Magasépítészet

Létraállványok (homlokzati munkákhoz)

A homlokzatképzés (a vakolási, tégla-, kőlemez és egyéb burkolási, valamint a homlokzatfestési munkák elvégzése) részére könnyebb szerkezetű állványok is megfelelnek. Ilyen pl. az ún. létraállvány.

A létraállvány (832-833. ábra) merevítő elemekkel összekapcsolt ún. állványlétrákból és munkaszintekből álló állványszerkezet. Az 5,0- 12,0 m hosszúságú létrák a fal síkjára merőlegesen, 2,0-3,5 m tengelytávolságban, alátét pallón he­lyezkednek el, a fal felé 0,5%-os befelé dűléssel. A létrákat a faltól kb. 50 cm-re, illetve az adott­ságoknak (párkányok stb.) megfelelő távolságban kell felállítani.

Létraállvány

832. ábra. Létraállvány; a) nézete; b) metszete; 1 – alátétpalló; 2 – kikötőszorító; 3 – korlátdeszka; 4 – keresztmerevítők; 5 – védőtető; 6 – lábdeszka; 7 – vaskonzol; 8 – kikötőkar

Létraállvány összeépítése

833. ábra. Létraállvány összeépítése; 1 – állványlétra; 2 – keresztmerevítő; 3 – pallóterítés; 4 – lábdeszka; 5 – korlátdeszka; 6 – kikötőkar; 7 – kikötőszorító; 8 – kikötődeszka

A létra szerkezete

A létra egymástól 50 cm-re levő 100-160 mm átmérőjű fenyőrúd-félfákból áll. A létra szárai egymástól 50 cm-re elhelyezkedő, 24X48 mm-es fokokkal vannak összekötve. Min­den fok között egy 20 mm átmérőjű lyuk van a fokpótló áttoló vasak, merevítések stb. részére. A létra szárai bizonyos távolságokban 8 mm átmérőjű összekötő vasalással vannak ellátva (834. ábra). A fokpótló áttoló vasak 18 mm átmé­rőjűek.

Állványlétra pár összekötése

834. ábra. Állványlétra pár összekötése; 1 – állványlétra; 2 – összekötővas; 3 – áttoló vas; 4 – toldóhorog; 5 – istrángkötél

Kikötés

A létráknak a falhoz való kikötése ott, ahol nyílás áll rendelkezésre, a nyíláskávába nyúló kikötőkarokkal és a kávákban elhelyezett ún. kikötőszorítókkal történik (835. ábra). A kikötőkarok felerősítése végett szükség van egy a hom­lokzattal párhuzamosan végigfutó ún. kikötő­deszkára, amelyet a létra belső szárán levő lyu­kakon átfűzött kampócsavarral erősítenek fel (836. ábra). Azért, hogy a kikötőszorító ne akadályozza a káva oldalfelületeinek vakolását, illetve burkolá­sát, másrészt, hogy elkerülhessük az utólagos vakolatjavítást, célszerű a kikötőszorítót nem a kávában, hanem a tokon belül a fülkében alkal­mazni.

Állványlétra falkávába történő kikötése

835. ábra. Állványlétra falkávába történő kikötése; 1 – kikötőkar; 2 – csavaros kikötőszorító

Az állvány­létra

836. ábra. Az állvány­létra (1), a kikötő­deszka (2) és a kikö­tőkar (3) egymáshoz csatlakozása; 4 – kampós csavar

Tűzfalaknál és nyílások nélküli falfelületeknél kikötőkart kell a kikötés céljára alkalmazni (837. ábra). A ferdén elhelyezendő kikötőkar végén levő vaskampó belekapaszkodik a falba beépített és utólag eltávolítandó, ún. kikötő falszegbe.

Létraállvány kikötése nyílás nélküli falakba

837. ábra. Létraállvány kikötése nyílás nélküli falakba; 1 – kikötőkar; 2 – kampóscsavar; 3 – kikötőfalszeg

Toldás

Ha a létrákat nagyobb épületmagasság esetén toldani kell, akkor a létraszárak 1,5-2,5 m hosszon át kell egymást fedjék. A toldásoknál 18 mm átmé­rőjű áttoló vassal és 2 db ún. toldóhoroggal, azonkívül alul és felül száranként, külön-külön, egy-egy (kender anyagú) istrángkötéllel kell a létraszárak összekötését kialakítani (834. ábra). A toldások révén 9,5-22,5 m magas állványzatot lehet készíteni.

