Lépcsők

Egyenes egykarú lépcsők, képekkel

Egyenes egykarú lépcső

Ez a modell jó példa a legősibb lép­csőforma és a legkorszerűbb technika kombinációjára. A megrendelő, egy fűrészüzem tulajdonosa könnyen ráállt, hogy ezt a lépcsőtípust válassza iroda- és oktatóközpontjának előcsarnokába. A lépcsőt alkotó kőrispallók szijácsának és gesztjének játékosan váltakozó színei az egész helyiséget élettel töltik meg. Különös hangsúlyt fordítottunk a korlátmezők átláthatóságára, hogy még az se takarja a lépcsőkart. A lépcsőt a padlószinttel a pihenő rozsdamentes acélfelülete kapcsolja össze.

Egyenes egykarú lépcső

Szintmagasság: 283,5 cm
Alapterület: 6,6 m2
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,9 x 26 cm
Járószélesség: 110 cm
Fafaj: kőris
A fogódzó átmérője: 5 cm
Felületkezelés: kétkomponensű lakk
Oszlopok: rozsdamentes acélcsövek, ᴓ 48 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélsod­rony, ᴓ 5 mm

Az 1,16 m széles lépcső 38 darab 30 mm vastag pallóból készült. A lépcső geometriai adatait (a ráültetett kivi­telnek megfelelően) betápláltuk a szá­mítógépbe, a kapott adatokkal CNC-marógép marta ki a pofapallót. Ezután összeragasztottuk a pallóelemeket. A pofatartók első éleire 4 x 4 cm mé­retű orrot (előreugrást) martunk, így a belépésnél alámetszés alakult ki és a lépcsőt kényelmesen és biztonságo­san lehet használni. Összeragasztás után a felületeket átcsiszoltuk és két­komponensű lakkal vontuk be.

A lépcső tömege 650 kg: 8 emberre volt szükség ahhoz, hogy bevigyék az épületbe. A lépcsőkart acél szögido­mokkal erősítettük a födémhez. Az induló pihenő kőrisfa keretre helyezett rozsdamentes acéllemezből készült.

Egyenes egykarú lépcső 2.

A cipőüzletbe vezető lépcső tartószer­kezete vasbeton, a fokok burkolata európai juhar, amelyet elöl megkettőz­tünk, így vastagsága 8 cm lett. A fok­bélések a jobb oldali fal lábazatához hasonlóan 13 mm vastag márványból készültek. A bal oldali falhoz való csat­lakozást 1 cm széles árnyékfuga emeli ki. Az egyszerű, harmonikajellegű lép­cső erős térformáló elem. A fokok felü­letét mézsárgára pácoltuk és kétkom­ponensű lakkal vontuk be.

Egyenes egykarú lépcső 2.

Építtető: Altstadtbau, Frankfurt 

Egyenes egykarú lépcső 3.

A lépcső megjelenését nagyban emeli az induló szakasztól balra elhelyezett, a lépcsővel azonos anyagú, félkör alakú szekrény. Fontos szempont volt, hogy a lépcsőfeljárónak látványosnak, mégis otthonosnak és hívogatónak kell lennie.

Egyenes egykarú lépcső 3.

Szintmagasság: 3,00 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 20 x 24 cm
Fafaj: kanadai juhar
Ívelt fokbélések: rétegesen ragasztott vastag furnér

Egyenes egykarú lépcső 4.

A lépcső építésekor hosszas vita volt arról, hogy az építkezés melyik fázisát célszerű előbb elvégezni, a burkolást vagy a korlát elkészítését. Az építész elképzelése az volt, hogy a korlátot lakkozni kell. Mivel azonban a burkoló ahhoz van hozzászokva, hogy szerke­zetkész épületben dolgozik és ezért esetleg nem vigyáz a lakkozott felü­letekre, végül is a bonyolultabb mód­szer, azaz a korlát későbbi beépítése mellett döntöttünk.

Egyenes egykarú lépcső 4.

