Magasépítészet

Kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok

A kézi zsaluzóelemes monolit falazatok kialakításának lényege, hogy az öntött fal zsaluzatát falazási módszerrel összeépített zsaluelemek alkotják, melyek a betonozás után (bennmaradó zsaluzatként) a falszerkezet részét képezik.

Kéregfal elemek csatlakozása

5.64. ábra Kéregfal elemek csatlakozása

A zsaluelemeket – típustól függetlenül – általában kétoldali (külső és belső), vastag kéreg és az ezeket összekötő bordák alkotják. Az elemeket a falazás vagy a zsaluzóelem gyártója által megadott szabályainak megfelelően kell összeépíteni, majd a nagyméretű üregeket ki kell önteni betonnal.

Az elemek általában valamely komplett építési rendszer részei, vagyis a kapcsolódó egyéb épületszerkezetek (áthidalók, koszorúk, födémek stb.) a zsaluelemes építési módhoz illeszkedve egyértelműen kialakíthatók.

A kézi zsaluelemes építési mód előnye (az öntött falas technológiákkal ellentétben), hogy kis gépigényű, könnyű építést tesz lehetővé. Polisztirol és fabeton zsaluelemek alkalmazása esetén a kész falazat megfelelő hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkezik. További előnye, hogy a falszerkezet teherbírása – a szükséges értékűre – előre megtervezhető (a betonminősséggel és a vasalással szabályozható).

Polisztirol kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok

A polisztirol zsaluzóelemekkel korszerű és az egyik legjobb épületfizikai tulajdonságokkal rendelkező öntött falazat készíthető. A polisztirol zsaluzóelemeket a kötési szabályoknak megfelelően kell elhelyezni, legószerűen egymáshoz pattintani. Az így létrejövő száraz kapcsolat következtében falazó habarcsra vagy ragasztóra nincs szükség.

A polisztirol kézi zsaluzóelemek a kis testsűrűség miatt (kb. 30 kg/m3) nagyon könnyűek. A normál zsaluelemek 25 cm magasak és 100 cm hosszúak. A kétoldali polisztirol kéreg általában 5-6 cm vastag, a kibetonozandó falvastagság típustól függően 14-15 cm. A teljes falvastagság így általában 25 cm, de vannak olyan építési rendszerek, ahol ennél jóval vastagabb falak is építhetők (akár 40-50 cm). A kétoldali polisztirol kéregnek köszönhetően a 25 cm falvastagságú falazatok is kiváló épületfizikai tulajdonságokkal rendelkeznek (U=0,35-0,25 W/ m2xK).

A különböző csomópontokba (falvég, falsarok) az építési rendszer részeként külön erre a célra kialakított kiegészítő elemek építhetők be. Ezek a normál elemekhez kapcsolódva biztosítják a kétoldali polisztirol kéreg és az öntött beton folytonosságát.

Normál polisztirol zsaluzóelem

5.65/a. ábra Normál polisztirol zsaluzóelem

Falvégképző polisztirol zsaluzóelem

5.65/b. ábra Falvégképző polisztirol zsaluzóelem

A betonozást 2-3 rétegenként (soronként) kell végezni. A falakba általában nem kerül vasalás, kivéve a falnyílások környezetét. Az így kialakított falazatok 4-5 szintig önmagában teherhordók, vagyis eddig az épületmagasságig nincs szükség külön teherhordó szerkezetre.

A falazat kialakítása

A falazat csak megfelelően előkészített, méretpontos fogadószerkezetre építhető. A fal építése előtt a fogadószerkezet méreteit mindig ellenőrizni kell. A falazás megkezdése előtt – ugyanúgy, mint a már korábban bemutatott kézi falazóelemes falak esetében – az építéshez szükséges anyagokat a falazat közelében megfelelően el kell helyezni. Ügyelni kell arra, hogy a polisztirol zsaluzóelemeket sem a tárolás, sem az építés során ne érje semmilyen szennyeződés.

A falazat helyét pontosan ki kell tűzni, a falnyílások helyét előre be kell jelölni. Nagyon fontos a magassági szint pontos beállítása (a falazatok magassága csak az elemek magasságának egész számú többszöröse lehet). Mivel a zsaluzóelem rétegei hézag nélkül illeszkednek egymáshoz, ezért kisebb eltérések korrigálásra sincs lehetőség.

