Magasépítészet

Monolit álmennyezetek

A monolit (takartbordás) álmennyezetek homo­gén, zárt, felületfolytonos borítású, nem bontha­tó szerkezetek.

Az egyik legelterjedtebb típus, amely az egyszerű sík fe­lületektől az összetett, tagolt mennyezetekig bármilyen for­mában kialakítható. Hajlékony építőlemezekkel íves felületek is készíthetők. Nem bontható szerkezetek, ezért főleg olyan helyeken alkalmazzák, ahol a mennyezet felett futó kábelek, vezetékek esetében nincs szükség sűrű ellenőrzésre, cseré­re. Sok esetben csak belsőépítészeti igények teljesítésére építik be.

A vázszerkezet egymásra merőleges hossztengelyű, hor­ganyzott acélprofilokból (bordákból) áll. A tartó- és szerelőbordák viszonyától függően a váz lehet egyszintű vagy különszintű (5.56. ábra).

5.56. ábra. Szerelt bordaváz kialakítása

5.56. ábra. Szerelt bordaváz kialakítása
a) egyszintű; b) különszintű

A borítás egy vagy több réteg gipszkarton, gipszrost vagy farost építőlemezekből készül. Az építőlemezeket kötésben elhelyezve, csavarozással erő­sítik fel a vázszerkezetre úgy, hogy a szerelés iránya (és a lemez hosszanti élei) merőleges a szerelőbordákra. A csavarozást mindig a lemez közepétől két irányba kifelé halad­va vagy az egyik sarokpontból elindulva végzik. A csavarozási pontok távolsága max. 170 mm lehet.

A borításra felhordható felületképzés típusa függ a borí­tás anyagától. Alkalmazható lakkfesték, olajfesték, polimergyanta festék, tapéta stb. Magas víztartalmú felületképző anyagok használata viszont nem ajánlott. A monolit álmennyezetek jellemző szerkezeti részletei az 5.57. ábrán láthatók.

5.57. ábra. Álmennyezet szerkezeti részletei 15.57. ábra. Álmennyezet szerkezeti részletei 25.57. ábra. Álmennyezet szerkezeti részletei 3

5.57. ábra. Álmennyezet szerkezeti részletei
a) falcsatlakozás; b) szerelt válaszfal kapcsolódása; c) mozgási hézag kialakítása

A monolit álmennyezetek sajátos változatai az ún. akusztikus álmennyezetek. Ezeket főleg tárgyalótermek, előadók, nagyobb közösségi terek esetében alkalmazzák az akusztikai tulajdonságok javítására. Az akusztikus mennyezetek borítása perforált építőle­mezekből készül. A kedvező akusztikai tulajdonság abból adódik, hogy a mennyezetborítás egyébként sík felülete apró lyukakkal van megszakítva, ezért a hanghullámok egy jelentős része nem verődik vissza, hanem elnyelődik a lyukakban.

Az akusztikai követelmé­nyektől függően a lemezekben lévő lyukak különböző sűrűségben helyezkedhetnek el, és változó méretűek lehetnek. Az akusztikus álmennyezetek kialakítása megegyezik az általános monolit ál­mennyezeteknél alkalmazottakkal. A szerelőbordákat azonban sűrűbben kell elhelyezni, a tengelytávolságuk max. 300 mm lehet. A gipszkarton akusztikus (perforált) építőlemezek felső felületét ún. akusztikus fátyol kasírozással kell lefedni. Ez készülhet gyári­lag, illetve utólag a helyszínen.