Az előbetonozott lépcsőn tehát már rajta voltak a burkolólapok. A lépcső­fokok kontúrját a lépcső szabad ol­dalán MDF-lapra rajzoltuk át és ki­vágtuk. A pontos illesztést jelentősen megnehezítette a lépcsőfokok profilos kialakítása. A korlát-pofatartó belső ol­dalának helyzetét az „átrajzolós” módszerrel már könnyen meg lehetett ha­tározni. A korlát-pofatartó 6 cm vas­tagságát úgy értük el, hogy belső és külső része közé fabetéteket ragasz­tottunk.

Metszet

Felső élének kirajzolását a helyszínen megismételtük, hogy a bur­kolt járófelületek tényleges méretei­hez tudjunk igazodni. A 6 cm vastag korlát-pofatartó tehát félig a lépcsőre támaszkodik, külső része viszont elta­karja a lépcső szerkezetét. A korlátrudakat ragasztás­sal és csavarozással erősítettük a kor­lát-pofatartóba és a fogódzóba. A kor­lát elemeit és az oszlopokat a műhelyben készre lakkoztuk és a helyszínen állítottuk össze.

Egyenes egykarú lépcső 4.

Szintmagasság: 2,96 m
Emelkedési arány: 18,5 x 26 cm
Korlát-pofatartók: rétegesen összera­gasztott MDF-lapok
Korlátrudak: kőris, keresztmetszet 5 x 5 cm
Fogódzó: kőris, keresztmetszet 8 x 6 cm
Oszlop: kőris
A korlát felületkezelése: festés, RAL 9010
Építtető: Prügel, Götzenhain

Egyenes egykarú lépcső 5.

Egyszerű és nagyon józan megjele­nésű lépcső, amely kiemeli a helyiség céltudatos, üzleties jellegét. A pofa­tartók (amelyek színe egy árnyalattal eltér a padlóétól) hangsúlyozzák a lépcső masszív, megbízható mivoltát. Az enyhén gőzölt bükkfa lépcsőfokok visszafogott vöröses árnyalata a bútorokon is visszaköszön.

A lépcső pofatartói 140/60 x 5 mm-es acél zártszelvényből készültek. A foko­kat erre rátett és a pofatartókkal össze­csavarozott konzolok tartják.

Egyenes egykarú lépcső 5.

Szintmagasság: 2,835 m
Emelkedési arány: 18,9 x 27 cm
Járószélesség: 1,25 cm
Pofatartók: acél zártszelvény, 140/60 x 5 mm
Lépcsőfokok: bükk, 45 mm vastag
Korlátoszlop: rozsdamentes acélcső, ᴓ 42,4 x 2 mm
Fogódzó: bükk, ᴓ 45 mm
Korlátmező: egyrétegű biztonsági üveg, 10 mm vastag

Egyenes egykarú lépcső 6.

Az anyagszerűség végsőkig való redu­kálása és a funkcionalitás hangsúlyo­zása olyan formát hozott létre, amely könnyedségével és átláthatóságával a mai belsőépítészeti divatirányzatokat tükrözi.

Ha egyetlen nézőpontból egyszerre három korlát látszik egymás mögött, mint itt a felső szinten, akkor az esetek túlnyomó részében a látvány felülmúl­hatatlanul kaotikus. Itt azonban a kor­látmezőt képező kötelek átláthatósága nagyon érdekes látványt ad. A rozsda­mentes acél és a bükk kombinációja a létesítménynek kifejezetten nemes megjelenést kölcsönöz.

A pofatartók 100/40 x 3 mm-es acél zártszelvényből készültek. Lengésük csökkentésére a tartók ürege erősítést kapott. A hasított fokokat rátoltuk a pofatartókra ráhegesztett konzolokra. Minden negyedik lépcsőfokot hernyó­csavar is biztosít.

Egyenes egykarú lépcső 6.

Szintmagasság: 2,66 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 17,8 x 26,7 cm
Járószélesség: 88 cm
Pofatartók: rozsdamentes acél zártszelvény, 100/40 x 3 mm
Lépcsőfokok: bükk, 45 mm vastag
Fogódzó: bükk, ᴓ 45 mm
Korlátoszlop: rozsdamentes acélcső, ᴓ 40 x 2 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélsodrony, ᴓ 4 mm
Felületkezelés: kétkomponensű lakk

 

Egyenes egykarú lépcső 7.