A falak alá – ha szükséges, – vízszigetelést kell elhelyezni úgy, hogy az a megfelelő toldások kialakításával folytatható legyen. A kezdősor alá 3-5 cm vastag javított ágyazó cementhabarcsot, betont kell teríteni. A kezdősort célszerű csak félig kitölteni betonnal, majd a finombeállításokat elvégezni. A további rétegek építését csak a beton „húzása” után érdemes folytatni, így biztosítható a falazat pontossága.

A zsaluelemeket a kötési szabályoknak megfelelően kell elhelyezni. Az építést mindig a falsarkoknál kell kezdeni. Az elemeket szárazon össze kell pattintani, tilos ragasztani! A különböző oldószerek roncsolják a polisztirol szerkezetet! Falazó habarcs alkalmazása szintén tilos, mivel ez hőhidat és pontatlan csatlakozást eredményez. Falvégeknél, falsarkoknál a gyárilag erre a célra kialakított kiegészítő elemeket kell beépíteni (ha az adott rendszerhez tartoznak ilyenek). Az elemek darabolását kerülni kell.

Jegyezzük meg! A falak sík és térbeli helyzetét folyamatosan ellenőrizni kell!

Azokon a helyeken, ahol nyílást alakítanak ki, vagy falvégzárással ellátott elemet, vagy falvégelemet kell beépíteni a hőhíd kialakulásának megakadályozására. A parapetfalak felső rétegében a felső 5 cm-t nem kell kibetonozni, ide méretre vágott polisztirol lemezdarabot kell elhelyezni.

A betonozás két-három rétegenként végezhető, legalább C12-24/KK minőségű beton alkalmazásával. A falak vízszintes és függőleges helyzetét minden betonréteg után ellenőrizni kell! Az üregeket mindig a felső sor feléig kell kitölteni betonnal, így a további rétegek könnyebben felépíthetők. A beton rétegenkénti csömöszöléssel tömöríthető.

Ügyelni kell arra, hogy a beállított zsaluelemek a helyzetükből ne mozduljanak ki, valamint a csatlakozó felületek betonnal ne szennyeződjenek. A betonozás során a zsaluelemek felső éleire félbevágott PVC-csövet vagy a szárazépítésben használt U profilt kell elhelyezni. Ezek megakadályozzák az elemek sérülését és szennyeződését. A beton teljes megszilárdulása előtt javasolt a szinteket és méreteket újból ellenőrizni.

Az épületgépészeti kábelek, vezetékek könnyen a falszerkezetbe építhetők. A kisebb vezetékeket (<050 mm) a polisztirolba hőkéssel kialakított hornyokba, a nagyobb csöveket a betonba süllyesztve lehet beépíteni. A kész falazatot célszerű minél előbb bevakolni, mivel az UV-sugarak károsítják a polisztirol szerkezetet.

Zsaluzóelemes falazat kialakítása

5.66. ábra Zsaluzóelemes falazat kialakítása

Parapetfal lezárása

5.67. ábra Parapetfal lezárása

Falazat betonozása

5.68. ábra Falazat betonozása

Fabeton kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok

A fabeton zsaluzóelemekből készülő monolit falakat a polisztirol zsaluzóelemekből épített falakhoz hasonlóan alakítják ki. A kisméretű, kézzel építhető fabeton zsaluelemekből a falazás szabályai alapján megépítik az adott alaprajzi elrendezésű falszerkezetet (magát a zsalut), majd a nagyméretű üregeket falazás közben kiöntik betonnal.

A fabeton alapanyaga cementkötésű, ásványosított puhafa apríték (kb. 500 kg/m3). A nútféderes (csap-hornyos) alapelemek magassága 25 cm, hosszúságuk 50 cm. A kialakítható falvastagság az elemek szélességi méretétől függően 25 és 30 cm lehet. Az elemek felépítése a polisztirol zsaluzóelemekéhez hasonló. A kétoldali, külső és belső, 5-5 cm vastag kéregrészt belső bordák kötik össze. A bordák közötti két nagyméretű üreg szimmetrikusan helyezkedik el, így az elemeket rétegenként feles eltolással építve az üregek egymás fölé esnek.

Ez teljes falmagasságú összefüggő betonkiöntést biztosít. (A kibetonozandó vastagság általában 15 cm.) A külső teherhordó falak építéséhez alkalmazható 30 cm széles zsaluzóelemek külső kéregrészének belső oldalán 6 cm vastag hőszigetelés található. így ezeknél a kibetonozandó falvastagság 14 cm. Az ilyen elemekből készülő falazatok a mai követelményeknek megfelelő hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkeznek (U=0,38 W/ m2xK).

