Magasépítészet

Előregyártott lépcsőszerkezetek

A lépcsők előregyártása nem teljesen új keletű. Hiszen a természetes származású kő- és műkő anyagú lépcsőfokokat régebben is üzemekben állították elő. (Az előregyártott lépcsők kategó­riájába lehetne sorolni elvileg az acélgerendával gyámolított műkő fokokból álló lépcsőket is.) A monolitos vasbeton lépcsőszerkezetek térfoglalása az előregyártás vonalán visszaesést jelentett.

Újabban a zsaluzati és állványanyag kiküszöbö­lésére és a beépítés meggyorsítására való törekvés újra aktuálissá tette a szilárd jellegű lépcsőszer­kezetek előregyártását. A vasbeton jegyében történt ezen a téren előrehaladás. A továbbiakban a fejlődés menetének megfelelően ismertetjük az eddig elért eredményeket. Az előregyártott vasbeton lépcsők elsősorban az egyenes egykarú, valamint a párhuzamos két-, illetve háromkarú, elrendezések esetében felelnek meg.

Szegélygerendás megoldás

Az előregyártott lépcsőszerkezet vonalán az első próbálkozás az volt, hogy az ék szelvényű műkő fokokból álló kart gyámolító szegélygerendákat kampók és horgok segítségével, nedves kapcsolattal csat­lakoztatták a pihenő szegélygerendájához. Maga a pihenő is vasbeton lemez elemekből készült. Ez a lépcsőszerkezet elég nehézkesnek bizonyult, csak nagyobb karszélesség esetén nyújt esztétikus hatást; a nedves kapcsolási mód is erősen kifo­gásolható.

Előregyártott vasbeton lépcső

799. ábra. Előregyártott vasbeton lépcső; a) L szelvényű, b) nyergelt szegélygerendával, c) fordí­tott helyzetű lépcsőfok; 1 – szegélygerenda; 2 – lépcsőfok; 3 – pihenő szegélygerenda

A 799 a ábra L szelvényű szegélygerendákból és ugyancsak T szelvényű műkő fokokból álló lépcsőt, a 799 b ábra pedig nyergelt (felül lépcsős elhatárolású) szegély gerendákból, valamint T  ­szelvényű műkő fokokból álló lépcsőt tüntet fel. A T szelvényű fokok alsó részén háromszög alakú merevítő bordákat lehet alkalmazni (799 c ábra).

Szegélygerenda nélküli megoldások

A 801. ábrán olyan egy darabból álló lépcsőkart látunk, amelyet már az üzemben végleges burkolati felülettel láttak el. Ennél a lépcsőnél előnyt jelent az, hogy egy darabban lehet beemelni, illetve elhelyezni. Nyilvánvaló, hogy ennél a típusnál a karszélesség – egyrészt a szállítási, másrészt a beemelési súlyok miatt – korlátozott. Tehát az ilyen lépcsők csak a lakóházak keske­nyebb lépcsőkarjai részére felelnek meg.

Egy darabban előállított előregyártott vasbeton lépcsőkar

801. ábra. Egy darabban előállított előregyártott vasbeton lépcsőkar

A 802 a-c ábra Falus magyar tervező előre­gyártott lépcsőszerkezetét tünteti fel. Itt a „Szim-Kar” jellegű pihenőt (1) L szelvényű gerenda (2) szegélyezi. A lépcsőkar pedig 41 cm szélességű, pihenőtől pihenőig érő (ferde irányban kéttámaszú) vasbeton elemekből (3) áll. Utóbbiak­nak sajátos felső elhatárolása van. A szerkezetet utólag elhelyezendő T szelvényű műkő anyagú lépcsőfokok (4) egészítik ki. Ezzel a megoldással tetszés szerinti szélességű lépcsőkarokat lehet kiala­kítani; a szállítási és emelési súlyok is előnyösek.

Előregyártott elemekből készülő vasbeton lépcsőkar 1Előregyártott elemekből készülő vasbeton lépcsőkar 2

802. ábra. Előregyártott elemekből készülő vasbeton lépcsőkar; a) pihenő metszete, b) felülnézete, c) lépcsőkar elem elhelyezése; 1 – „Szim-Kar”-rendszerű pihenő ; 2 – pihenő szegélygerenda, 3 – lépcsőkar elem, 4 – lépcsőfok, 5 – csökkentett koszorú (Falus)

Hasonló elgondolású a 803. ábra szerinti angol kon­strukciójú előre gyártott lépcsőszerkezet is, amelynek előnye, hogy még a végleges burkolat elkészülése előtt is felhasználható a közlekedésre, másrészt, hogy cementsimítású vagy helyszínen felhordott műkő borítással látható el.

 Előregyártott elemekből készülő vasbeton lépcső

803. ábra. Előregyártott elemekből készülő vasbeton lépcső (angol példa)