Magasépítészet

Betoncserép fedések

Hazánkban az égetett agyagcserepek mellett a legtöbb kiselemes fedés beton anyagú cserépből készül. Ezek jellem­zően finomszemcsés, cementkötésű, nagy szilárdságú beton héjazati elemek, melyek többféle formában, színben és felü­letképzésben kerülnek forgalomba. A gyártás során anyagá­ban színezett elemeket teljes felületükön (szintén színezett) homogén (pórustömítő) védőréteggel vonják be. Ez azon túl, hogy biztosítja az elem vízzáróságát és fagyállóságát, a kü­lönböző kémiai (betonkorrózió) és biológiai hatásokkal (pl. gombák, mohák megtelepedésével) szemben is ellen­állóvá teszi a cserepet.

Számos előnyös tulajdonságának köszönhetően több nyugati or­szágban a betoncserepek olyannyira elterjedtek, hogy már-már kiszorítják a piacról a kerámiacserepeket. Ez a jelenség hazánkban is megfigyelhető, bár itt még – főleg a hagyományoknak köszön­hetően – az égett agyagcserepek valamivel elterjedtebbek, mint a betoncserepek.

Cserépfedésről lévén szó, maga a fedés szerkezete, felépí­tése, kialakítása (aljzat, rögzítés stb.) megegyezik az égetett agyagcserépnél leírtakkal. A különbség lényegében csak a cserepek anyagában, kisebb részt pedig azok formai kiala­kításában van.

A forgalomban lévő betoncserepek kialakításuk szerint az alábbi két csoportba sorolhatók:

  • hornyolt,
  • hódfarkú és téglány betoncserepek.

Az égetett agyagcserép fedésekhez hasonlóan a betoncse­rép fedések is (komplett) rendszerként kerülnek forgalomba. Itt ugyanúgy a rendszer részét képezik a beton alapcsere­pek, az anyagában ehhez igazodó kiegészítő betoncserép elemek, valamint az egyéb kiegészítők.

A betoncserép fedések alkalmazásának előnye, hogy a héjazati elemek tartósak, nagy szilárdságúak és nagy méret-pontosságúak. A fedés egyszerűen és gyorsan kivitelezhető. Hátrányuk viszont a nagy héjazati elemek tömege, illetve nehézkes megmunkálása. Utóbbi jellemző miatt általában egyszerű geometriájú tetők esetén ajánlott az alkalmazásuk, ahol kevés vágott elemre van szükség.

Hornyolt betoncserép fedés

A hornyolt betoncserepek formai kialakításukban jelen­tősen különböznek a korábban ismertetett hornyolt kerámia­cserepektől. Ami közös, hogy a betoncserepek hosszoldala­ik mentén szintén hornyoltak, az egymás mellet elhelyezett cserepek oldalirányban egymásra takarva kapcsolódnak egymáshoz. A lejtésirányú átfedés mértéke a tetőhajlásszög függvényében változik. Ez esetben is a gyártó által meg­adott utasításokat kell követni. A betoncserepek hátsó felü­letén szintén két kapaszkodófül található.

Alakjuk alapján megkülönböztetjük a kettős, íves vágású hornyolt (sík felületű), valamint a hullámos hornyolt beton­cserepeket. Ez utóbbinak a hullámok alakjától és méretétől függően többféle típusa létezik.

A kettős, íves vágású hornyolt cserépből (1.134. ábra) álló fedés kifejezetten az egyszerű tetőknél előnyös (és ajánlott). A nagyméretű elemek fedési szélessége közel kétszerese egy normál hódfarkú cserépének. Ez gyors és egyszerű ki­vitelezést tesz lehetővé.

Kettős, íves vágású hornyolt betoncserép fedés elemei

1.134. ábra. Kettős, íves vágású hornyolt betoncserép fedés elemei
a) alapcserép; b) kúpcserép; c) kezdő élgerinccserép; d) elosztó kúpcserép; e) szellőzőcserép

Az egyszerűségből adódik, hogy az alap- és kúpcserepek mellett mindössze egy kiegészí­tő betoncserép (a szellőzőelem) képezi a rendszer részét. A kettős, íves vágású hornyolt betoncserepekből minden esetben egyszeres fedés készül: egy adott elemnek nem kell a kettővel alatta lévő cserépre ráfednie. A héjazati elem egy­aránt elhelyezhető hálósán és kötésben (1.35. ábra). Utób­binál azonban vágott elemeket kell beépíteni, mivel nincs a rendszerhez negyedes vagy háromnegyedes elem.

Kettős, íves vágású hornyolt betoncserép fedés

1.135. ábra. Kettős, íves vágású hornyolt betoncserép fedés
a) kötésben rakva; b) hálósán rakva

A hullámos hornyolt betoncserepekből (1.136., 1.137. ábra) szintén egyszeres fedés készül. A héjazati elemek kizárólag hálósán helyezhetők el. Ezekhez a fedési rendszerekhez már jóval több kiegészítő betonelem tartozik.

 Hullámos hornyolt betoncserép fedés elemei

1.136. ábra. Hullámos hornyolt betoncserép fedés elemei
a) szegélycserép; b) félnyeregtető szegélycserép; c) félnyeregcserép; d) szellőzőcserép; e) feles cserépelem

Hullámos hornyolt betoncserép fedés

1.137. ábra. Hullámos hornyolt betoncserép fedés

Hódfarkú és téglány betoncserép fedés

A hódfarkú és téglány betoncserepek sok tekin­tetben megegyeznek az ugyanilyen kialakítású kerámiacserepekkel. Ezek lényegében alsó élük mentén íves és egyenes vágású, horonyképzés nélküli, egy­szerű vagy kettős sík betoncserepek (1.138. ábra). A hódfarkú égetett agyagcserepekhez hasonlóan az elemeket egyszerűen egymás mellé helyezik, me­lyek így csak ütközéssel illeszkednek egymáshoz. A vízzáróságot itt is megfelelő rátakarással lehet biztosítani.

Hódfarkú és téglány betoncserép fedés elemei

1.138. ábra. Hódfarkú és téglány betoncserép fedés elemei
a) szellőző fedőcserép; b) szellőző alapcserép; c) szellőzőcserép; d) feles cserép; e) szegélycserép;
f) kezdő élgerinccserép; g) kúpcserép

A hódfarkú íves vágású cserép esetén a rátakarást mindig az ív kiindulópontjától számít­juk, így ott sűrűbb lécezésre, egy m2-en pedig több elemre van szükség, mint egyenes vágású cserépből. A hódfarkú és téglány betoncserép fedések az alap- és kúpcserepek mellett több kiegészítő beton cserépelemmel rendelkező fedési rendszert képez­nek (1.138. ábra). A beton héjazati elemekből is egyaránt kialakít­ható kettős fedés, illetve koronafedés (lovagfedés).