Magasépítészet

Felvonóállványok építkezésekhez

Az építkezéseken alkalmazott különböző fel­vonók részére megfelelő állványtorony építményt kell készíteni.

Árbocos felvonóállványok

Az árbocos felvonóállványok a főállványoknál ismertetett elvek szerint, az épülettel összeépítve vagy attól függetlenül készülnek. Alaprajzi alak­jukat, kiterjedésüket a bennük alkalmazott fel­vonók mérete szabja meg. Van olyan elrendezés, amidőn a kirakodás az épület födéméire, más esetben egy- vagy kétoldalt létesített pihenőre történik. Az az elrendezés sem ritka, amidőn a felvonó közlekedő lejtőépítménnyel, kombinálva létesül (842. ábra).

Gördülő létraállvány alaprajzi elrendezése

841. ábra. Gördülő létraállvány alaprajzi elrendezése; 1 – talpfák; 2 – pőrekocsik; 3 – felvonó; 4 – csörlő; 5 – állványlétrák; 6 – munkafödém

Lejtő építménnyel kombinált árbocos felvonóállvány alaprajza

842. ábra. Lejtő építménnyel kombinált árbocos felvonóállvány alaprajza; 1 – gyorsfelvonó; 2 – pihenő; 3 – lejtő; 4- az I. emeleti állványszinten levő felvonó gépháza

A felvonóállvány oldalait teljes magasságban hézagos deszkaburkolattal vagy sodronyháló borí­tással kell ellátni. A kirakodó nyílásoknál beakaszt­ható elzáró ajtót kell alkalmazni.

A felvonó csigakerekei részére fent fa vagy acél gerendapárt kell elhelyezni. A vezetősínek rögzí­tése céljából pedig két oldalt függőleges helyzetű pallót vagy hevedert kell az állványzatra felerő­síteni. A felvonó melletti szabad oldalon a föld­szinten (férőhely hiányában pedig magasabb szin­ten) a csörlő, a motor és a leterhelés részére favázas, deszkaburkolatú, ajtóval és ablakkal ellátott motorházai kell létesíteni.

Elemekből készült felvonóállványok

A koráb­biakból tudjuk, hogy az árbocállványok felállítása és leszerelése nehézkes és hosszadalmas, az árbocok szállítása és raktározása is körülményes. Ezért az utóbbi időkben keretszerű elemekből álló olyan fel vonóállványokat készítenek (843. ábra), amelyeket tetszés szerinti magasságra lehet fel­építeni, tehát még munka közben is lehet maga­sítani.

Háromféle elem, két db 3,34 m magas, de eltérő 2,3 és 2,1 m széles és egy db 5,0 m magas, 2,3 m széles készül. A két szembenálló oldal egyforma elemekből van összeállítva, mégpedig úgy, hogy a kirakodó oldal földszintjén egy-egy 2 jelű, 5,0 m magas elemet helyez­nek el, amelyek mellé kétoldalt egy-egy 1 jelű, 3,34 m magas elem kerül. Ilyen módon a sarkoknál érintkező elemek a függőleges irányban egymáshoz képest el vannak tolva.

Ez a körülmény az állvány felállítását lényegesen megkönnyíti, mert az újonnan elhelyezendő elemeket már szilárdan álló elemekhez lehet rögzíteni. Az 1 jelű elem átlós merevítéssel van ellátva, a 2 és 3 jelű (a kirakodó oldalra kerülő) elemek csak felül vannak merevítve. Az egymás mellé és egymásra helyezett elemeket állványkapcsokkal, kengyelekkel és csavarral összefűzött laposvas hevederekkel kötik össze.