Kertszépítés

Kerti lépcső építése

Magas lépcsőfokok

A téglából készülő lépcsőfok magasságát a téglák lerakási módja szabja meg. A fekvő tégla 6,5 cm, az élére állított 12 cm magas. A beton járólapok általában 4 cm vastagok. Mindkettő 1 cm vastag habarcsba van rakva, így a téglából és betonlapból épített lépcsőfok (fekvő tégla, járólap és két réteg habarcs) 12,5 cm vagy (élére állított téglából) 18 cm magas.

Meredeken vagy enyhén lejtsen?

A lépcső akkor járható kényelmesen, ha a fokai szélesek (nagy felületűek) és alacsonyak, vagy keskenyek, de magasabbak. Enyhe lejtőn az első, míg meredeken a második megoldást válassza. Általánosan elfogadott szabály: a fokszélesség és a fellépőmagasság duplájának összege körülbelül 63 cm legyen.

Hány fokú legyen?

A lépcsőfokok számát a lépcső magassága és hossza határozza meg. Ezt úgy lehet megmérni, hogy a legalsó lépcsőfok homloklapjánál egy falécet ver a földbe.

LépcsőA léc felső vége a lépcső pihenőjével egy szintben legyen – ezt egy másik léc és vízmérték segítségével ellenőrizheti. Mérje le a földbe vert léc hosszát, s tetejének távolságát a legfelső lépcsőfok hátsó szélétől. Ossza el a léc hosszát a lépcsőfokok magasságával (balra, távolabb) – ez adja a fokok számát A lépcső hosszának és a fokok számának hányadosából pedig kiszámíthatja a fokok szélességét.

Védje a gyepet

Ha a lépcső két füves területet köt össze, célszerű az alsó lépcsőfok előtt fellépőt kialakítani, hogy ne kopjon ki a szépen ápolt gyep. A legfelső lépcsőfok általában már a fenti szinttel egy síkba kerül. Ne feledkezzen meg erről a lépcső méretezésekor.

Összeillő anyagokat válasszon!

Az alsó és felső szint járdáit összekötő lépcső jobban mutat, ha ugyanolyan anyaggal van burkolva, mint a járda. Hasonlóképpen: ha támfal van mellette, válasszon a falhoz illő burkolóanyagot. Legjobb, ha ezeket egy időben szerzi be.

Lépcsőkészítés lejtős talajon

Ha még nem bolygatta meg a rézsű ta­laját, ebből is kivághatja a lépcsőfokokat – így alig kell majd földet visszatölteni.

Lépcső lejtőreCövekekkel feszítsen ki két kitűzőzsinórt a lépcső szélei mentén, majd alulról fölfelé haladva, egyenként vágja ki a fokokat. Az elkészült lépcsőfokokra helyezzen deszkát – ezzel védve az éleit.

Éles árnyékkal biztosabb

LépcsőfokokBiztonsági szempontból fontos, hogy a lépcsőfokok éleit minél jobban lássa az ember. Ha a lépcsőfok járólapja kissé túlnyúlik az alatta elhelyezkedő homloklap síkján, akkor a pereme éles árnyékot vet, s ezzel szembetűnőbbé teszi a fokot.

Biztos alapokra

Készítsen szilárd alapot a rézsű oldalába épített lépcső számára – öntsön betonsávot a legalsó lépcsőfok alá. Enélkül a lépcső lassan megsüllyedne. A betonalapot akkorára készítse, mint a legalsó lépcsőfok, a vastagsága 10 cm legyen. Legalább 48 óra hosszat hagyja kötni, mielőtt ráépít.

Vízszintes pihenők

A több, mint tíz fokból álló lépcsőknél már célszerű lehet vízszintes pihenőt kialakítani. A pihenőn megállhat az ember, biztonságosabbá teszi a járást, és akkor is hasznos, ha kanya­rodni kell a lépcsővel. Legalább olyan hosszú legyen, amilyen széles a lépcső.

Nem csúsznak a fokok

A lépcsőfokok burkolásához érdes felületű járólapokat válasszon. Akadá­lyozza meg a kerti lépcső mohosodását, mert nagyon csúszóssá válhat, ha vizes lesz. E célra valamilyen bolti forgalomban kapható növényirtót hasz­náljon. A fagerendából készült lépcső csúszósságát a fokok járófelületére szögelt sűrű szemű, finom dróthálóval csökkentheti.

Előre lejtsenek a fokok

A teljesen vízszintes lépcsőfokon megáll az esővíz, s ez veszélyes lehet, ha ráfagy. Vízmérték segítségével adjon enyhe lejtést a lépcsőfok elülső széle felé a járólapnak, hogy lefolyjon róla a víz.

Betonlépcsők foltozása

Lépcsőfok foltozásaLépések:

  1. Vésővel és nagykalapáccsal vágja ki a lépcsőfok éléből a megsérült részt.
  2. Kenje át a felületet hígított polivinil-acetátos ragasztóval, hogy a javítás jobban kössön.
  3. A lépcsőfok magasságával azonos szélességű deszkát téglákkal támassza neki a lépcsőfok homlokfalának.
  4. Töltse ki a lyukat finom be­tonnal, tömörítse és simítsa el. Hagyja kötni 48 óra hosszat, távolítsa el a deszkát.

Lépcsőszárny építése a házfal mellé

Két irányból

A fal mellé épített lépcső vagy párhuzamos a fallal (ilyenkor a fokok egyik vége a falba van beeresztve), vagy merőleges rá. Az első megoldás helytakarékosabb, mert a lépcsőkar – a fokok számától függetlenül – csak annyira áll ki a fal síkjából, amilyen széles.

Szilárd alapra építve

A falsíkra merőleges, négy- vagy több fokú lépcső alá tömör betonalapot kell építeni, s az összes fokot az alaptól kiindulva kell felfalazni. A kisebb lépcsőknek elég a két szélét és az elülső élét alábetonozni. A fokokat a szilárd feltöltés, a homloklapokat az alattuk lévő fok járófelülete támasztja majd alá.

A lépcső és a fal összekötése

A lépcsőt valahogy be kell ereszteni a falba is, amelyhez épül. Ennek legegyszerűbb módja a lépcső téglasorai közti habarcsba ágyazott acélvinkli, melyet a falhoz kell erősíteni:

Acélvinkli a falban