mert aki lefelé megy a lépcsőn, gyorsan eléri a követ­kező síkot. Nagy bizonytalanságot okoz­hat viszont, ha az ívelés a lépcső alsó szakaszára kerül. Ha a lépcső haszná­lója a kilépő lépcsőfokon áll és az a szándéka, hogy lemegy a lépcsőn, akkor lepillant a mélybe és azonnal kellemetlen érzése támad a belső ol­dalon elkeskenyedő húzott fokok lát­tán.

Alaprajz

Alaprajz

A kis hely miatt a belépési széles­ség a minimálisra csökken. Az ilyen lát­vány hatására még a mozgékony em­bereket is rossz érzés fogja el. A meg­figyelések azt mutatták, hogy ebben a pillanatban kezünk fogódzót keres. További probléma, hogy ennél a lép­csőnél az utolsó előtti lépcsőfokot pihenővé alakították ki.

Felülnézet részlete: pofatartó/lépcsőfok

Felülnézet részlete: pofatartó/lépcsőfok

Metszet a pofatartón át, a fok nézetben látszik

Metszet a pofatartón át, a fok nézetben látszik