A tér látványát meghatározó lépcső határozottan a felső szint felé irányítja a látogatót. Az első emeleti födém bevágása és az azt övező balusztrád még méltóságteljesebbé teszi az összhatást. A mellvéd korlátoszlopainak megfelelő rögzítéséhez azokat stabilan be kell erősíteni a betonfödémbe.

Egyenes egykarú lépcső 7.

Szintmagasság: 2,86 m
A fellépések száma: 16
Emelkedési arány: 17,8 x 26,8 cm
Járószélesség: 1,12 m
Alapterület: 4,66 m2
Lépcsőfokok: bükk, 4,2 cm vastag
A fokok túlnyúlása a pofatartók külső síkján: 15 cm
Pofatartók: acél zártszelvény, 120/50×4 mm
Korlátoszlop: rozsdamentes acélcső, ᴓ 48,3 x 3,25 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélcsövek, ᴓ 7,2 x 2,35 mm
Korlátmező az emeleten: egyrétegű biz­tonsági üveg, 10 mm vastag
Üvegtartó: az oszlopokra ráhegesztett laposacél
Felületkezelés, fa: kétkomponensű lakk
Felületkezelés, acél: fehéralumínium, RAL 9005

Egyenes egykarú lépcső 8.

A ház korszerűsítése során kicserélték és a mai követelményeknek megfele­lően alakították ki a lépcsőkorlátot. A korábbi korlát négyzetes acélosz­lopokból állt, amelyekre mahagóni deszkák voltak rácsavarozva. Az osz­lopok helyét megtartották, azonban helyükre kör keresztmetszetű rozsda­mentes acéloszlopokat szereltek fel. A korlátmezők rúdjait (amelyek követik a lépcső menetét) távtartók közbeik­tatásával ráhegesztették az oszlopok­ra. A mellvéd korlátját ugyanígy alakí­tották ki. A mezőrudak és a fogódzók végére a sérülések megelőzésére golyókat csavaroztak.

Egyenes egykarú lépcső 8.

Építtető: Altwicker házaspár, Frankfurt
Építés éve: 1978/1996

Egyenes egykarú csapos lépcső 9.

Az egyenes karú csapos lépcső fokai­nak méretezése nagyon fontos, mert csak így lehet megakadályozni a lép­csőfokok szabad oldali végének lehaj­lását. A fokok 66,3 mm vastag bükk rétegelt lemezből készülnek, ebből a színfunér borítás 2,3 mm. A fal mentén húzódó fenyőfa pofatartóba a lépcső­fokok csavarozással és ragasztással lettek beerősítve.

Egyenes egykarú csapos lépcső

A csapokat a lépcsőfokokban poliuretánragasztóval beragasztott menetes hüvelyek tartják, ez merev kötést jelent. A csapok acélból, matt krómozással készülnek.

A korlátoszlopokhoz kerülő lépcsőfo­kokat átfúrták. Az ide kerülő csapokon egy betétcső található, amelyet felülről csavaranyával kell rögzíteni. Az anya alá kerülő alátétlemezhez lehet hozzá­hegeszteni a korlátoszlopot.

Metszet a lépcsőfokokon és a korláton át

Metszet a lépcsőfokokon és a korláton át

A helyszíni hegesztéshez csak WIG (volfrám-inertgázos) hegesztő berendezést használjunk, ugyanis az ívfényes (elektródás) vagy akár a védőgázos he­gesztéssel nagy károkat okozhatunk. Ezzel összehasonlítva a WIG hegesz­tés többletköltségei jelentéktelenek. Ebben a lakóházban az emeletráépítés munkálatai úgy alakultak, hogy a sző­nyegpadló már a helyén volt, amikor a lépcső beépítésére sor került. A meglévő földszinti lépcső korlátját az átépítés során leszereltük és kicseréltük.