A különböző típusú fabeton zsaluzóelemek is egy építési rendszer részét képezik. Az alapelemek mellett minden esetben a rendszerek részét alkotják a sarok- és falvégelemek, melyek kialakításukban az alapelemekhez illeszkednek. Fabeton zsaluzóelemekből az épület bármely teherhordó falszerkezete megépíthető (külső-, belső falak, pincefalak stb.). A legtöbb esetben az egyes építési rendszerek az adott faltípusnak megfelelő külön zsaluzóelemekkel rendelkeznek. A fabeton zsaluzóelemekből készülő monolit falszerkezetek 4 szint magasságig – vasalás nélkül -önmagukban teherhordók.

Az elemek anyagukból adódóan durva felületűek, így különböző rovátkolások nélkül is kiváló vakolattartók.

A falazat kialakítása

A fabeton zsaluzóelemes falszerkezetek is csak megfelelően méretpontos fogadószerkezetre építhetők. A falszerkezet pontos kitűzése, a nyílások helyének bejelölése és az anyagok előkészítése után kezdődhet a falazat építése.

A kezdősort nagy szilárdságú cementhabarcsba helyezve, nagy pontossággal kell kialakítani, mivel a falszerkezet felsőbb rétegeiben nincs lehetőség a hibák korrigálására. A kezdősor üregeit csak félig kell kitölteni betonnal, hogy a finombeállításokat el lehessen végezni. További rétegeket csak a beton „húzása” után lehet építeni.

A falazást mindig a sarkoknál, ill. falvégeknél kell kezdeni. A zsaluzóelemeket a kötési szabályoknak megfelelően rétegenkénti feles eltolással kell építeni. Az üregeknek pontosan egymás fölé kell esniük. A falazást szárazon végzik a zsaluzóelemek szoros egymáshoz illesztésével. Az egymás melletti elemek csap-hornyos illeszkedéssel kapcsolódnak egymáshoz, viszont az egymás fölé kerülő elemek között nincs mechanikus kapcsolat. Ez utóbbi miatt a falazat építése közben nagyon fontos az elemek pontos elhelyezése és a munka körültekintő végzése. Falazóhabarcs használata tilos, mivel hőhidat okoz!

A fabeton zsaluzóelemekből kialakítható falak vízszintes és függőleges irányban is 25 cm-es raszterhez igazodnak. Ettől eltérő méretek esetén szabni kell a zsaluzóelemeket, amely gépi és kézi fűrészeléssel egyaránt végezhető. Faragással (pl. kőműveskalapáccsal) tilos az elemeket pontosan méretre szabni.

A fabeton zsaluzóelemes falazatok általában vasalás nélkül kialakíthatók. Erősítő vasalások elhelyezésére csak a csomópontokban és a statikai tervekben megadott egyéb helyeken van szükség. A szükséges vasalás helyét és mennyiségét a gyártói előírások tartalmazzák.

Fabeton alapelemek

5.69. ábra Fabeton alapelemek

Fabeton falsarokelem

5.70/a. ábra Fabeton falsarokelem

A falazás során az ablaknyílások alatti falazati rétegbe 2 szál (010-012-es) bordázott felületű betonacélt, parapet vasalást kell beépíteni. A vasakat úgy kell elhelyezni, hogy az ablaknyílás mindkét oldalánál 75-75 cm-rel túlnyúljanak. Azokon a helyeken, ahol a nyílás széle közelebb van a falsarokhoz, mint 75 cm, a betonacélokat a falsarkon be kell fordítani.

A fabeton zsaluzóelemeket a polisztirol zsaluelemeknél bemutatottakhoz hasonlóan kell kiönteni betonnal. Az ajánlott minimális betonminőség C8-24/KK. A betonozást 2-3 rétegenként kell végezni. A falak vízszintes és függőleges helyzetét minden betonréteg után ellenőrizni kell! Az üregeket mindig a felső réteg feléig kell kitölteni betonnal, így további rétegek könnyebben építhetők. Az egymás alatti zsaluzóelemek között nincs semmilyen mechanikai kapcsolat, ezért fokozottan ügyelni kell arra, hogy a betonozás során ne mozduljanak el. A beton az elemekre mért apró ütésekkel vagy csömöszöléssel tömöríthető.