Kimerevítés

A hossz­irányú vízszintes erők fel­vételére a létraállványzatot andráskeresztekkel ki kell merevíteni. A kimerevítést emeletsoronként minden második mezőben, sakk­táblaszerűen kell alkalmazni (832 a ábra). A két szélső legalsó mezőt minden esetben merevítéssel kell ellátni.

Terítés és védőkorlát

A munkaszintet képező pallók (terítés) vagy a létra (fa) fokain, vagy a fokpótló áttoló vasakon helyezkednek el. A munka­szintek egymástól mért távolsága: 2,00 vagy 2,25 m. A munkaszint szélességét meg lehet növelni, a belső oldalra, kerülő konzolvasakra helyezett pallóval (838. ábra). A létraállványok külső oldalán, minden munkaszinten lábdeszkából és 1,25 m magasan elhelyezett felső, valamint közbülső (40 mm-es) pallóból álló védőkorlátot kell felszerelni.

Létraállvány

838. ábra. Létraállvány munkaszintjét (1) széle­sítő palló (2) és utóbbit gyámolító vaskonzol

Védőtetőt kell alkalmazni a járdától számított 3,5 m magasságban ott, ahol az állványzat alatt közlekednek (832 b ábra). A védőtető az épület felé 5%-os lejtéssel készüljön és legalább 1,5 m, illetve a helyi viszonyoknak megfelelő szélességű le­gyen. A külső oldalon 30 cm magas védődeszka nyújtson védelmet a le­esett törmelék továbbgurulása ellen.

Feljárók

A 7 m-nél magasabb létraállványo­kat pihenőkről induló és pihenőkre érkező létra feljárókkal és elegendő szélességű kitérőkkel kell ellátni.

Kétsoros létraállványokkal szélesebb munkaszintet lehet elérni. Ilyenkor a létrák a falsíkhoz viszonyítva merőlegesen, vagy azzal párhuzamosan helyezkednek el (839 a-b ábra).

Kétsoros létraállványok

839. ábra. Kétsoros létraállványok; a) a falra merőleges, b) a fallal párhuzamos helyzetű állványlétrákkal

Feljáró létraállványok is készíthetők a közlekedés számára, egy- vagy kétkarú kivitelben, 1 : 3 arányú lejtőkkel.

A talpas létraállványok 2,5, 3,0 és 4,0 m magasak, 60 cm szélesek; függőfolyosók, cellás homlokzatok vakolási munkáinál használatosak (840. ábra).

A gördülő létraállványok (841. ábra) hosszú csar­nokok külső-belső falainak vakolásához, illetve homlok­zatképzéséhez használatosak. A 12,0 m hosszú és 3,0 m födémszélességű állványzat két, egymástól kb. 2,4 m tengelytávolságban lefektetett 600 mm nyomtávú csillepályán levő, egymástól 4,0 m-es tengelytávolságban elhelyezkedő 4 + 4 = 8 db pőrekocsira rögzített gerenda-rácsozatra van ráépítve. A két sorban, egymástól 2,0 m tengelytávolságban levő 7 + 7 = 14 db állványlétra a megfelelő módon van összeépítve, merevítve, födém­mel és korláttal ellátva.

A létraállványok méretezésénél 200 kg/m2 egyenletes terhelést kell számításba venni.

Megjegyzés

A létraállványokat – belterületen végzett munkáknál – teljes felületükön egysze­res vagy kétszeres porvédő függönnyel (nádszövettel) kell ellátni.

Talpas létraállvány

840. ábra. Talpas létraállvány

A létraállványok gazdaságos szerkezetek; a homlokzatképzésre, valamint a homlokzatjaví­tásokra teljesen megfelelők. Nálunk erre a célra általánosan használatosak. Felállításuk és elké­szítésük azonban külön szakértelmet igényel, ezért csak szakértő dolgozókat szabad készítésükhöz alkalmazni.