Metszet a lépcsőfokokon és a korláton át

Szintmagasság: 2,83 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 18,9 x 25 cm
Fal menti pofatartó: 4,5 cm
Lépcsőfokok: bükk multiplex rétegelt lemez, 6,63 cm
Csapok: acél, matt krómozással, ᴓ 18 mm
Fogódzó: bükk, ᴓ 4,5 cm
Oszlop: rozsdamentes acélcső, ᴓ 42 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélrúd, ᴓ 12 mm
Felületkezelés, fa: kétkomponensű lakk

Egyenes egykarú lépcső 10.

Ennek a korszerű, ráültetett lépcsőnek a gerincét a két, hengeres csőből ké­szített pofatartó alkotja. A teherviselő cső részeket, így a pofatartókat és a korlátoszlopokat sötét ultramarinkékre festették, a foktámaszok és a korlát­mezőbe kerülő rudak színe visszafo­gott fehéralumínium. A kerek fellépő pihenő kissé fellazítja az egyébként nagyon szigorúan szögletes teret.

Egyenes egykarú lépcső 10.

Szintmagasság: 3,00 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 20 x 23,5 cm
Járószélesség: 90 cm
Alapterület: 4,1 m2
Lépcsőfok és fogódzó: kanadai juhar
Felületkezelés, fa: kétkomponensű lakk
Felületkezelés, acél: ultramarinkék, fe­héralumínium
Építtető: Will, Frankfurt

Egyenes egykarú lépcső 11.

A fokokat az U tartókból készített pofa­tartókra hegesztett fülek tartják. A fo­kok ezen a helyen be vannak hasítva, így nem látható a rögzítés. A hárfakorlát rozsdamentes acélsod­ronyokból készült, amelyek 10 cm-es közökkel, függőlegesen vannak kife­szítve. Ezek a sodronyok kellemes kontrasztot alkotnak a gőzölt bükkfá­val. A 2-4 mm átmérőjű sodronyokkal olyan átláthatóság érhető el, ami más­fajta anyagokkal aligha lenne lehet­séges.

Kevésbé előnyös viszont, hogy a sodronyok hajlamosak a megnyúlásra. Ha gyerekek jelenlétére is számítani kell, akkor jobb, ha eltekintünk ettől a megoldástól.

A sodronyok felszerelése kissé kö­rülményes. Először a korlát vázát kell elkészíteni, amely tartalmazza a szük­séges tartókat is. Ezután pontosan mérjük le a sodronyokat. A különböző feszítő berendezésekkel a sodronyokat 1-5 cm-es értékkel lehet utánhúzni. A sodronyvég tartókat max. 50 tonnás erővel sajtolják rá a sodronyra. Ezt feltétlenül egy megbízható kötélkészí­tőre kell bízni.

Egyenes egykarú lépcső 11.

Szintmagasság: 2,94 m
A fellépések száma: 16
Emelkedési arány: 18,3 x 26,3 cm
Járószélesség: 95 cm
Pofatartók: U 160-as acéltartók
Lépcsőfokok: bükk, 4,5 cm vastag
Fogódzó: bükkfa rúd, ᴓ 4,5 cm
Korlátmező: rozsdamentes acélsod­rony, ᴓ 3 mm
A mellvédkorlát oszlopai: ᴓ 42,4 x 2 mm
Felületkezelés, fa: kétkomponensű lakk
Felületkezelés, acél: zafírkék festés
Építtető: Retlinger cég, Frankfurt

Kötélfeszítők villával és rásajtolt menetes résszel

Kötélfeszítők villával és rásajtolt menetes résszel

ᴓ kötél, mmMenetA feszítő hossza, mm
NormálMiniSzuper-mini
2,5M 580--
3,0M 6955040
4,0M 81056050
5,0M 101255060
6,0M 121508060
7,0M 14165--
8,0M 16190--

Menetes kötélvégek

Menetes kötélvégek

ᴓ kötél, mmMenetA feszítő hossza, mm
NormálMiniSzuper-mini
2,5M 586--
3,0M 6975845
4,0M 81157552
5,0M 101288063
6,0M 1216810568
7,0M 14178--
8,0M 16214--

Egyenes egykarú lépcső 12.

