Magasépítészet

Kerámiabetétes és pórusbeton tetőfödémek

Hazánkban kevésbé elterjedt a tető teljes felületét képe­ző, előre gyártott kerámiabetétes tetőfödémek alkalmazása. Ezek lényegében ferde helyzetű, nagyméretű, előre gyár­tott tetőpaneloknak tekinthető szerkezetek. Alkalmazásuk egyik legnagyobb előnye, hogy a tetőt határoló szerkezet épületfizikai tulajdonságai közel azonosak az épület többi határoló szerkezetével.

A tetőpanelokat vasbeton bordák és a bordaközöket ki­töltő kerámia béléselemek alkotják (1.104. ábra). Ezek – az adott épület ismeretében – minden esetben egyedi tervek alapján, előre gyártva készülnek. A gyártás során alakítják ki az egyes panelokon a tetőablakok helyét, illetve a teherátadásnak és rögzítésnek megfelelően a bordák vasalását.

Kerámiabetétes tetőfödém (részlet)

1.104. ábra. Kerámiabetétes tetőfödém (részlet)

A tetőpanelok kétféle módon továbbíthatják terheiket az alátámasztó szerkezetekre:

  • harántirányú teherhordó szerkezetekre (harántfalakra) támaszkodva (1.105/a. ábra), vagy
  • hosszirányú teherhordó szerkezetekre (hosszfőfalakra, tartókra) támaszkodva (1.105/b. ábra).

Kerámiabetétes tetőpanelok teherátadási módja

1.105. ábra. Kerámiabetétes tetőpanelok teherátadási módja
a) harántfalakra támaszkodó tetőpanelok; b) hosszirányú teherhordó szerkezetekre támaszkodó tetőpanelok

Az építés külön elhelyezési és szerelési terv alapján törté­nik. A nagyméretű tetőpanelokat daruval emelik a helyük­re, és a bordákból kinyúló acéltüskékkel kötik be a koszo­rúkba, illetve a monolit vasbeton tartókba. Ahol nincs mód szelemenek elhelyezésére, ott a monolit vasbeton részbe horgonyzott fém kapcsolóelemekkel rögzítik a szaruzatot.

Pórusbeton tetőfödémek

A tetőtér teljes lehatárolása kialakítható pórusbeton tető­födémmel is. Az ilyen tetők alapelemeit a pórusbeton építé­si rendszerként forgalomba kerülő, előre gyártott nútféderes pórusbeton tetőpallók, födémpallók képezik. (A ferde fö­démrészen pórusbeton tetőpallók, a vízszintes födémrészen pedig pórusbeton födémpallók alkotják a tetőfödémet.)

A pórusbeton tetőpallók kétféle szilárdsági osztályban, kétféle szélességi (60; 62,5 cm) és háromféle magassági (vastagsági) méretben (20; 24; 30 cm) kerülnek forgalomba. A pallók hossza 60-600 cm között változhat 1 cm-es mé­retlépcsőben.

A pórusbeton tetőfödémek kialakítása sok tekintetben hasonlít a korábban ismertetett pallós tetőfödémek építé­séhez. A vízszintes helyzetű tetőpallók a harántfali koszo­rúkba kötve a harántfalra továbbítják terheik legnagyobb részét (L106. ábra).

Pórusbeton tetőpallók csatlakozása harántfalhoz

1.106. ábra. Pórusbeton tetőpallók csatlakozása harántfalhoz
a) falsíkon túlnyúló pallóvégekkel; b) közbenső harántfali koszorúval; c) szélső harántfali koszorúval

Ebből adódóan a térdfal kapcsolatánál nincs szükség jelentős vasalású, nagy keresztmetszetű ko­szorúra. A középszelemen vonala alatt célszerű hajlításra igénybevett, monolit vasbeton koszorúgerendát kialakítani (1.107. ábra). így kedvezőbb az itt jelentkező nagymértékű, koncentrált terhelés eloszlása, és könnyebb a középszele­menek lehorgonyzása. A tetőablakok helyét az erre a célra kialakított acél kiváltó gerendákkal képezik (1.108. ábra). A kiváltás helyén a csonka tetőpallók a szomszédos, alsó és felső, teljes tetőpallóra támaszkodnak.

Pórusbeton tetőfödém (részlet)

1.107. ábra. Pórusbeton tetőfödém (részlet)

Tetőablak helyének kivágása acélgerendával

1.108. ábra. Tetőablak helyének kivágása acélgerendával

A pórusbeton tetőpallókból készülő tetőfödémek épület­fizikai tulajdonságai közel azonosak a pórusbeton építési rendszer elemeiből épített egyéb teherhordó épületszerkeze­tekkel. Kis tömegüknek köszönhetően különösen előnyösek lehetnek utólagos tetőráépítés esetén.

A pórusbeton tetőfödémek alkalmazásának előnyei:

  • kis önsúly;
  • gyors és egyszerű kivitelezés;
  • kedvező épületfizikai tulajdonságok;
  • kevesebb méretbeli kötöttség, mint az előre gyártott vasbeton anyagú szerkezeteknél;
  • a belső felületképzés egyszerű.

A pórusbeton tetőpallók szállítását, tárolását és beépíté­sét a gyártó által megadott utasításoknak megfelelően kell végezni.