A kisebb épületgépészeti kábelek, vezetékek horonymarással a fabeton kéregbe süllyeszthetők. A bemart hornyok mélysége max. 4 cm lehet.

Fabeton falvégelem

5.70/b. ábra Fabeton falvégelem

Falazat kialakítása

5.71. ábra Falazat kialakítása

Beton kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok

Beton zsaluzóelemekből nagyobb teherbírású, de kedvezőtlen hő- és páratechnikai tulajdonságú falszerkezetek építhetők, ezért elsősorban pincék, támfalak, garázsok stb. falazatainak építésére alkalmasak.

A beton anyagú kézi zsaluzóelemek kialakítása a korábban bemutatott elemekhez hasonló, az elemek azonban merevebbek és nehezebbek. A kétoldali kéregrészt két belső borda köti össze. A kéregrész és a bordák vastagsága egyaránt 3 cm.

A beton zsaluzóelemek is különböző építési rendszerek részeként kerülnek forgalomba. A legelterjedtebbek (normál elemek) magassága 23, ill. 25 cm, hosszuk 40 vagy 50 cm. Az elemek típusától és szélességi méretétől függően a falvastagság 20, 25, 30 és 40 cm lehet. A kibetonozandó falvastagság az elem szélességi méretétől függően 14, 19,24 és 34 cm lehet. A rendszer részét képezik az adott méretű normál elemekhez illeszkedő sarokelemek is.

A beton zsaluzóelemes monolit falazatok egyszerűen és gyorsan építhetők. A falszerkezet kialakítása nagyrészt megegyezik a fabeton zsaluzóelemeknél leírtakkal. A zsaluzóelemeket itt is a kötési szabályoknak megfelelően, rétegenként feles eltolással kell falazni. Az elemek szárazon és falazóhabarccsal egyaránt építhetők.

A beton kézi zsaluzóelemek nagy tömege (17-28 kg) miatt az építés ideje alatt kialakított falrészek betonkiöntés nélkül is megfelelően állékonyak. Ennek ellenére a szárazon építés során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a beállított elemek ne mozduljanak el. A betonozást 2-3 rétegenként, gondosan tömörítve kell végezni. A beton zsaluzóelemes monolit falszerkezetek is vasalás nélkül építhetők. Vasalás kialakítására csak akkor van szükség, ha azt a statikai tervek rögzítik. A zsaluzóelemek durva, érdes felülete kiváló vakolattartást biztosít.

Kerámia kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok

Kerámia zsaluelemeket hazánkban még nem forgalmaznak, ezért itthon ilyen öntött falak nem készülnek. Európa más országaiban (főleg Nyugat-Európában) azonban széles körben alkalmazzák, így a várható hazai megjelenése miatt röviden ismertetjük.

A kerámia zsaluzóelemes monolit falszerkezetek nem különböznek a korábban bemutatott rendszerektől. Az elemek kétoldali kéregrésze és a belső bordák is kerámia anyagúak, üregesek. A leggyakrabban alkalmazott elemek magassága 24,9 cm, hosszúsága 24,7; 37,2; illetve 49,7 cm lehet. Az elemek szélességétől függően a kialakítható falvastagság 17,5; 20; 24 és 30 cm. A jobb vakolattartás érdekében az elemek rovátkolt felületűek.

Parapetfal vasalása

5.72. ábra Parapetfal vasalása

 Normál zsaluzóelem

5.73/a. ábra Normál zsaluzóelem

Sarokelem

5.73/b. ábra Sarokelem

Kerámia zsaluzóelem

5.74. ábra Kerámia zsaluzóelem

A kerámia zsaluzóelemes falszerkezetek kedvezőtlen hőtechnikai tulajdonsága miatt a felhasználási terület a beton zsaluzóelemekéhez hasonló (elsősorban pincék, garázsok falazatainak kialakítására alkalmazhatók). Kiegészítő hőszigeteléssel azonban, fűtött terek külső határoló falazataihoz is használhatók.

A falazatok építése alapvetően megegyezik a korábban bemutatott zsaluzórendszereknél leírtakkal. A korábbiakhoz képest azonban lényeges különbség, hogy a kerámia zsaluzóelemeket ragasztóhabarccsal falazzák. A falazatot a téglakötés szabályainak megfelelően kell építeni. Az ablaknyílások alatt a parapetfalakba ez esetben is erősítő parapetvasalást kell beépíteni. A betonozást 3 rétegenként javasolt kell végezni.