A lakás belsejében lévő feljárónak illeszkednie kell a modern stílusú kör­nyezethez. A türkizkéken csillogó üveg, a fehér pofatartók és a rozsdamentes acélkorlátok anyaga és színe egyaránt visszaköszön a berendezés többi elemén. A lépcső dőlésszöge igazodik a tető hajlásához.

Egyenes egykarú lépcső 12.

Szintmagasság: 2,88 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 19,2 x 23,8 cm
Karszélesség: 94 cm
Pofatartók: festés, RAL 9010
Lépcsőfokok: VSG 2×12 mm üveg, mattított fóliával
Fogódzó: rozsdamentes acélcső, ᴓ 42,4 x 2 mm
Korlátoszlop: rozsdamentes acélcső, ᴓ 42,4 x 2 mm
Korlátmező: rozsdamentes acélcső, ᴓ 17,2 x 2 mm
A lépcső merevítése: rozsdamentes acélsodrony, ᴓ 4 mm

A lépcső és korlát metszete

A lépcső és korlát metszete

Egyenes egykarú lépcső 13.

Az üveg zöldesen csillogó színe je­lentősen kiszélesítette a belsőépítészet, ill. a lépcsőkészítés színeinek palettá­ját. A tervező ezzel új kombinációs és konstrukciós lehetőségekhez jutott. A pofatartókat alkotó U tartók miatt ez a lépcső túlságosan ipari jellegű lenne, ezért a tartók nyílását falemez­zel takarták el. Az itt használt faanyag a fogódzón és az ajtókon is megjele­nik. A belépésnél alkalmazott üvegpi­henő egységbe fogja az egész lép­cső képét. A fényre az alsó szinten egyébként is nagy szükség van.

Az üveg lépcsőfokok vastagsága 29 mm. A fokok papucsba vannak ágyazva, a lépcsőfokot elölről toljuk be. A fokok 3 mm vastag gumi alá­tétekre fekszenek fel, a felül maradt 2 mm rést szilikonnal töltötték ki.

Egyenes egykarú lépcső 13.

Szintmagasság: 2,76 m
A fellépések száma: 14
Emelkedési arány: 19,7 x 25 cm
Karszélesség: 1,05 m
Pofatartók: U tartó
Lépcsőfoktartók: laposacél
Lépcsőfokok: SIGLA biztonsági üveg, 29 mm vastag, 29-25B típus
A fokok felületképzése: szitanyomás
Fogódzó: európai juhar, ᴓ 45 mm
Korlátoszlop: U 50-es acéltartó
Korlátmező: acélrúd, ᴓ 12 mm
Felületkezelés, acél: festés, RAL 9007
Felületkezelés, fa: kétkomponensű lakk

A belépés metszete

A belépés metszete

Egyenes egykarú lépcső 14.

A pihenővel és két előreugratott fok­kal kialakított lépcső egy üzletben kapott helyet. A szabad oldalon lévő pofatartó alakját a könyvespolcok határozzák meg. Az átlátszó korlát­mezők szabad rálátást engednek az árukínálatra.

A pofatartók bükkfa furnérral borított rétegelt lemezből készültek. A fenyőfa fokok be lettek vésve a pofatartókba. A lépcső zajtalan használatáról a szőnyegpadló borítás gondoskodik. A lebegő pofatartón alkalmazott biz­tonsági üvegnek 3 cm mély horony készült. Az üveget a pofatartóba erre a célra alkalmas ragasztóval be is ra­gasztották.

Egyenes egykarú lépcső 14.

Szintmagasság: 2,68 m
A fellépések száma: 15
Emelkedési arány: 17,8 x 29 cm
Járószélesség: 100 cm
Fafaj: bükk
Pofatartók: bútorlap, bükk furnérozás, 5 cm vastag
Lépcsőfokok: tűlevelű fa, 5,5 cm vastag
Burkolat: szőnyegpadló
Fokbélés: bútorlap, 1,9 cm vastag
Fogódzó: bükkfa rúd, ᴓ 4,5 cm
Korlátmező: egyrétegű biztonsági üveg, 10 mm vastag

A lépcsőkar metszete

A lépcsőkar metszete